divendres, de març 01, 2013

Cas Censos Cabanes: l’Audiència demana practicar noves proves pericials a un dels imputats, el cas continua obert.Els representants legals de l’ajuntament s’han dedicat des del principi a dinamitar les investigacions.


Des de  desembre de 2006, el cas de la manipulació del cens electoral de Cabanes està viu.
El regidor de Cabanes,  Carles Mulet, denunciava davant dels tribunals, que dirigents del PP de Cabanes  i familiars de l’exalcalde Artemio Siurana ( i ell mateix també) , van inscriure de manera irregular a desenes de persones provinent de la Vall d'Uixó i relacionades amb el gendre de l'empresari Jesús Ger ( Marina d'Or), les quals tot i no haver residit mai en el municipi, sí van acudir a votar en les municipals. La falsificació massiva de les altes va aplegar a donar casos de veïns de la Vall d'Uixó que van denunciar que en cap moment havien autoritzat aquestes altes, i que afirmaven que les signatures per les quals es donaven d'alta a Cabanes, estaven falsificades.


            Des d’aquell moment, el procés ha patit tot tipus de vicissituds. L’ajuntament es va personar en el cas i va destinar els recursos de tots els veïns a intentar dinamitar tot el procés, oposant-se a avançar en les proves demanades per l’acusació, demanant sempre l’arxiu de cas i no volen investigar absolutament res. El paper obstaculitzador dels advocats pagats amb  els diners de tots els veïns han impedit en bona mesura concloure el cas.
            Ara, després d’un nou intent del Jutjat d’Instrucció Número 3 de sobreseure el cas, a pesar de reconèixer l’existència de manipulació en el censos, l’Audiència Provincial de Castelló torna a deixar el cas obert, i demana una nova prova pericial a un funcionari de l’ajuntament  .
Segons l’Auto I AUTO Nº  80 /2013, l’Audència , considera que “és possible la pràctica d'altres diligències de prova per a concloure la Instrucció de la causa, i que la prova proposada per la part ara recurrent de realitzar una prova cal·ligràfica respecte de l'imputat en aquest procediment V.T.O  no pot ser considerada innecessària i inútil, sent pertinent la seua pràctica

Certament, s'ha produït la falsificació d'una signatura en un document oficial, es desconeix a l'autor material de dita feta –si ben l'anterior Pascual Adsura va tenir una relació directa amb aquest document-, per la qual cosa per si no fos prou, és del tot necessari practicar totes aquelles proves que puguen aportar alguna dada per al seu esbrinament. V.T està imputat en el procediment i era la persona que realitzava la tramitació dels empadronaments en l'Ajuntament de Cabanes, per la qual cosa va passar per les seues mans dit document. En la seua declaració realitzada al foli número 779 diu que reconeix els documents i diu que reconeix la seua lletra, que emplenava el formulari, que ho signava el sol·licitant i si ho feia per un tercer havia de venir el tercer a signar. Posteriorment i en el foli número 918 diu que no sempre se signava en la seua presència, i que a voltes es portaven els impresos per a signar el sol·licitant. Per tant, partint de la base que aquesta documentació passava pel citat empleat públic, com s'ha dit, és oportú i pertinent practicar la prova proposada, que podria buidar si escau qualsevol dubte existent sobre l'autor material d'aquesta signatura falsificada, sense perjudici de les puntualitzacions que anteriorment s'han realitzat.


Que hem d'acordar i acordem estimar en part el recurs d'apel·lació interposat pel Procurador D. Oscar Còlon Gimeno, en nom i representació de Carles Mulet i García contra l'acte de data 19 de novembre de 2012 dictat pel Jutjat d'Instrucció núm 3 de Castelló, en el Procediment, Diligències Prèvies número 2173/2007, sobre delicte de falsificació, havent-se de continuar amb la instrucció de la causa, i practicar prova pericial cal·ligràfica assenyalada respecte a V.T.O. i la pràctica si escau de les derivades, amb desestimació de la resta de peticions, i declaració de les costes processals causades d'ofici.