dilluns, d’octubre 26, 2009

Lluna ja ens ha eclipsat, va nàixer el dia 17.
La lleona


publicat a Mediterraneo

M’agrairan els sofrits lectors que aquesta setmana no parlem del que em demana el cos, dels vergonyosos episodis i despropòsits del Cas Gürtel, els que no votem al PP ens cau la cara de vergonya aliena de la imatge que de la nostra comunitat autònoma, i de la nostra classe política s’está transmetent, i imagine, que a molts votants del PP s’els haurà quedat la cara a quadres també de en quina gent han dipositat la seua confiança. Però com d’aquest tema imagine ja estaran prou farts, parlarem d’un altre que em trau la son.

Resulta que fa uns dies ens sorprenia la notícia d’una lleona solta per la Tinença de Benifassà, atemorint als veïns i als rovelloneros. Alguns deien que era autòctona del terreny, directament emparentada amb el també mític “ Tigre del Maestrazgo”, que ja forma part dels llibres d’història. Altres que es s’havia escapat d’algun circ ( deien que si era una de les feres famèliques que tenia tancades l’Angel Cristo), altres que si era simplement el també polèmic Xupacabras que quan li ve en gana apareix i es manifesta pels terrenys més agrestes i menys poblats de Castelló, altres que si era un reclam turístic, alguna idea estrafolària de la Diputació. També es va escoltar que només es manifestava a les persones pures d’esperit i no subornades pel Bigotes ( que es veu que hi ha gent d’eixa). Siga com siga, la psicosi va ser gran, i es va muntar un dispositiu policial per capturar viva o morta a la lleona que impressionava, que es veu s’alimentava de pollastres morts, tot un detall en no atacar als vius.

Al cap dels dies de no poder dormir per la preocupació, em desperten els informatius a nivell estatal dient que havien abatut a tirs a la lleona que resulta que era un gos tant gran que havien confós amb una senyora lleona. Però, curiosament, ni fotos de la lleona, del gos o del que fora realment; esperàvem vore els resultats de l’autòpsia, les proves concloents, el cap dissecat, no sé, alguna mostra de que realment l’han capturada i morta. I cal, com ja estem amb la mosca rere l’orella de tanta mentida, es disparen les suposicions, que si no era una dogo sinó un pequinès un poquet gros, que si volien aprofitar la pell per fer un “bolso de vuiton”, que si només la van ferir en una pota i ara està a l’aguait per menjar-se als rovelloneros que s’atrevisquen a endinsar-se en la perillosa Sabana de Benifassà... D’aquesta manera, hem parlat d’una víctima inocent, que ens fa llastimeta, i no hem parlat d’altres animalets també sacrificats políticament, que fan menys llastimeta, que no semblen innocents, però que volen fer-los pagar “el pato” de les maldats compartides en molts altres.

Carles Mulet

Portaveu d’Iniciativa a les comarques de Castelló

diumenge, d’octubre 04, 2009

Mulet ‘ Costa no pot continuar ni un segon més


Els ecosocialistes recorden que Ricardo Costa ja va quedar exquitxat en el Cas Fabra pels negocis de la seua empresa CAslegis

El portaveu d’Iniciativa a les comarques de Castelló, Carles Mulet, ha valorat avui que la permanència de Ricardo Costa com a Secretari General del PP al País Valencià, i com a diputat autonòmic, és la ‘œpuntilla’ que acaba de rematar de cara a l’exterior la imatge que es transmet de Castelló. ‘œ Si amb Carlos Fabra, la imatge de sicialització de Castelló era grandíssima, ara, amb Costa sent objecte de tots els telediaris, ja som la risa de tot l’Estat’
Segons el portaveu ecosocialista ‘œ els rumors sobre que aquest personatge està en la corda fluixa que des de la cúpula del PP estatal estan demanant la el seu cesament, quan aquests mateixos mai s’han atrevit a demanar el mateix per a Carlos Fabra o el propi Francisco Camps, tot i la gravetat dels seus casos, demostraria que amb Costa i la presumpta financiació il•legal del PP; estaríem en el cas més escàndols i greu de totes les corrupcions i corrupteles del PP valencià, damunt els conservadors saben que cada cop que Costa fa declaracions públiques, es produeix una espantada massiva del seu propi electorat que de cap manera es pot sentir representant per un producte de sainet com és Costa, al PP tot el món sap que tindre a Costa com a imatge els erosiona, i a Camps ja li queden massa poques cartes com per a no gastar a Costa com a cap de tur i intentar fer creure neteja en sa casa; sap que cesar a Costa seria molt ben rebut per la seua pròpia parròquia’.
Mulet ha recordat que les aventures de Costa amb el clavegueram de la política no es nova ‘œ recordem com ja va ser esquixat amb el Cas Fabra, al ser aparentment un dels cervells que orientaven al ex soci de Fabra, Vicente Vilar, Caslegis, l’empresa que manté Costa tot i l’alt sou que cobra de les Corts, va fer presumptament negocis en la trama corrupta que envoltava a Fabra i l’empresa Naranjax’.
Per al portaveu ecosocialista ‘œ a Costa es veu li agraden molts els diners, i tota l’activitat política ha vingut acompanyada d’ombres que ara poden acabar eclipsant completament la seua meteòrica i incomprensible carrera política; en el Cas Fabra va intentar esquivar la seua implicació, ara, els propis informes i gravacions de la policia el deixen completament tocat i sense altra eixida’.
Mulet ha afirmat que ‘œ Costa no només ha de ser apartat dels seus càrrecs dins del PP, per pura higiene democràtica, sinó que , sobre tot, no pot ocupar un lloc de responsabilitat pública, una persona tant aficiacionat als ‘œtrapicheos’ no pot continuar al front d’institucions públiques’

Cabanes: el PP en contra de TV3, es rebutja la moció d’Iniciativa


La majoria ultra reaccionària i il·legítima majoria absoluta del PP a Cabanes, va tornar a mostrar la total intransigència i va votar en el passat ple ordinari de l’ajuntament, en contra de la moció presentada per Inicitiva, de suport a les emissions de TV3 al País Valencià, perseguides pel PP .

Baix l’excusa que de ‘ això que ho solucionen al parlament’, van votar en contra de la moció que estan aprovant gran part d’ajuntament de distints colors polítics, quan el PP si presenta mocions que no tracten directament de competències municipals estrictes’.

Per al regidor d’Iniciativa a Cabanes, Carles Mulet ‘œ que ara mostren d’aquesta manera el menyspreu cap a la gent que vol gaudir d’una televisió sense fronteres, ens posa davant d’un partit d’ultres extremats’

El text de la moció:

ANTECEDENTS

La Constitució Espanyola estableix en l’article 3 un principi de protecció del pluralisme lingüístic. L’apartat tercer d’aquest precepte conté un mandat dirigit al conjunt dels poders públics de l’Estat d’especial respecte i protecció de les distintes llengües i modalitats lingüístiques que conformen el patrimoni cultural comú. D’una manera més específica, l’article 20, apartat tercer, del text constitucional exigeix que en l’accés dels grups socials i polítics més significatius als mitjans de comunicació dependents dels ens públics es respecte el pluralisme de la societat i de les diverses llengües d’Espanya. Aquesta última previsió posa de manifest la singular rellevància dels mitjans de comunicació audiovisual a l’hora de promoure i difondre el plurilingüisme.

Un fet normatiu rellevant en aquest àmbit és la ratificació l’any 2001 per part de l’Estat espanyol de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, la qual estableix obligacions específiques de protecció d’aquestes llengües en l’à mbit dels mitjans de comunicació. L’article 11 de la Carta, que estableix les obligacions de les Parts respecte dels ‘œMitjans de comunicació’�, disposa en l’apartat segon que:

‘œLes parts es comprometen a garantir la llibertat de recepció directa de les emissions de ràdio i de televisió dels països veïns en una llengua usada en una forma idèntica o pròxima d’una llengua regional o minoritària, i a no oposar-se a la retransmissió d’emissions de ràdio i de televisió dels països veïns en aquesta llengua.’

Segons que han assenyalat els organismes del Consell d’Europa, aquest compromís comporta no sols eliminar obstacles, sinó també adoptar mesures positives dirigides a garantir la llibertat de recepció directa de les emissions de televisió entre territoris veïns on es fa servir una llengua regional o minoritària en una forma idèntica o pròxima (Explanatory Report to the European Charter for Regional or Minority Languages, paràgraf 11).

Atenent a tot l’anterior la Comissió Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular de la Llei ‘œTelevisió sense Fronteres’� va a presentar a la Mesa del Congrés una proposta de llei amb aquest nom que té com a objecte garantir la recepció directa de les emissions de ràdio i televisió autonòmiques realitzades totalment o majoritàriament en les llengües incloses en l’Ã mbit de protecció de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries en les altres comunitats autònomes amb les quals compartesquen llengua utilitzada en una forma idèntica o semblant, a fi d’afavorir el desenvolupament dels espais de comunicació de les dites llengües.

Davant aquesta iniciativa, el plenari de l’Ajuntament de .......................ACORDA:

Donar suport a la proposició de llei presentada mitjançant INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR davant les Corts espanyoles amb el nom de ‘œTelevisió sense Fronteres’�, la qual s’adjunta al present acord, amb la confiança que, previs els tràmits necessaris, serà aprovada per tal de garantir legalment i de forma definitiva la recepció dels programes autonòmics de ràdio i televisió realitzats en alguna d’aquestes llengües en el conjunt dels territoris que conformen les seves respectives comunitats lingüístiques.

Així mateix, aquest Ajuntament anima a la ciutadania a recolzar mitjançant la seua signatura, l’esmentada iniciativa legislativa popular.

Aquest acord és comunicarà a les Corts espanyoles i a la Comissió promotora de la Iniciativa.

Mundo Ilusión: Cabanes ajorna aprovar el text refós que disminueix notablement l'extensió del PAI (2452 vivendes menys)Els ecosocialistes van reclamar dimarts que no s’aprova aquesta proposta fins estudiar amb més deteniment tota la documentació

L’equip de Govern del PP a Cabanes, ha decidit avui, i sense previ avis, retirar dels punts de l’ordre del dia de Ple ordinari celebrat aquest matí, el punt que anava on es pretenia aprovar amb els seus vots la proposta de text refós del Planejament de Sector Marina d´Or Golf.

Segons ha informat avui el regidor d’Iniciativa al municipi, Carles Mulet, “ precisament dimarts vam demanar que no s’aprovara avui la proposta, per manca de temps i precipitació, els grups de l’oposició només teníem 48 hores per estudiar una documentació extensa i tècnica, dimarts ens van convidar a que ens buscàrem la vida, i avui, el temps ens ha donat la raó, afirmant que el text refós no era complet, i per tant no solucionava tots els requeriments de la Conselleria de Medi Ambient i demés òrgans sectorials.

L’informe l per la Directora General de Gestió del Medi Ambient, data en 9 de juny de 2009, que ahir feien públic els ecosocialistes, obligava a reformular tot el PAI a Cabanes i Orpesa.

Mulet ha exposat avui que únicament en el terme municipal de Cabanes, dels 9.120.309 m2 de la urbanització dins del PAI, per les obligacions de les Conselleries, aquest s’ha quedat en 8.203.633, més d’un 11 per cert reducció. La densitat baixa de 36.673 a 34220 vivendes ( que traslladant-los a les mitjanes que s’empren, suposarien una capacitat per a 8585 habitants menys)

L’edificabilitat passa de 4.824.703 m2T ( metre sostre) a 4.522.999 m2t, sent el sol residencial de 4.112.738 en lloc dels anteriors 4.408.661, i el sòl terciari passant de 416.042 del principi als 339.201, i l’aprofitament baixa del 0.306 a 0.28-

Per als ecosocialistes “ es tracta d’un reducció significativa que ens dóna la raó en quan a les dimensions exagerades, però continuem pensant que mantindre en definitiva de facte els 18 milions de metres quadrats d’afectació, malgrat que ara el Consell impose una vorera d’esmorteïment d’impactes amb zones verdes, el model per qual s’està apostant és insostenible es mire per os mire, que algú puga creure, que mentre la mateixa empresa s’ofega en les seues promocions a primera línia de mar a Orpesa i Cabanes (torre la Sal), on els PAI no avancen i els pisos en venta es multipliquen, que ara aquesta empresa tinga capacitat d’iniciar un PAI a 4 quilòmetres de la platja, per crear vivenda per a 145.000 persones, és que psiquiatra. El que menys l’interessa a l’empresa ara per ara es que s’aprove definitivament el PAI” .

Segons Mulet, aquest document avui ajornat, es suposa el PP el durà de nou a plenari en aproximadament dues setmanes “ tornem a dir que és un error que aquest document refundit no replatetge tots els paràmetre, i s’opte per un model sostenible, i no per un en crisi com aquest”

Iniciativa lamenta que el PP de Cabanes rebutja frontalment facilitar els batejos civils al municipi


Mulet censura que el PP empresa la seua il·legítima majoria absoluta per coartar drets dels ciutadans, i ofereix el suport institucional per celebrar aqeusts actes fora de dependències municipals

L’ajuntament de Cabanes, governat il·legítimament pel PP en majoria absoluta ( gràcies a les trampes en els cens), no celebrarà cap bateig civil ni cap cerimonia de pas laica ( funerals..)

El PP va votar ahir en contra de la moció presentada per Iniciativa, i tot el que va argumentar l’alcalde il·legítim era que “ estaven totalment en contra d’ absolutament tot el que proposava la moció”.

Per al regidor d’Iniciativa a Cabanes, Carles Mulet “ estem de nou davant del PP més reaccionari i troglodita, mentre en municipis com a l’Alcora es va produir recentment un bateig per part del seu alcalde, a Cabanes, l’alcalde il·legítim que tenim no només es nega ell a practicar aquesta celebració, sinó que impedirà que oficialment la resta de la corporació pugam celebrar-lo oficialment, si els veïsn de Cabanes volen batejar civilment als seus fills, ja han vist que el PP es mostra radicalment en contra.

Per a Mulet “ el PP viu d’esquenes als aires que mouen la societat, que avança cap aconseguir fites de drets més amples ; els conservadors van ser històricament els que es van oposar frontalment al divorci quan ara fan us alegrement d’ell, o recentment han fet la seau creuada contra els drets de la comunitat homosexual, per això, qeu ara en un poble com Cabanes es mostren radicalment en contra d’ampliar els drets, no ens extranya”.

El regidor d’Iniciativa ha manifestat que tot i l’oposició del PP, des del Grup Municipal es donarà tot el suport als veïns que vulguen celebrar els naixements o fer actes no religiosos d’acomiadaments dels familiars morts “ com a representant democràticament triat pel poble, estem totalment oberts a oficiar qualsevol d’aquests actes, sabrem que en dependències municipals no podrà ser, però si en qualsevol altre lloc”

MOCIÓ

Totes les cultures, des de l'antiguitat, han marcat d'una manera especial el naixement, la mort i el començament de la vida adulta i reproductiva, són els denominats "ritus de pas"

Des del més absolut respecte al dret de llibertat religiosa que reconeix la Constitució en el seu article 16.1 ens indica que es garanteix la llibertat ideològica, religiosa i de culte dels individus i les comunitats sense més limitació a les seues manifestacions que la necessària per al manteniment de l'ordre públic per la llei.

Volem que des del nostre Ajuntament s'oferisca les quatre cerimònies civils:

-Acollida ciutadana desprès del neixement: És la benvinguda pública a la comunitat d'un nou ciutadà amb drets i obligacions a la comunitat que pertany des del seu naixement, i el compromís per part dels pares i tutors en la seua formació i en el compliment dels valors cívics.

-Compromís ciutadà: És la renovació per part del ciutadà major d'edat del compromís efectuat pels pares en l'acte de l'acollida ciutadana, de participar, contribuir i potenciar les bones practiques i els valors del l'ètica civil: la dignitat, la llibertat, la igualtat, la solidaritat, la tolerància, la participació, la democràcia, i la Pau.

-El Matrimoni civil: Que ja el tenim regulat. Es podria valorar la possibilitat d'ampliar la formula que des del nostre ajuntament estem portant i poder celebrar les noces d'argent i d'or en els entorns de la nostra ciutat i oficitats per les Sr. Alcalde o els regidors.

- La despedida civil: És l'exteriorització pública de la despedida d'un ciutadà de la comunitat a la que pertany des del seu naixement o en el moment de la seua mort, i honrar el seu record.

Aquestes quatre celebracions estan basades en normes de conducta democràtiques, per que els veïns i veïnes del nostre poble puguen donar rellevància als moments més importants de la seua vida, des dels valors cívics i socials no adscrits a ninguna religió.

Espanya és un estat laïc, segons la constitució que en el seu art 14 establix el principi d’igualtat i no discriminació, a més a més d’ estar en un estat social i democràtic de dret, este dret ha de ser legal i real.

Per la qual cosa sols estarem en una situació d’ igualtat real si tots podem exercir amb llibertat el dret a elegir el tipus de cerimònia adient a les seves conviccions sobre tot en moments tant importants com el donar la benvinguda a la comunitat a un nou ser, o acomiadar-se d’ell.

És clar que en aquets 30 anys de democràcia no s'han promogut les condicions per que la llibertat i la igualtat de l'individu siga real i efectiva, i no s'ha fet res per a remoure els obstacles que impedisquen o dificulten la participació dels ciutatatans en uns dels esdeveniments més importants de la vida del ser humà en societat: l'acomiadament i la benvinguda d'un nou membre .

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

PRIMER.- Emplacem a l'equip de govern a elaborar i presentar a aquest Ple una ordenança que reglamente les quatre cerimònies civils, establir llocs, horaris, tases etc. Etc creant-se els Registres pertinents a nivell municipal.

SEGONA.- Elaborar aquesta ordenança en 3 mesos per a dur-lo a aquest plenari.