dimecres, d’octubre 20, 2010

Iniciativa per Cabanes demana potenciar com espai cultural l’església fortificada d’Albalat (Ribera de Cabanes)Els ecosocialistes recorden que al ser BIC ha d’estar oberta al públic almenys durant quatre dies al mes.

El regidor d’Iniciativa a Cabanes, Carles Mulet, ha exposat avui la necessitat de potenciar i posar en valor el que és l’edifici històric artístic més antic i interessant dels que coserva en peu el municipi, referint-se a l’esglèsia- fortalesa d’Albalat.

Mulet ha recordat que es tracta d’una construcció única, començada en el segle XIII als peus del Castell d’Albalat, amb elements d’antic temple però també de lloc fortificat front a les invasions pirates, amb una interessant nau, un curiós absis, així com tot els elements de defensa com la torre annexa, els merlets, i troneres.

Segons el portaveu ecosocialista, “ des de la seua correcta i encertada restauració en els anys 80, aquest monument, aïllat dels nuclis de població de Cabanes i la Ribera, no ha estat ni aprofitat ni posat en valor. El condicionament dels vials d’accés i l’entorn és positiva, però si no se li dóna una programació i contingut, estarem encara amb aquesta joia sent una desconegut per bona gent, ja no sols de la comarca, sinó del propi municipi.

Mulet ha recordat que aquesta esglèsia fortalesa està catalogada com a BIC, i que la Llei 4/1998, de 11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià, en el seu Article 32. referent Règim de visites. , diu clarament que

1. Per a fer possible l'adequat coneixement i difusió pública dels béns del patrimoni cultural valencià, els propietaris i posseïdors per qualsevol títol de béns immobles declarats d'interès cultural haurien de facilitar la visita pública d'aquests, almenys, durant quatre dies al mes, en dies i horari predeterminats, que es faran públics amb la difusió adequada tant en mitjans de comunicació com en centres d'informació turística i cultural..

Per eixe motiu, Mulet ha exposat la necessitat de determinar un horari fixe d’obertura, organitzant visites guiades o explicades tant a l’esglèsia com al Castell d’Albalat, i poder programar actes com exposicions, o concerts de manera puntual, amb un bona programació cultural “ volem que aquest legat de primer ordre, siga conegut i estimat per tot el món, i per això, poder incloure’l en els circuits culturals, encara que siga de manera esporàdic, ens sembla una proposta sensata i assumible per tothom”

Cabanes a 20 d’octubre de 2010 Gabinet de premsa d’Iniciativa,

dimarts, d’octubre 19, 2010

Cabanes: Iniciativa diu que el PP va escenificar ahir la seua incapacitat de buscar inversions del Consell i la Diputació
“en lloc de fer-se fotos en un director general, el que haurien de fer és disculpar-se per la seua inutilitat”

El regidor d’Iniciativa a Cabanes, Carles Mulet, ha valorat avui que després de l’acte que l’equip de Govern va escenificar ahir amb el Director General d’Obres públiques, pel qual s’oficialitzava el traspàs de l’antiga carretera de Saragossa, CV10, del Consell a l’ajuntament, es va posar en evidencia la incapacitat total dels conservadors en obtindre inversions públiques del Consell i la Diputació.

Mulet ha afirmat que és indecent que el PP intente vendre com un èxit que amb els plans “confianza”, dels quals mai es té la certesa que s’acabaran pagant, les aportacions autonòmiques a la remodelació d’aquest vial no apleguen ni al 10% del seu muntant, i la resta ho hagen de pagar els veïns

En eixe sentit ha recordat que el pressupost calculat és de 2.089.961, 88 euros ( sent el tercer cop que s’encareix abans d’iniciar-se, quan el primer preu era de 1.300.000 euros), d’aquests 304.267,33 € s’hauran de pagar per mitjà de contribucions especials a pagar exclusivament pels propietaris afectats de la vessant est del vial “ feia molts anys que l’ajuntament no es plantejava el fer pagar contribucions especials, que en aquest cas són més qüestionables, ja que parlem dels veïns que durant dècades han suportat el tràfic de tota la província, han pagat els mateixos tributs que si estigueren al centre del poble, i ara només se’ls arreglen un poc les voreres”, .

El regidor ecosocialista afirma que altres pobles governats pel PP, aquest tipus d’actuacions les sufraguen directament per aportacions de la Conselleria o la Diputació,i Cabanes haurà de fer front quasi en exclusiva d’una despesa que suposa més del 50% del pressupost real d’un any.

De la resta de diners, 1.318.398,12 els han hagut d’amprar al Institut de Crèdit Oficial, diners que hauran de tornar els veïns a pocs, endeutat a futures corporacions municipals. El 15,55% en base a contribucions especials, fent pagant als veïns de la zona afectada per eixes obres, fet que demostra la inutilitat de la gestió pública”.

Per a Iniciativa “en lloc de fer-se fotos en un director general, el que haurien de fer és disculpar-se per la seua inutilitat”

diumenge, d’octubre 17, 2010

Cabanes: el temporal es menja la platja de Torre la Sal i l’ajuntament està una setmana sense atendre als veïnsMulet recorda que les regeneracions d’aquesta platja són tirar els diners al mar perquè no posen fre a la desaparició del litoral.

Els temporals de la setmana passada, van fer estralls en moltes platges les comarques de Castelló, i entre elles, com ja ve sent massa habitual, les de Torre la Sal en Cabanes.

De nou, el mar va entrar en les vivendes, i es va tornar a endur tota la sorra dipositada per regenerar aquesta platja. El quasi milió d’euros que va costar aquesta actuació de Costes, de nou, enduta per les aigües, o dins de les cases dels veïns del poblat marítim. I metre, l’equip de govern encara està per actuar i netejar la zona, que ha quedat enfangada, amb el passeig marítim ple de terra, amb els carrers impracticables i provocant relliscades en els veïns “ de nou, es mostra l’interés del PP per Torre la Sal, ja que saben com afecten els temporals a aquesta nucli, ni s’han personat, i molt menys enviat a cap brigada municipal a actuar” ha manifestat avui el regidor d’Iniciativa per Cabanes, Carles Mulet.

Segons Mulet “ veníem denunciant que la regeneració que Costes havia fet, i que tants diners ens havia ocasionant, era una autèntica barbaritat, al posar com a base de la regeneració de la platja, materials argilosos provinents d’una mina, que a la mínima es converteix en fang i s’endú tota la platja, i és evidentment el que ha passat. Per tant, mentre no hi hagen actuacions a més alt nivell, com dotar a aquest litoral en procés de desaparició d’esculls o alguna espècie d’espigó que mediambientalment no genere impacte, ens dedicarem a tirar els diners al mar”

Mulet ha exigit a l’equip de govern actue immediatament sobre la zona, i la neteje, i que es deixe de joc i faça una aposta clara per Torre la Sal, buscant el consens municipal per aconseguir que Costes estudie el projecte que sostenible i respectuosament, permeta sobreviure a la platja “ ja que cada any, el mar se n’entra un poc més, i si no tinguérem el passeig marítim, ja faria anys les cases s’hagueren engolit pel mar. La solució, per tant, no pot ser tirar tones de sorra cada any, per a que cada temporal, se n’enduga més, i s’estiga afectant ja a les vivendes dels veïns”

dimecres, d’octubre 13, 2010

Marina d'Or encalla con la banca, que le niega un crédito de 60 millones


Marina2.jpg

Enlaces relacionados

La refinanciación de Marina D´Or

Marina d´Or se ha convertido en protagonista de El Mundo al revés. La compañía continúa renegociando su deuda, aunque ya ha llegado a algunos acuerdos, según las últimas cuentas individuales de 2009 de la cabecera del grupo.

Además, en las mismas se reconoce que "está negociando operaciones adicionales de financiación con entidades bancarias que permitan el mantenimiento de las operaciones de la Sociedad". Para ello, solicitó 60 millones.

Según han confirmado a este periódico fuentes conocedoras de la situación, la banca ha rechazado darle esa cantidad, lo que le deja al borde del naufragio. Sin embargo, acepta otorgarle la mitad de lo solicitado siempre y cuando presente un plan de viabilidad. Y aquí es donde viene El Mundo al revés. Jesús Ger, el dueño de la promotora, se ha negado a diseñarlo.

El plan de futuro no sólo lo reclama la banca acreedora, sino también su auditor, Deloitte, en sus últimas cuentas consolidadas. Concretamente le advierte de que "la capacidad del grupo para realizar sus activos dependerá del éxito del plan de negocio establecido, de las operaciones futuras y del mantenimiento del apoyo financiero necesario".

Por otro lado, las cuentas individuales de 2009 de Marina d´Or Loger, la cabecera del grupo, explican que se ha llegado a acuerdos con determinados bancos (el grupo logró refinanciar, el primer semestre de 2009, 116,6 millones) y se han intercambiado activos con algunas entidades por deuda.

Sin embargo, reconoce que "la planificación financiera a corto y medio plazo de la sociedad y del grupo en el que se integra contempla necesidades adicionales de recursos derivadas de la actividad prevista, que se espera sean cubiertos con las nuevas operaciones de financiación que se espera formalizar durante el ejercicio 2010".

Y entonces, ¿qué sucede si Ger no elabora su proyecto de futuro, teniendo en cuenta que en sus propias cuentas se destaca la necesidad de financiación adicional? La banca asegura que su situación es crítica y que tiene muchas papeletas para acabar en concurso de acreedores si la difícil situación que atraviesa el sector inmobiliario se prolonga en exceso en el tiempo.

Le salvan las garantías

En la mayoría de los casos en los que una promotora, inmobiliaria o constructora ha negociado una refinanciación, la banca teme la caída de la compañía por la provisiones que van a lastrar sus cuentas, ya que en la mayoría de los casos se infló el valor de los inmuebles y los terrenos a edificar.

Sin embargo, en este caso, las cosas son distintas por el tipo de garantías que tiene la banca. Fuentes financieras sostienen que éstas duplican el valor de la deuda total de la compañía, ya que Marina d'Or, cuando solicitó el crédito que ahora quiere refinanciar, entregó a la banca terrenos como garantía. Actualmente, esos activos han sido edificados y en caso de que el grupo cayese, las entidades financieras obtendría esos suelos ya edificados, por lo tanto, su valor se duplica como mínimo. No obstante, el endurecimiento de las nueva normas de provisiones podrían hacer que la banca se decantase por salvar uno de los pilares de la economía de Oropesa y Cabanes (Castellón).

Marina d´Or, por su parte, asegura que su situación no es tan crítica como la banca asegura y que la cantidad solicitada no es para evitar ningún naufragio, sino para poner en marcha nuevos negocios. Además, el grupo lleva tiempo adecuando su dimensión y sus gastos a la actual situación económica y abriendo mercados y sectores con posibilidades como las renovables.

Por otro lado, el grupo, que ya ha recibido el visto bueno para el futuro PAI Marina d´Or Golf, ya explicó en otras ocasiones que aunque "en el periodo de bonanza la empresa era capaz de generar el capital necesario para ese macro proyecto, la actual coyuntura nos obliga a buscar financiación".

En caso de un fatal desenlace de todo el proceso, las entidades que se verían más comprometidas serían, en primer lugar, el Banco Popular, al que el grupo adeuda unos 200 millones; el Pastor, que soporta unos 80 millones; Caja Madrid, con 65 millones; Bancaja, cuya exposición está cerca de 60 millones; el Sabadell, con 50 millones; y Santander, BBVA y La Caixa, con menos de 80 millones. Además, en la deuda se encuentran otros 20 bancos y cajas con importes inferiores.

El lastre de Marruecos

La cuentas individuales también explican que las pérdidas netas de 25,5 millones en las que ha incurrido en 2009, se deben a que su sociedad Marina d´Or Maroc "se encuentra en situación de desequilibrio patrimonial". Por ello, la sociedad ha realizado una aportación de los socios para compensar las pérdidas, que han alcanzado los 21,2 millones. No obstante, advierte, "está pendiente la adopción de los correspondientes acuerdos en dicha filial, a efectos de cumplir con la legislación aplicable en Marruecos".

diumenge, d’octubre 10, 2010

Cabanes: Iniciativa lamenta el desinterès del PP en recuperar el Teatre Benavente


Mulet diu que és clarificador del tarannà del PP rebutjar la proposta d’Iniciativa, alegant que l’immoble “només té un valor sentimental per al poble”

El regidor d’Iniciativa a Cabanes, Carles Mulet, ha lamentat avui que el PP rebutjara en el passat ple ordinari, aprovar la moció que demanava ininicar els tràmits per poder adquirir i recuperar per al poble el Teatre Benavente.,. tot un emblema per al municipi.

Segons Mulet “ el gran argument del PP per rebutjar aquesta moció, que simplement instava a que s’iniciaren les negociacions amb els propietaris, era que aquest immoble “només” tenia un valor sentimentals per al poble, i no arquitectònic. Com si els sentiments de tot un poble no foren dignes de valor, i sense presentar en cap moment cap informe tècnic que valore precisament eixe suposat desinterés arquitectònic. Tot i ser un dels pocs edificis de discret valor artístic de principis de segle passat”.

Per a Iniciativa “ també, en la rocambolesca resposta, es trauen de la màniga una suposada alternativa per fer un espai sociocultura, dins d’un polígon industrial, amb un cost de més de 1,5 milió d’euros; proposta imaginem que presentaran de cara a eleccions com promesa, ja que no tenen cap realitat palpable que presentar a la ciutadania; projectes virtuals als quals ens tenen acostumants, que presenten i després obliden com el Museu Etnologi, el nou auditori, la piscina coberta o l’edifici del nou ajuntament”

Els ecosocialistes, s’ha compromès en que si hi ha un canvi de govern municipal en el qual hi participen, una de les primeres accions que es pensa fer és intentar adquirir per al poble aquest edifici.

Des d’Iniciativa s’ha recordat com aquest ha estat un espai vital i de referència per a moltes generacions de cabanyuts “ la funció social que ha tingut com a cinema, com a teatre, i com escenari de tot tipus d’actuacions, mereix ser rescatat de l’oblit i desaparició, i restaurar-lo. Tenint clar que els temps actuals no donen per a que la iniciativa privada recupere aquest espai, si que com a ajuntament hem de fer una aposta per la cultura, i un espai digne com aquest seria el primer cas”.

Entre els usos, Mulet ha exposat que seria un perfecte aparador per a les actuacions de la banda municipal, per al grup de teatre local, o inclòs per convidar a la UJI a impartir en el municipi els seus cursos itinerants “ a més, creiem que fa falta una programació cultural que ara per ara manca al poble, i que podria tindre al teatre com al seu punt neuràlgic. Recordem la importància d’aquest teatre, que dóna nom precisament a un dels principals carrers del poble”

dimarts, d’octubre 05, 2010

Rajoy, Zapatero, o la ex del torero?

Article

5/10/2010
Rajoy, Zapatero, o la ex del torero?
Per Carles Mulet
publicat a Mediterraneo
Des de fa temps les enquestes eixes que fan no es sap qui ni es sap per a què, o les del CIS, diuen que entre les principals preocupacions de la ciutadania, estan l’atur i tot el relacionat amb els problemes laborals i en segon terme, la classe política.
Molts pensen que si es conjugaren millor eixos dos problemes, segurament tots viuríem millor, és a dir, dur a l’atur a gran part de la classe política, podria ser la solució. I és que el circ i el despropòsit cada cop va a més, mentre la gent cada dia ho estem passat pitjor; un president de la Diputació que no justifica el seus ingressos milionaris quan li ho pregunta el jutge i diu que es dedicava a canviar-los de compte contínuament ( com me deia l’altre dia una companya, com l’acudit aquell de “senyora, què té, tres bessons?, i ella respon- No, només tinc un xiquet però que és que es mou molt!). Un president autonòmic al qual ja no només se l’acusa de suborn impropi pels trages sinó que ja se’l veu enviscat fins al coll en tot tipus de delictes, i un president estatal que del discurs progre ha passat a les més terribles agressions als drets laborals que s’han patit mai en la història de la democràcia, tot això acompanyat d’alcaldes i regidors deshonrats i sense escrúpols que malauradament veiem en massa pobles i ciutats. Evidentment, hem d’estar preocupats perquè uns es dediquen a robar als diners de tots, per omplir-se les butxaques, o per omplir les butxaques dels amics per a que estos després facen al seu partit guanyar eleccions i mantindre’ls en el poder, o altres, es dedique a donar els diners púbics a salvar els avariciosos ( rescatar bancs, o donar diners a les màfies de formigó, amb els Plans E), i després, quan la caixa s’ha buidat, ens retallen el ja curt jornal, al que menys cobrem, ens pugen l’IVA i en diuen que haurem de treballar fins que ens puguem moure.
Com per a no estar preocupats per aquest tropa. Per això, no ens ha de sorprendre que s’haja fet una enquesta ( intencionada, imaginem, com totes), en els quals els ciutadans ja tenen com a tercera opció política, i amb força, al personatge eixe que ix a la televisió a totes hores, famosa per haver-se gitat amb un assassí de bous, i fer-li una filla a la qual es veu li costa menjar-se el pollastre. I és que a hores d’ara, de credibilitat, imaginem que tindran la mateixa, la ex del mata-bous, que el Zapatero, o el Rajoy, tot són per posar-se a plorar, però posats a triar, almenys tenim l’opció de qui fa ostentació pública de la seua ignorància, abans de la dels ignorats que van de llestos i en fan pagar als demés el plats trencats.

Carles Mulet
Iniciativa del poble Valencià comarques de Castelló

Iniciativa per Cabanes critica que el PP censure les actes dels plens municipals, que són mutilades en la web municipal

5/10/2010
Iniciativa per Cabanes critica que el PP censure les actes dels plens municipals, que són mutilades en la web municipal

Els ecosocialistes afirmen que des de l’equip de govern no volen que la gent sàpiga què passa en els plenaris

El regidor d’Iniciativa per Cabanes, Carles Mulet, ha qualificat avui d’inaudit que les actes de les sessions plenàries de l’ajuntament siguen mutilades a l’hora de penjar-se en la web municipal.

Segons Mulet “ les actes que aproven en cada sessió, ja vénen retocades i les intervencions de l’oposició són retallades i arreglades en excés les eixides de to de l’alcalde, però encara així, són un reflex del continu ridícul que es fa des de l’alcaldia a l’hora de respondre a les intervencions, propostes i observacions que es fan des de l’oposició; la incapacitat dialèctica i intel·lectual de l’alcalde queda sempre en evidència en les pròpies actes. Un cop l’acta és aprovada, és l’oficial”.

En eixe sentit, segons el regidor ecosocialista “allò curiós, és que les actes que es pengen en la web, aquelles que pot llegir tot el poble, no són les que s’aproven en el plenari, sinó un resum del mateix, on s’obvien els debats, argumentaris i intervencions; fent fer al funcionari encarregat de la web una doble faena, que és la de mutilar les actes oficials, cosa que no es pot entendre ni compartir; ja que és directament una manipulació de la realitat”.

Mulet ha recordat que l’equip de govern ha tingut una especial dèria en ocultar l’espectacle que donen en cada plenari, i per això, han optat per celebrar les sessions plenàries a les 12 del migdia, quan abans es solien fer a les 8 de la vesprada, per assegurar-se que ninguna persona puga acudir a escoltar el ple. Tampoc es fan bans ni s’anuncia com abans aquests plenaris municipals, ni siga que algú tinga ganes d’acudir i els veja fent el ridícul.

El portaveu d’Iniciativa ha recordat que el PP ha prohibit que les televisions locals que si retransmiteixen els plenaris d’altres pobles, puguen entrar i gravat “ tot per intentar tapar les seues vergonyes, i la seua incapacitat absoluta per estar al front d’un ajuntament”. Els ecosocialistes ja han formulat en el darrer plenari aquesta queixa, exigint que la versió de les actes que es penja en la web siga la oficial i aprovada pel plenari, i no una versió cuinada per evitar el ridícul del PP.

Cabanes a 5 d’octubre de 2010. Gabinet de Premsa d’Iniciativa de 2010

Cabanes aprova la moció d’Iniciativa per recuperar com reclam turístic la ruta transhumant fins Mosquerola

Notícia

2/10/2010
Cabanes aprova la moció d’Iniciativa per recuperar com reclam turístic la ruta transhumant fins Mosquerola

http://iniciativapv.org/cabanes/noticia/141