dilluns, de març 31, 2008

Iniciativa presenta nova denúncia davant Fiscalia contra l´ajuntament de Cabanes, pel PAI Torre la SAl


Mulet demostra com l´ajuntament prevarica contra els propis advertiments de la Conselleria de Medi Ambient


Adjuntem la denúncia presentada el divendres, pel portaveu del grup municipal d´EU-Verds-IR:Acord i representant d´Inicativa, Carles Mulet , contra l´ajuntament de Cabanes, per la decisió de l´alcalde de Cabanes i el secretari municipal d´atorgar les llicències d´ocupació del PAI Torre la Sal tot i els propis advertiments en contra de la pròpia Conselleria


PRIMER .-Las presumptes irregularitats de l´ajuntament de Cabanes, en la tramitació del PAI Torre la Sal, ja són objecte de Diligències d´Investigació Penal per part d´aquesta Fiscalia, concretament les D.I.P. Nº 86/07 i D.I.P. 10/08, però s´entén que la situació ara denunciada, per tractar-se d´un fet administratiu diferent, hauria d´ocupar altres diligències.

SEGON. En data 20 de novembre de 2007, la Directora General d´Ordenació del Territori, d´aquesta Conselleria, va emetre el següent escrit, adreçat a l´ajuntament de Cabanes: (DOC 1,adjunt)

TERCER: Les obres de la dessaladora prevista no han estat simultànies a les obres d´urbanització del sector, molt al contrari, aquestes van començar molt abans de tindre qualsevol mesura transitòria, a l´igual que ha passat amb el tema de les aigües residuals.

Igualment, el sector no ha estat desenvolupat en tota la seua integritat, sent en el seu dia un dels condicionants previs marcats per la DIA per donar les llicències de primera ocupació.

Malgrat que la pròpia Conselleria era taxativa, de que, EN CAP CAS es podrien atorgar les llicències de primera ocupació, i advertia de que, el supòsit de que l´ajuntament atorgar les llicències de primera ocupació "abans de la construcció de la dessaladora i del projecte de sanejament d´aigües residuals" ( cap d´elles construïdes a hores d´ara, ni a curt ni mitjà termini), s´advertia que la Conselleria podria interposar els requeriments d´anulació i els recursos contenciosos administratius escaients.

QUART: Malgrat tot això, en data 13 de març, el Secretari de l´Ajuntament de Cabanes emet el següent certificat (doc 2 adjunt)

Cal recordar que les llicències d´obres de l´1 de juny de 2006 a les quals fa referència l´escrit de l´ajuntament de Cabanes, també es va atorgar vulnerant flagrantment els condicionats que marcava la DIA.


Segons el certificat de l´ajuntament, s´atorguen les llicències per silenci administratiu positiu d´acord als terminis de la Llei 3/2004, de 30 de juny, d´Ordenació de l´Edificació i Foment de la Qualitat de l´Edificació, llei, que no obstant, que remet a la Llei Urbanística Valenciana,
que és clara a l´hora d´especificar quins supòsits es poden o no acollir al silenci positiu:

LLEI 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística

Valenciana. [2005/14692]

Artículo 196. Silencio administrativo

3. En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo, facultades en contra de las leyes, de los Planes, Proyectos, Programas u Ordenanzas o, en general, en términos contrarios, opuestos o disconformes con las previsiones de la ordenación urbanística.


Igualment, la LRAU, predecesora d´aquesta, i on es remet l´anterior, coincideix:

Disposición Adicional Cuarta.- Plazo para el otorgamiento de licencias.

3. En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo, facultades en contra de las prescripciones de esta Ley, de los Planes, Proyectos, Programas u Ordenanzas o, en general, en términos contrarios, opuestos o disconformes con las

previsiones de la ordenación urbanística. La solicitud de licencia urbanística que no sea resuelta por el Ayuntamiento dentro de los plazos legales, sin perjuicio de las prórrogas que sean procedentes, se entenderá estimada, salvo que su contenido sea constitutivo de contravención grave y manifiesta de la ordenación urbanística, en cuyo caso se entenderá desestimada.


Per tant, no donava lloc, en aquest cas concret, a acollir-se a aquest silenci.

Per tot açó, i davant la possible comissió d´un delicte de prevaricació, contra l´administració pública, contra l´ordenament del territori i altres, pregue tinga per presentada aquesta DENÚNCIA contra l´alcalde de Cabanes Artemio Siurana Gauchia , pels possibles delictes que es puguen desprendre.

Igualment, pregue ser informat de les diligències que prenga en consideració aquesta Fiscalia .


Resultat enquesta

Després del resultat electoral a les comarques de Castelló, on el PP, amb la filla de Fabra inclosa, tornen a arrasar, què creus podem fer?


Emigrar, tots els que encara tenim la pituïtària mig sana, a l'altra banda de l'hemisferi.
5 (13%)
Traure'ns el carnet del PP i somriure-li a la vida
1 (2%)
Destinar totes les forces a que el Chiki Chiki guanye d'Eurovisión, a vore si alguna vegada en la vida apostem per cavall guanyador ( què es deu sentir al guanyar una votació?).
5 (13%)
Continuar en la marxeta; no hi ha mal que 100 anys dure.
11 (29%)
Comprar una mona ben gran per a pasqua.
15 (40%

divendres, de març 28, 2008

Comença el concurs, primera aportació

Ahir, el PP, amb els seus vots, l'abstenció del PSOE i el nostre vot en contra, va iniciar els tràmits per a encetar el concurs de música i himne de Cabanes, on es donarà publicitat, es crearà una "comissió d'experts".
Tal i com vam prometre, encetem nosaltres igualment el periode de replegada de propostes de música i lletra per a l'himne, el dia 15 d'abril acabarà el nostre període de replegada, i des d'aleshores, a l'1 de Maig, tots els que entren en aquest blog, podran votar la millor opció:

Ahí va la primera aportació d'un veí ( podeu enviar tantes aportacions per persona com vulgueu)

Carles: No solo no me asombro, sino que no descarto que el nombre de Ger esté en el himno, a mayor gloria historica de este prohombre del hormigón y gran hacedor de satisfacciones personales de quienes doy por seguro recibira adhesiones inquebrantables por los restos.


Por si acaso, y adhiriendome a tal evento, yo sugiero como alternativa las siguientes estrofas para dicho himno, con esta introducción:(
musica de fondo himno valenciano) “Para ofrendar, nuevas glorias a Ger, hay que timar, si es menester, El es mi dios, y Cabanes su finca, ¡!!!!!!!!! dispon señor,,,,,, de tu bufon,,,,,,,,!!!!!!,tan taratan, tan tan tan tan….tan tarán.


Ya ves , me he emocionado tanto con la noticia que me ha dado un ataque de emoción lírica.

Mulet qualifica de caspós i ridícul la proposta del PP de buscar lletra i música per a un himne local

Iniciativa proposa oficialitzar els símbols culturals propis, en lloc de riure.

El portaveu del grup municipal d’EU-Verds-IR:Acord a Cabanes, i representant d’Iniciativa, Carles Mulet, ha qualificat de caspós i ridícul, la proposta d’alcaldia, que va eixir ahir endavant amb els vots del PP, l’abstenció del PSOE i el vot en contra dels ecosocialistes, d’iniciar els tràmits per triar una lletra i himne per a aquest municipi.

Segons Mulet “aquestes són les prioritats del PP local, mentre es dediquen a destroçar el patrimoni públic, mentre menyspreen la tradició local, proposen inventar un himne, que vist el nivell cultural de l’equip de govern, pot tindre el mateix resultat que el concurs d’Eurovisión, però sense la més mínima gràcia”.

El regidor ecosocialista ha proposat al Ple, elevar al rang d’oficial la música original del tradicional ball de plaça local “Tari tai ta” , “ si ja tenim un legat musica propi, que ens caracteritza, i que tot veí identifica com a propi, i que ha passat de generació en generació, eixe és l’únic distintiu musica que tindria sentit considerar com oficial, per contra, posar-se ara a buscar una música nova, i sobre tot, una lletra, ens fa tremolar”.

Mulet ha recordat que aquesta proposta, que causa vergonya aliena, entra dins la dinàmica del PP “ destruir tot per suplantar amb grans buits; tal i com ha vingut passat amb el patrimoni de tot tipus; ¿quantes vegades ens ha rebutjat les propostes del nostres grup municipal de demanar a Conselleria, la restauració de l’església, de les torres vigia medievals, de recuperar l’arquitectura de l’aigua disseminada pel terme, de recuperar tradicions locals?, tal i com estan fent amb el terme municipal, fan també amb els símbols propis”.

Per al portaveu d’IdPV, “ el millor, és agarrar-se el tema en broma, i per aixó, ja hem iniciat, per mitjà del nostre blog, un concurs, al nivell que mereix la proposta, de, com diu el PP “( considerándose de interés que este Municipio cuente con un himno propio que lo diferencie del resto de Municipios y que recoja el sentir de los vecinos, así como el orgullo que representa ser cabanyut o cabanyuda”

dijous, de març 27, 2008

No va de conya...


Avui tenim Ple, i el PP, du la proposta ( en serio), de fer un himne local ( considerándose de interés que este Municipio cuente con un himno propio que lo diferencie del resto de Municipios y que recoja el sentir de los vecinos, así como e orgullo que representa ser cabanyut o cabanyuda) , amb música i lletra... imagineu-vos la proposta, com imaginem la seua majoria ho traurà endavant, què us sembla fer un concurs obert tipus el d'eurovision, per a, ja que ens posem frikis, que siga el summum?.
Per tant, ja podeu enviar propostes de lletres i de música, i quan tinguem d'interessants, les penjarem per a que puga votar.

Mundo Ilusión afecta a gran nombre de jaciments des de l´Edat de Ferro fins al període andalusí.

Mulet lamenta que siga la mateixa empresa beneficiada qui controle totes les troballes.

A finals de 2007, la Conselleria de Cultura i esports va autoritzat nou permisos autoritzacions per a que la fundació " Marina d´Or de la CV", efectuara un seguit d´excavacions en la zona afectada pel PAI Marina d´Or Golf-Mundo Ilusión.

Segons la pròpia Conselleria, la prospecció duta a terme amb motiu del futur PAI, es van identificar nombrosos jaciments i dispersió de materials de diferents cronologies, i després de la presentació de l´Estudi d´Impacte Ambiental, la pròpia Conselleria va exigir l´excavació de tots els jaciments que finalment foren afectats. Cultura reconeix l´existència d´assentaments i jaciments que abasten des de l´edat del ferro antic, ibèrica, fins a l´època andalusí.

L´empresa, per mitjà de la seua pròpia fundació, tal i com es va fer en el PAI Torre la Sal al mateix terme municipal, serà qui faça totes les obligades prospeccions arqueològiques, sense que cap organisme públic tutele les troballes.

Segons el membre d´Iniciativa i portaveu del grup municipal d´EU-Verds-IR:Acord, Carles Mulet, " aquesta pràctica és com posar al llop a guardar les ovelles, que el principal beneficiat de les obres, siga que el que controle els jaciments que puguen aparèixer en la zona. És a dir, si apareix cap troballa important que puguera paralitzar el PAI, què en faria l´empresa, donar-ho a conèixer, o deixar-ho córrer i guardar silenci?.

Cultura ha autoritzat, per mitjà d´aquests nou escrits, actuacions en Les Codines, la Mollonada ( pròxima a Brosseral ), Pla de Climent, Tacat i Els Tancats, Pont de Miravet, Mas de la Marquesa I, II i III, Mas de Celades, Gombí, Mas de Bernadino I, II, i Els Perxets. Igualment, en el seu moment va reconèixer l´existència d´altres assentaments, dins de la mateixa zona afectada pel PIA; en la Mollonada II, Casa del Curro i Racó de Canelles III, IV,V i VI.

Més info : http://carlesmulet.blogspot.com/2007/06/zona-de-possibles-jaciments-neoltics.html

Iniciativa considera indecent el nomenament de Ferrada com senador

Mulet afirma que el PP empra les institucions per blindar presumptes delinqüents.

El representant d'Iniciativa del Poble Valencià a les comarques de Castelló, Carles Mulet, ha qualificat d'indecent la instrumentalització que el PP està fent de les institucions públiques per blindar davant la justícia a imputats en delictes, com és el cas del nomenament avui com a senador territorial, de l'ex alcalde de Borriana, Alfonso Ferrada.
Segons Mulet, " la majoria absoluta del PP a les Corts Valencianes, permet que aquest partit use de manera fraudulenta el que són els càrrecs públics i llocs de representació política, que haurien de ser ocupats per persones que es dedicaren a intentar millorar la qualitat de vida de la població valencianes, a treballar pels interessos de la gent, per persones que només busquen el seu lucre o fins que res tenen a veure amb l’interés general”.

Per al portaveu ecosocialista, per contra, el PP utilitza les institucions com a tauler de joc d’operacions immobiliàries en massa casos, o fins i tot per immunitzar a un imputat en prevaricació, “ No sabem els favors que li deurà Carlos Fabra a Ferrada, per fer-lo immune davant la justícia, mentre siga senador, però es veu aquests càrrecs, són de lliure designació del president de la Diputació de Castelló, que primer va regalar a la seua filla, ara diputada al Congrés per la seua obra i gràcia, el càrrec per cobrar un bon sou, i ara, permetrà que en lloc de tindre un senador decent que ens represente a tots els valencians, tindrem a un ex alcalde imputat per prevaricació, que burlarà l’acció de la justícia, gràcies a ocupar aquest càrrec.

Mulet ha qualificat aquesta pràctica de perversió de la democràcia “ hem aplegat a un extrem, on el PP aprofita els resultats electorals per fer un abordatge de les institucions amb fins pocs honests, i el nomenament de Ferrada era ja un fet anunciat des de fa temps, que dins del desvergonyiment absolut i la falta d’ escrúpols del PP valencià té cabuda, donant per segur, que si el que passa ací, passara en qualsevol altre territori de l’Estat, es muntaria un autèntic escàndol públic”

dimecres, de març 26, 2008

Fomento emite un informe desfavorable sobre Marina d'Or Golf y exige correcciones en el PAI

La empresa se reunirá hoy con cargos del Ministerio para ultimar mejoras en los accesos
Fomento emite un informe desfavorable sobre Marina d'Or Golf y exige correcciones en el PAI
Imagen virtual de un pequeño lago que se ubicará dentro del proyecto.
El Ministerio de Fomento ha emitido un informe desfavorable al PAI Marina d'Or Golf-Mundo Ilusión, que se remitió a la Dirección Territorial de la Conselleria de Territorio y Vivienda, en el que solicitaba al promotor del mismo una serie de documentación, según la formación Inciativa del Poble Valencià (IdPV).

Fomento indica en su informe que los proyectos presentados son de "gran magnitud", pues se está planteando una ciudad nueva que teóricamente puede alcanzar una población de 200.000 habitantes, "lo que producirá importantes impactos en toda la zona de Oropesa-Cabanes y en sus infraestructuras viarias que tienen que ser analizados y, consecuentemente, solucionados técnicamente".


Pelotas en la autopista
Respecto a la protección de las infraestructuras de carreteras existentes cuyo titular es el Ministerio de Fomento, el informe indica que sólo afecta a la Autopista AP-7, puesto que el extremo este del Plan Parcial linda con la misma, por lo que se deberán cumplir las limitaciones que la Ley impone a las actuaciones lindantes con autopistas respecto a zonas de protección, líneas de edificación. El Ministerio detalla que "entre los impactos negativos que el PAI va a tener sobre la autopista AP-7 figura la caída de pelotas desde los campos de golf".

Asimismo, en cuanto a los impactos sobre las infreaestructuras viarias titularidad del Ministerio de Fomento, se indica que se deben aclarar y definir algunos aspectos, como que el estudio de tráfico debe tener en cuenta únicamente las infraestructuras existentes o en ejecución y las que el promotor esté dispuesto a incluir a su cargo, teniendo en cuenta, así mismo, la distribución de tráficos futuros con la construcción de la autovía CV-10 hasta el aeropuerto y la nueva carretera Torreblanca-aeropuerto, una prognósis del crecimiento de tráfico y el impacto del tráfico que genera la actuación.

En este sentido, respecto a las zonas de protección de la Autopista AP-7, se indica que se deberá dejar una franja de suelo no urbanizable de protección de infraestructuras para posibilitar la ampliación de infraestructuras y alejar en lo posible la actuación urbanística de la zona colindante a la autopista, y se deberá aportar un estudio de la afección del ruido generado por el tráfico de la AP-7.

En relación a la conectividad con las actuales carreteras N-340, AP-7 y CV-148, Fomento demanda que ésta quede claramente reflejada, así como que se indiquen qué actuaciones ejecutará el promotor sobre las infraestructuras existentes para que puedan soportar el tráfico generado por las nuevas constgrucciones y actividades con motivo del Programa de Actuación Integrada Marina d'Or Golf en Oropesa y Cabanes.


Réplica de la empresa
Al respecto del informe negativo, desde Marina d'Or Golf se emitió ayer un comunicado en el que recalcan que el documento de Fomento se emitió "hace exactamente un año" y en él se condicionaba el visto bueno ministerial a la aportación de nueva documentación "que se ha venido aportando por parte del promotor el 9 de julio de 2007 y el 21 de diciembre de 2007" y "por parte de los Ayuntamientos el 17 de enero de 2008 y el 7 de febrero" de este mismo año.

En este sentido, desde la firma turística de Oropesa recordaron que "a través de multitud de reuniones a nivel técnico" con responsables de Fomento se ha garantizado "un diseño del campo de golf contiguo a la autopista que evite la caída de pelotas" en esta vía. También se han tomado medidas para "facilitar una posible ampliación de la autopista, sin interferir en los campos de golf" y para "evitar que la urbanización entre en carga antes de que estén en servicio determinadas carreteras en proyecto, como el desdoblamiento de la N-340 entre Castellón y Oropesa".

Desde el grupo Marina d'Or recordaron que "la variante de Benicàssim de la N-340 estuvo bloqueada hasta el año pasado y recalcaron que "recientemente el Ministerio acaba de licitar la primera fase del proyecto de esa carretera entre Castellón y Oropesa". Además, se ha fijado una nueva reunión con responsables de Fomento en la Comunitat para ultimar y concretar las correcciones requeridas. Dichos encuentros tendrán lugar hoy y la próxima semana.


dimarts, de març 25, 2008

Marxa enrere per al PGOU

(clica sobre la imatge per fer-la més gran)

El proper dijous dia 27, tenim ple, i en ell s'aprovarà traure a exposició pública el nou Pla General d'Ordenació Urbana de Cabanes. Per tant, un cop es publique en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, estarà durant dos mesos a exposició al públic, per a que es puguen fer les escaients al·legacions, per tant, cal estar atent als terminis.
Ací teniu còpia del que es proposa per al casc urbà del poble ( la zona central, per exemple, on els carrers són més irregularts, és la zona actual del poble, per a que us centreu en la imatge)

dimarts, de març 18, 2008

Iniciativa diu que el PP no pretén acabar el vial Cabanes-Orpesa, i es dedica a posar pegats

Mulet responsabilitza al PP de no tindre a hores d’ara un vial en condicions, per haver optat per la irracional opció sud.

El representant d’Iniciativa i portaveu del grup municipal d’EU-Verds-Ir:Acord a l’ajuntament de Cabanes, Carles Mulet, ha lamentat que després de més de 10 anys de polèmica, el vial Cabanes-Orpesa continue sent un seguit de pegats, sense que s’haja solucionat la conexió de la subcomarca del Pla de l’Arc amb el litoral, i ha responsabilitzat d’aquesta situació “vergonyosa”, directament al PP.
Segons Mulet, “ el conseller, que va vindre ahir a inaugurar l’asfaltat de dos quilomètres de la CV-148, no tenia res de què enorgullir-se, donat que aquest vial, de no haver-se modificat el traçat de l’orginari, per l’opció Nord ( Cabanes-Ribera de Cabanes), faria anys estaria acabat, per la seguretat i el progrés de la població. (més…)

dilluns, de març 17, 2008

I què fem a partir d'ara?


Els que estem acostumats a apostar sempre per cavall perdedor, els que mai podem celebrar res després de cada eleccions, se’ns deu haver quedat ja la cara de circumstàncies, i del “ ja hem tocat fons”, ens sorprèn, cada cop més, que baix del sòl està el sub sol, i es pot continuar més avall encara.

Té sentit per tant intentar batallar per fer créixer un espai que cada cop, el bipartidisme s’esforça en minvar més?, existeix eixe espai?. En altres comunitats autònomes, sí, s’ha aconseguit crear sistemes de representació plural...pensem en Catalunya on hi ha al Parlament 6 grups parlamentaris (mentre al nostre País, al pas que anem, ens quedarem en dos que són quasi iguals).

Tirar la culpa als demés, a un sistema electoral que sempre ens ha estat contrari, inclòs als votants, sembla la reacció més còmoda i recurrent, com si nosaltres tinguérem el do de la veritat, i les masses aborregades estigueren encara la bena als ulls, i que uns dia els caurà i ens reconeixeran la nostra raó. Mal anem, si eixa és la percepció que és té de la gent.

Potser som nosaltres, els que ens creiem “el joc”, de la política, qui no estem en el nivell que ens pertoca, i o bé no proposem en el que la gent necessita, o no ho diem en la suficient força i claredat per a que ens entenguen, o bé, encara no hem aprés a buscar-nos la vida per a fer aplegar el nostre missatge, intentant competir en uns camps que no ens corresponen. Cal continuar aprenent, i intenant-ho. Perquè afortunadament, en el món no només és en blanc i negre... tenim tots els colors, el roig, el verd, el violeta, els de l’arc de sant martí...


Fiscalia demana informació a Medi Ambient sobre el PAI Torre la Sal a Cabanes.


La Conselleria respon a Iniciativa que pensa col•laborar en la justícia.

La Conselleria de Medi Ambient, en una resposta parlamentària a la Síndica del grup parlamentari de Compromís, i portaveu d’Iniciativa, Mònica Oltra, ha confirmat que la Fiscalia de Castelló, ha demanat a aquesta Conselleria, informació sobre l’aprovació i el desenvolupament de l’homologació i el Pla Parcial del sector Torre la Sal de Cabanes, i sobre la situació de la dessaladora prevista per al seu proveïment, i segons el propi escrit “ La Conselleria adoptarà totes les mesures necessàries per a col•laborar plenament amb la Fiscalia Provincial de Castelló”.
Aquesta resposta, té origen en la petició d’informació al respecte de la situació del polèmic PAI de l’empresa Marina d’OR a Cabanes, on la portaveu de Compromís, demanava al titular de Medi Ambient es posicionara després que la Fiscalia de Castelló encetara diligències d’investigació penal contra l’alcalde de Cabanes, i regidors del PP en el municipi, per haver estat vulnerant de manera sistemàtica la Declaració d’Impacte Ambiental d’aquesta actuació urbanística. (més…)

dissabte, de març 15, 2008

Cabanes “ els regidors del PP s’embuxatquen en mig any prop de 9 milions de pessetes”

Mulet afirma que el PP practica el saqueig a l’ erari públic.

Segons dades facilitades pel propi ajuntament de Cabanes, el grup municipal del PP, s’embutxaca, en només mig any, quasi 9 milions de pessetes, tot i que només l’alcalde té dedicació exclusiva.

Tenint en compte que el poble té menys de 3000 habitant ( en les darreres eleccions generals d’aquest mes, per exemple, el cens electoral, era de 2.058 , és a dir, els majors de 18 anys), les xifres són desorbitades i abusives.

Així, des de les passades eleccions municipals, aquestes són les xifres, en euros:

total

Total PP

Total PSOE

Total oposició

Total ajunt.

PP

Alcalde

17540, 7

Jorge Conde

5050

Javier Llorens

3902.82

Jose Vicente Planell

7763.77

M.Victoria Amer

11848.77

M. Jesús Mulet

4150

Sheila Selma

3090

53.346, 06

PSOE

Inma Beltran

1204,6

Begoña Marques

1218,56

Manuel Planell

701,04

3124.2

EU-Verds-IR:Acord

Carles Mulet

1298, 08

4422, 08

57768,14

Les xifres corresponen, en el cas del PP, a les assistències a plens i comissions, retribucions especials, despeses de locomoció, nòmines dietes, dietes especials de festes, sense que en l'informe de l'ajuntament s'especifique si també s'ha inclòs l'assistència a les Juntes de Govern, que sembla que no, les quals són com a mínims setmanals, i per tant, suposarien encara més diners a la butxaca, de nou, només per al PP)

En el cas de l’oposició, es tracta només de assistència plens i comissions i desplaçaments, ( on tots els membres, ho són de les comissions informatives).

Per al regidor d’EU-Verds-IR:Acord, Carles Mulet “ aquestes xifres demostren que la gent del PP està a l’ajuntament no per treballar per al poble, sinó per traure-li els diners, i evidència el nul respecte a l’oposició, que en teoria també representa al poble. Ens deixen sense cap recurs per al funcionament dels grups municipals de l’oposició ( ni sense espai físic en condicions), ens aparten dels actes oficials i de representació del municipi, ens impedeixen publicar en el Butlletí d’Informació Municipal, que és com Butlletí OFicial del PP, i bloquegen la nostra aparició en els mitjans on posen propaganda sota coacció de retirar els anuncis oficials, pagats en diners de tots els contribuents”

divendres, de març 14, 2008

PGOU en marxa

en breu eixirà a exposició al públic el nou Pla General d'Ordenació Urbana de Cabanes, si algú vol el document previ informatiu, li'l puc enviar per correu ( tot i que pesa prou), són 35 pàgines escanejades, ja direu.

Iniciativa lamenta la polèmica sobre el desdoblament de la N-340 entre PP i PSOE, perquè obvia alliberar l’AP7

(més…)

Iniciativa denuncia que el document del PGOU de Cabanes és un plagi del de Morella


com sempre, si voleu el document original, m'ho dieu al correu regallero@hotmail.com
Mulet fa públic el document que cita constantment topònims i zones de la capital del Ports , atribuït a la localitat de la Plana Alta.
El dirigent d’Iniciativa i regidor del grup municipal d’EU-Verds-IR:Acord a l’ajuntament de Cabanes, Carles Mulet, ha denunciat avui que el document pertanyent al Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de Cabanes “ Directrices definitorias de la estrategia de evolución urbana”, és un plagi total del de Morella, al contindre, durant les seues 12 pàgines, continues al•lusions a districtes i zones, i característiques de la ciutat de Morella.
Aquest document, signat per l’empresa “Proyectos de Actuaciones Urbanas PAU Urbanismo”, i pels “professionals” Luis Casado Martín i Gerardo Roger Fernández, va ser entregat anit als regidors de la corporació, en teoria, revisat pel gabinet tècnic d’alcaldia ( dos arquitectes), però es veu a tots se’ls va passar els enormes errors. Aquest informe, és el que justifica el PGOU que en breu es pretén traure a exposició al públic, i que ha de marcar l’urbanisme de com a mínim els propers 20 anys de Cabanes.
Segons Mulet, “ copsa en primer lloc, veure que des del principi es refereix a Cabanes, com a “ciutat”, títol del qual no disposa ( que és vila, i no ciutat,com sí és Morella), després, el document es dedica a parlar de vaguetats i obvietats, fins a que entra a detallar aspectes concrets del terme municipal, que és on es veu els plagiadors, no han tingut el detall d’emprar toponímia local.
Així, les mencions a les actuacions en el sector de “Santa Llúcia”, són continues, (barri de Morella, però no de Cabanes). Altres accions que es proposen per al “Hostal Nou” i la “Puritat” també en vàries ocasions, llocs inexistents a Cabanes, i sí localitzats a Morella.
Malgrat tot, es té la gràcia d’al•ludir a “l’entorn monumental de Cabanes” (¿?), al manteniment i millora del sòl urbà dins de les Muralles (¿?) , (inexistents també, per si algú no ho sap). Igualment, es fa esment a la creació de zones de segona residència en “Teuleria i Torreta” , sí localitzada al terme municipal de la capital dels Ports, però no al poble de Cabanes.
Es parla, en aquest document “ en mantindre l’actual política de restauració dels edificis protegits”, quan, ni existeixen aquests, ni s’ha fet cap política en aquest sentit.
Al•lucinant és quan l’apartat de “criterios de paisaje” es diu que es considerarà en els Estudis de Paisatge, la percepció de Cabanes des de la N-232, així com la percepció del paisatge circumdant des de la pròpia ciutat”, quan, aquesta carretera està a uns 40 quilòmetres del poble ( i, curiosament, passa per Morella).
Altres consideracions com als “aparcaments públics” ( existents a Morella i no a Cabanes), o “ la distribució dispersa de la població en el territori, així com la funció de capitalitat comarcal que exercita Cabanes” ( on la capital de la comarca, Castelló, es veu s’ha quedat relegada a segon lloc, i on l’alta densitat de població de la Plana es veu els sembla escassa), demostren la irresponsabilitat d’aquesta empresa.
La resta del document (12 pàgines en total), parla de generalitats, aplicables a qualsevol municipi, i quan, per exemple, fa de passada algun esment sense concretar res a zones del poble, ho fa amb errors, referint-se a la Ribera de Cabanes com a la “ Rivera”.
Mulet ha qualificat d’intolerable que s’estiga deixant les directrius del que ha de ser el futur del municipi, a mans d’una empresa d’aquestes característiques, i que el propi gabinet tècnic de l’alcalde, no revise els documents que entrega a la corporació “ veiem com el nou PGOU s’ha fet de presses, i sense estudiar el veritable entorn de Cabanes, sent només el pas preceptiu per a poder desenvolupar el PAI Mundo Ilusión, tal i com va ordenar la Conselleria”
El regidor ecosocialista ha reclamat a l’equip de govern municipal que rescindisca el contracte amb l’empresa “PAU Urbanismo”; per greus incompliments de les obligacions, i que reconsidere l’equip tècnic municipal contractat, per haver deixat passar un document totalment infumable”. “ Volem l’alcalde ens explique, quans diners de tots els cabanyut s’ha gastat en aquest informe que s’ha limitat simplement a canviar allà on posava Morella, posant Cabanes, i que en teoria ha de ser la fulla de ruta de per on ha d’anar el futur urbanístic del poble, no sabem si es voldrà murallar el poble i fer un castell”