dimarts, de febrer 26, 2013

noves irregularitats abocadors i planta de Cervera

A LA MESA DE LES CORTS
Mònica Oltra i Jarque   , diputada   del grup parlamentari Compromís , a l’empara del que disposa l’article 152 en relació al 157  del RC, té l’honor de formular a l’Honorable Senyora Conseller d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, la pregunta següent, desitjant contestació escrita:
Tot i les respostes que es donen per part d’aquesta conselleria quan se li pregunta per les irregularitats en el funcionament de l’abocador i planta de tractament de residus del municipi de Cervera, corresponent al Pla Zonal de Residus 1,  a dia d’avui continuem constant, com es demostra en les fotografies, greus incompliments: 

Vist que ni les visites de tècnics de la Conselleria ni la paraula dels gestors de les instal·lacions,no surten efecte,
Pensa adoptar alguna mesura real i efectiva la Conselleria per evitar aquests incompliments, o pensa continuar donant per vàlides les versions i promeses dels gestors de les instal·lacions tot i que com es veu, no s’ajusten a la veritat?


Les Corts, 26 de febrer  de 2013
Mònica Oltra i Jarque