dissabte, d’agost 15, 2015

Aeroport de Castelló, 142.494 € en extres a bombers en mig any… i sense vols
Parlar de l’aeroport de Castelló és sinònim sempre de polèmica, qualsevol dada que es faça pública, genera indignació entre els contribuents que són els que paguen tots els despropòsits als voltant d’este calamitós projecte.

Sabíem, que entre altres despeses que estava ocasionant o bé des del principi de la gestació, o bé des de fa mesos, estava també el tema dels Bombers. Sabíem que el Consorci  Provincial de Bombers ( participat per la Diputació, administració autonòmica i ajuntaments)  va signar amb l’empresa gestora de l’aeroport de Castelló, LAVALIN (SNC-LAvalin Aeropuerto de Castelló SAU) un conveni de prestació de serveis en data 5 de setembre de 2014.

Anteriorment a la signatura d’aquest conveni, ja des d’abril de 2014, el consorci donava servei a l’aeroport, per tota la normativa aeronàutica de l’ OACI que obligava a la presència de bombers en les instal·lacions per totes les gestions realitzades.

A pesar d’aquestes noves obligacions dels bombers, que afectarien a tres dels quatre parcs de la demarcació provincial ( Orpesa, Benicarló i Nules, deixant fora al de Segorbe), en cap cas s’ha incrementat la plantilla de professionals, fet que repercuteix necessariament en els propis treballadors i la prestació del servei públic que han de donar.
           
Així, des d’abril de 2014, 8 bombers dels tres parcs afectats, havien de donar servei a l’aeroport, després d’haver rebut els preceptius cursos de formació pràctica i teòrica en Astúries al “Centro de formación Jovellanos”.  Aquests 8  bombers, necessàriament eren trets dels torns, guàrdies i lliurances de la plantilla existent. “Al centre Jovellanos van anar 8 bombers i 2 comandaments”.
           
En el cas del parc de bombers de Nules i Benicarló, la dotació normal seria  10 bombers de guàrdia en cada torn ( i 6 bombers en el cas d’Orpesa i Segorbe). En total, la plantilla de bombers entre tots els parcs serien d’uns 50 en cada cas en els grans ( Benicarló i Nules ) i uns 30 en Segorbe i Orpesa.
            Ara, 30 bombers més dels tres parcs afectats han rebut formació teòrica i pràctica per poder prestar servei a l’aeroport,  i el conveni signat estableix que en una primera fase es donarà un servei de 4 bombers i un cap de dotació, durant cinc dies a la setmana i 8 hores al dia, en la segona fase es concretarà d’acord amb els vols que es realitzen.
            Aquest trasllat de bombers a l’aeroport, deixa als parcs afectats en serveis mínim ( dels 10 recomanables en els dos parcs grans, poden quedar-se en 6, que serien el serveis mínims, i en el cas d’Orpesa, dels 6  es poden quedar en 4).
            Ara, aquesta pràctica, tant després com abans del conveni, ha suposat deixar als parcs o bé en serveis mínims ( amb el que això ocasiona, ja que no es podria actuar en més d’un cas d’emergència per zona, al tindre la dotació mínima), o carregant els dies de descans dels bombers, els quals no estarien cobrant aquestes hores de més com extraordinàries, sinó a preu de salari normal.
            El Consorci, cobra segons conveni a tant l’hora a Lavalin per donar aquest servei (en un ventall que va  des dels 41,37 € en el cas del cap d’operacions fins als 30,48 € en el cas del bomber ras), i es dóna el cas, per tant, que si el bomber que fa aquest servei és algun dels que hauria d’estar en descans, sí que ho cobrarà en la nòmina, però si és un dels bombers dels que haurien d’estar en eixe moment atenent al parc de zona, no cobrarà més, i el consorci sí ingressarà aquests diners.¿suposadament?
            Teníem queixes des de fa dècades no es cobreixen baixes i jubilació i no es convoquen places de bombers que estan en les mínimes ( sempre dins de la legalitat però lluny d’allò òptim,  i recordat com l’últim concurs oposició va ser al 2007” , haguera estat crear les noves places que necessita l’aeroport, perquè igualment hagueren pogut ser assumides a mig termini pel Consorci, ja que existeixen vacants suficients), i més, quan el cost a l’erari públic seria el mateix ( Lavalin a fi de comptes té l’explotació de l’aeroport subvencionada i igual paga el servei per tindre bombers), ara, els bombers han de fer més hores al mes de les que seria normal, i els parcs estan en dotacions mínimes, i l’administració té un cost  igualment com si tinguera una plantilla de 30 persones més.

Altres de les crítiques que me fan arribar és que ningú sap el criteri pel qual el Consorci va triar als 8 primers bombers de l’aeroport, els quals, estarien eixos sí, cobrant com hores extres les que passen en l’aeroport sense activitat de Castelló... segons càlculs que me fan arribar, els huit primers estarien fent moltíssimes més hores extres que la resta,  generant una suposada discriminació en la resta.

A més del salari que supera els 2000 euros mensuals, es poden sumar estes extres, per... estar en un aeroport sense activitat, i que conste que no és cap crítica als professionals, a fi de comptes, ells no tenen cap culpa de que l’aeroport no funcione, però sí que és com a mínim curiós vore com tots no es beneficien del mateix número d’hores, la disparitat entre les que fan uns pocs, i la resta

Adjunte el quadre on s’han esborrat els noms.

ELS BOMBERS DEL CONSORCI DE CASTELLÓ, GUARDIES EN L’AEROPORT

SUS GANACIAS EN CINCO MESES EN HORAS ORDINARIAS A 22€ LA HORA

OJO SEGÚN CONVENIO CON LAVALIN ELCONSORCIO LAS COBRA A 30€feb
mar
abr
may
jun
total HORAS108
127
58
80
27
400
8.800 €42

9
45
34
130
2.860 €108
139
76
67
58
448
9.856 €18

4

4
26
572 €24
30
27
23
4
108
2.376 €82
102
45
96
28
363
7.986 €82
81
8
44
9
224
4.928 €68
63
76
55
37
299
6.578 €
10
54
65
26
155
3.410 €
30
63
73
28
194
4.268 €
10
63
48
67
188
4.136 €
20
54
89
31
194
4.268 €
9
90
67
29
195
4.290 €
20
67
67
31
185
4.070 €
20
85
70
60
235
5.170 €
10
54
45
20
149
3.278 €
10
45
54
36
145
3.190 €
10
63
82
37
192
4.224 €
10
63
76
18
167
3.674 €
10
54
75
36
175
3.850 €
10
63
54
40
167
3.674 €
19
58
63
36
176
3.872 €
10
54
27
11
102
2.244 €
10
76
54
44
184
4.048 €
10
18
18
9
55
1.210 €
10
27
64
18
119
2.618 €

45
64
27
136
2.992 €

54
54
27
135
2.970 €

72
81
20
203
4.466 €
63
63
60
45
168
3.696 €

54
45
45
144
3.168 €

81
54
27
162
3.564 €

81
65
18
164
3.608 €

36
9

45
990 €

58
64
45
167
3.674 €

67
71
40
178
3.916 €


6477
142.494 €