dimecres, d’octubre 24, 2012

A pel petroli

Mulet 23/10/2012

Amics i amigues, passades autonòmiques a Euskadi i Galícia, ara ja es pot desencadenar el rescat d’Espanya i l’apocalipsi si fa falta (ja ho vam vore amb les autonòmiques andaluses, on es van guardar les salvatjades per després). Igual una solució seria anar convocant periòdicament eleccions autonòmiques aquelles comunitats que poden dissoldre els seus parlaments, i d’aquesta manera s’aplacaria la bèstia.
Ací les enquestes ja no dissimulen el que és un clam al carrer, que l’hegemonia del PP és ja cosa del passat i que quan més vaja la cosa, pitjor ho tindrà el pobre Alberto el triste per mantindre la seua rabera, entre imputacions, retallades als estomacs agraïts pels quals mantenien la seua xarxa clientelar, i un Rajoy en Madrid en aquest pla. Per calfar els ànims, si no teníem prou en la destrossa del territori i l’entorn ja prou castigat pels efectes d’eixe model que ens ha dut a la crisi, ara ve una empresa a buscar petroli i gas en 41 municipis de les comarques del nord de Castelló.
L’excusa de generar hipotètics llocs de treball (ja veus tu, la quantitat de petroquímics en atur que hi ha als nostres pobles), és la mateix per mostrar entusiasme dels que solen aplaudir qualsevol tipus de proposta o rumor per ridícul que siga. Igual que aplaudien el bluf d’eurovegas en Orpesa-Cabanes, o s’han aplaudit les macro urbanitzacions, els camps de golf, les presons, els abocadors, les incineradores. I ens acusen a nosaltres d’estar en contra de tot?, però és que no en pensen ells d’una de bona per a la nostra terra?
El problema de les prospeccions petrolieres està en el fet que per provar si hi ha petroli o gas, es fan injeccions en la terra d’arena, aigua en grans quantitats i productes químics, que després poden ser letals pels aqüífers, i eixes fractures en la terra poden causar igualment escampament de gasos. Però tot és bo, com si ens ho adornen com un conte. Ni anem a ser xeics àrabs, ni ens van a regalar eixe petroli, ni ens costarà menys la gasolina, ni van a crear cap treball per als autòctons. Vindran, i se’ns enduran el petroli si hi ha i ens deixaran el territori més esquilat. H

dimarts, d’octubre 23, 2012

Els cobraments il·legals del PP podrien afectar també a la legislatura 2003-2007Els cobraments il·legals dels regidors del PP a Cabanes, calculats des de 2007 a 2012 i quantificats en 116.670 euros, segurament també afectarien a la legislatura 2003-2007, ja que en el ple de l’ajuntament de data de 14 de juliol de 2003, els regidors del PP amb els seus vots únicament  van assignar-se ja una dedicació parcial de 300 euros al mes.
         Aquesta dedicació és la que han mantingut  en la legislatura 2007-2011 i en l’actual, i segurament, com s’ha vist ha estat normal, durant quatre anys, els regidors del PP haurien pogut estar cobrant al mateix temps per dos conceptes incompatibles: la dedicació parcial i l’assistència a les sessions dels òrgans col·legiats.
         De confirmar-se aquest extrem, el percebut il·legalment pels regidors del PP es dispararia a 9 anys consecutius, als quals també caldria sumar tot allò que no s’ha cotitzat a  Hisenda, tot i estar obligats a fer-ho.

dilluns, d’octubre 22, 2012

En 5 anys, sols els regidors del PP han cobrat almenys 410.422 euros, en part legal i en part il·legal.


per avançar en la transparència 

COBRAT IL:LEGALMENT
COBRAT LEGALMENT
TOTAL LEGAL I IL3¨LEGAL 4 ANYS
Passada legislatura
2007
2008
2009
2010
2011
total


ARTEMIO SUIRANA
  5.280,00 €
   13.290,00 €
   11.810,00 €
   10.080,00 €
  6.060,00 €
   46.520,00 €
1.900  € x 14 pagues per x 4 anys:106.400
152.920 €
J VICENTE PLANELL
     620,00 €
    1.400,00 €
    1.180,00 €
       940,00 €
     540,00 €
    4.680,00 €
910’75x14 per 4= 51002 € 
55.682 €
JORGE CONDE 
  1.690,00 €
    3.930,00 €
    3.550,00 €
    2.910,00 €
  1.780,00 €
   13.860,00 €
14.400
28.260 €
JAVIER LLORENS
  1.280,00 €
    3.060,00 €
    2.910,00 €
    2.450,00 €
  1.530,00 €
   11.230,00 €
14.400
25630 €
VICTORIA AMER
     640,00 €
    1.400,00 €
       880,00 €
       880,00 €
     680,00 €
    4.480,00 €
14.400
18.880 €
MªJESUS MULET
  1.790,00 €
    3.850,00 €
    3.340,00 €
    2.910,00 €
  1.690,00 €
   13.580,00 €
14.400
27980 €
SHEILA SELMA
     800,00 €
    1.460,00 €
       700,00 €
       960,00 €
     840,00 €
    4.760,00 €
14.400
19160 €


Total
   99.110,00 €

328512 €
Actual legislatura
2011
2012

Total cobrar legal i ilegalment en 1 any
PACO ARTOLA
  2.600,00 €
    3.150,00 €    5.750,00 €
2400x14=33.600 €
39350 €
ESTRELLA BORRAS
  1.370,00 €
    1.570,00 €    2.940,00 €
3600€
6540. €
CESAR SIERRA
  1.340,00 €
    1.560,00 €    2.900,00 €
3600 €
6500 €
J. VICENTE PLANELL
  1.400,00 €
    1.560,00 €    2.960,00 €
910,75 x14=12750.5
15710.5€
LUCIA GARCIA
     520,00 €
       680,00 €    1.200,00 €
3600 €
4800 €
CESAR BELLES
     350,00 €
       460,00 €       810,00 €
3600 €
4410 €
JOSE MANUEL NOS
     440,00 €
       560,00 €    1.000,00 €
3600 €
4600 €   17.560,00 €

81.910.5 €
.

-         En 5 anys, sols els regidors del PP han cobrat almenys 410.422 euros, en part legal i en part il·legal. A banda d’aixó, caldria incorporar el cost salarial que aquests cobraments han costat al poble.

-         Aclariments, tant en el cas del salari de 1.900 € mensuals durant 4 anys, com en el de 2400 € , parlem de bruts, ja que són com es va aprovar  pel ple (no sabem el net) . El salari de 910.75 (JV Planell)   és net . I els 300, els hem calculat sols en 12 pagues.


-         Els 300 euros mensuals no va cotitzar a la seguretat social tot i estar obligats.

-         En el cas de la legislatura actual, calculem com si es tractara d’un any sencer ( es va aprovar les quantitats en ple de 23 de juny de 2011 i va dir que renunciaven a cobrar la part il.legal a partir en 28 de juny de 2012)


-         Si Units pel Poble no haguérem denunciat la situació, en quatre anys esta legislatura, el cost total dels 7 regidors del PP haguera estat  327.640 euros com a mínim.  Amb aquests càlculs, i de no haver dimitit, l’alcalde que va començar aquesta legislatura haguera cobrat més que l’anterior alcalde.

-         La part d’alló cobrada il·legalment és la que se’ns ha facilitat pels tècnics municipals, la part cobrada “legalment” és pura matemàtica de multiplicar per mesos allò acordat ( potser en algun cas varien menudes quantitats per no complir-se mesos sencers, és una simple aproximació).


-         De no haver-ho denunciat Units pel Poble, el cost total en 8 anys haguera pogut aplegar a superar els 650.000 euros.

-         Recordar que estem parlant dels cobraments sols dels regidors del PP. Els regidors de l’oposició (Units pel Poble i PSOE), no tenim cap dedicació parcial, no som membres de les Juntes de Govern que són quasi setmanals i és on més es cobrava proporcionalment, i sols cobrem 60 euros per assistir als plenaris ( un cada dos mesos més o menys ) i 40 euros per comissió informativa. Aquest dos últims conceptes també els cobren els membres del PP.

-