dimarts, d’octubre 23, 2012

Els cobraments il·legals del PP podrien afectar també a la legislatura 2003-2007Els cobraments il·legals dels regidors del PP a Cabanes, calculats des de 2007 a 2012 i quantificats en 116.670 euros, segurament també afectarien a la legislatura 2003-2007, ja que en el ple de l’ajuntament de data de 14 de juliol de 2003, els regidors del PP amb els seus vots únicament  van assignar-se ja una dedicació parcial de 300 euros al mes.
         Aquesta dedicació és la que han mantingut  en la legislatura 2007-2011 i en l’actual, i segurament, com s’ha vist ha estat normal, durant quatre anys, els regidors del PP haurien pogut estar cobrant al mateix temps per dos conceptes incompatibles: la dedicació parcial i l’assistència a les sessions dels òrgans col·legiats.
         De confirmar-se aquest extrem, el percebut il·legalment pels regidors del PP es dispararia a 9 anys consecutius, als quals també caldria sumar tot allò que no s’ha cotitzat a  Hisenda, tot i estar obligats a fer-ho.