dimarts, de febrer 26, 2013

noves irregularitats abocadors i planta de Cervera

A LA MESA DE LES CORTS
Mònica Oltra i Jarque   , diputada   del grup parlamentari Compromís , a l’empara del que disposa l’article 152 en relació al 157  del RC, té l’honor de formular a l’Honorable Senyora Conseller d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, la pregunta següent, desitjant contestació escrita:
Tot i les respostes que es donen per part d’aquesta conselleria quan se li pregunta per les irregularitats en el funcionament de l’abocador i planta de tractament de residus del municipi de Cervera, corresponent al Pla Zonal de Residus 1,  a dia d’avui continuem constant, com es demostra en les fotografies, greus incompliments: 

Vist que ni les visites de tècnics de la Conselleria ni la paraula dels gestors de les instal·lacions,no surten efecte,
Pensa adoptar alguna mesura real i efectiva la Conselleria per evitar aquests incompliments, o pensa continuar donant per vàlides les versions i promeses dels gestors de les instal·lacions tot i que com es veu, no s’ajusten a la veritat?


Les Corts, 26 de febrer  de 2013
Mònica Oltra i Jarquedimarts, de febrer 05, 2013

El sòl del PAI Marina d’Or Golf(Mundo Ilusión) convertit un macro abocador.

Des de que en 2004 van començar les primeres aprovacions municipals tant del PAI Marina d’Or i el parc Temàtic Mundo Ilusión, fins a que a l’abril de 2010 des de l’administració autonòmica es donara el vist i plau del projecte, a esperes que els ajuntament de Cabanes i Orpesa aprovaren  el Programa en dies i començara la tramitació, el PAI i encara més el Parc Temàtic que el va justificar, dormen en calaixos, mentre els propietaris del sòl estan pagant ja com si es tractara de sòl urbanitzat.
            Durant aquest temps d’inactivitat, nombrosos són els conreus ( ametlers i tarongers en especial) que s’han anat ermant , omplint-se  d’herba i brutícia, i això ha animat a persones sense la més mínima educació cívica i respecte, a emprar bona part d’aquest sòl com un macro abocador sense control ( amb el risc que serà d’estiu la presència d’herbes seques i recipients de vindre per tot arreu)
            Malauradament, estrany és el camí o bancal abandonat que no acumule fems de qualsevol tipus.
            Aquestes fotografies han estat fetes ahir per la vesprada al terme municipal de Cabanes . La trista realitat del que ha vingut després del món de les fantasies
 continua mirant fotos: 

dilluns, de febrer 04, 2013

Els ordinadors dels segle XIX

Comptabilitat agrària en les parets plenes 


de sutja, de finals del segle XIX i principis del XX

continua llegit si ens vols vore més