dimarts, de febrer 05, 2013

El sòl del PAI Marina d’Or Golf(Mundo Ilusión) convertit un macro abocador.

Des de que en 2004 van començar les primeres aprovacions municipals tant del PAI Marina d’Or i el parc Temàtic Mundo Ilusión, fins a que a l’abril de 2010 des de l’administració autonòmica es donara el vist i plau del projecte, a esperes que els ajuntament de Cabanes i Orpesa aprovaren  el Programa en dies i començara la tramitació, el PAI i encara més el Parc Temàtic que el va justificar, dormen en calaixos, mentre els propietaris del sòl estan pagant ja com si es tractara de sòl urbanitzat.
            Durant aquest temps d’inactivitat, nombrosos són els conreus ( ametlers i tarongers en especial) que s’han anat ermant , omplint-se  d’herba i brutícia, i això ha animat a persones sense la més mínima educació cívica i respecte, a emprar bona part d’aquest sòl com un macro abocador sense control ( amb el risc que serà d’estiu la presència d’herbes seques i recipients de vindre per tot arreu)
            Malauradament, estrany és el camí o bancal abandonat que no acumule fems de qualsevol tipus.
            Aquestes fotografies han estat fetes ahir per la vesprada al terme municipal de Cabanes . La trista realitat del que ha vingut després del món de les fantasies
 continua mirant fotos: