dissabte, d’agost 11, 2007

Cabanes gasta 70.000 euros más por los litigios urbanísticos

MARÍA FABRA - Castellón - 08/08/2007

El concejal de Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Cabanes, Carles Mulet, denunció ayer que el PP local se ha visto obligado a "aprobar en solitario" una ampliación de 70.000 euros para la partida presupuestaria destinada a gastos jurídicos. Según Mulet, durante el mes de junio el consistorio "ha tenido que presentarse en un total de siete contenciosos administrativos interpuestos por distintos vecinos de la localidad" debido a las obras realizadas por la empresa Marina d'Or en el Programa de Actuación Integrada (PAI) de Torre La Sal. Las demandas particulares exigen la personación del consistorio, como promotor de la obra, lo que, a juicio del edil, ha generado "un gasto elevado en las arcas municipales al haber tenido que designar para la defensa a un abogado y un total de ocho procuradores repartidos en los partidos judiciales de Castellón, Valencia y Madrid".


Mulet recordó además que a estos nuevos contenciosos por el PAI de Torre La Sal hay que añadir "otros que ya están en marcha e iniciados por otros afectados, así como diferentes recursos de reposición que podrían transformarse a su vez en nuevos contenciosos". El concejal dijo que la defensa jurídica del Ayuntamiento "supondrá de nuevo una ofensa a toda la población, ya que se van a gastar grandes cantidades para ir contra los intereses legítimos del pueblo"

EU-CABANES INFORMA DE GREUS MANCANCES PER EMETRE INFORME AMBIENTAL DEL PAI MUNDO ILUSIÓN.


Medi Ambient posa en evidència el victimisme injustificat de l’empresa i demostra que ha estat l’ajuntament i el propi mal projecte qui ha endarrerrit la possible aprovació definitiva del PAI.
L’aprovació definitiva del PAI de 19.000.000 m2, Mundo Ilusión, entre els termes municipals de Cabanes i Orpesa, sembla haver d’esperar encara molt segons les darreres peticions d’ampliació de documentació requerides pels organismes públics.
Segons ha manifestat aquest matí el regidor d’Esquerra Unida a l’ajuntament de Cabanes, Carles Mulet “ la campanya pallassa encetada per l’empresa Marina d’Or fa uns mesos, emprant el victimisme i responsabilitzant al Consell d’endarrerir l’aprovació del PAI, intentant de manera irresponsable crispar als propietaris del terreny amenaçant de no cobrar els pagaments pendents per eixe suposat mal actuar de l’administració, demostra que les excuses són rebuscades i irreals, i que ha estat tant l’ajuntament com l’empresa qui han provocat els endarreriments que han atribuït al Consell.
Mulet ha fet públic el darrer requeriment de documentació requerit a finals de febrer de 2007 ( molt després de la campanya de l’empresa), on el servei d’avaluació d’impacte ambiental de la Conselleria de Medi Ambient, afirmava que la documentació aportada per a l’aprovació del PAI era totalment insuficient per poder emetre qualsevol Declaració d’Impacte Ambiental, i no s’ajustava a l’Orden de gener de 2005 on es determina els elements necessaris per emetre una DIA.
Segons la Conselleria, l’ajuntament de Cabanes ha d’aportar un total de 20 condicionants que ara no es compleixen, i després, la Conselleria estimarà si la DIA és o no favorable. Documentació requerida:
1- Estudi d’Impacte Ambiental visat pel col·legi professional.
2- 20 còpies en format digital del projecte i EIA.
3- Informe favorable respecte al tractament de les vies pecuàries
4- Autorització emesa per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) de les actuacions previstes en els barrancs afectats.
5- Autorització de la CHX per a la recàrrega d’aqüífers.
6- Autorització de la CHX per a la captació d’aigua subterrània.
7- Autorització d’ocupació del domini marítim - terrestre
8- Autorització de vessaments al mar
9- Informe de protecció del paisatge
10- Informa favorable sobre la inundablitat de la zona
11- Informe de Cultura
12- Informe sobre estudi acústic
13- Certificats abastiment del gas.
14- Estudi reposició dels sistemes de regs de les zones agrícoles del voltant
15- Descripció de les activitats que es preveu dur a terme en els zones d’oci.
16- Especificar el cost der les mesures correctores
17- Cartografia dels pous.
18- Cartografia del sol forestal
19- Superposició en la cartografia del sòl forestal d’una cartografia d’incendis forestals.
20- Certificats referents als residus urbans.
Per al grup municipal d’EU, aquest requeriment demostra la precipitació en la qual es va tramitar el PAI, i la falta de capacitat d’ajuntament i empresa en actuar d’acord a la legalitat vigent.

EU-CABANES LAMENTA QUE NOMBROSOS CONTENCIOSOS DE VEÏNS CONTRA EL PAI TORRE LA SAL OBLIGUE A MODIFICAR EL PRESSUPOST MUNICIPALEl PP aprova en solitari ampliar en 70.000 euros la partida destinada a despeses jurídiques..

La polèmica sobre el PAI Torre la Sal impulsat per l’empresa Marina d’Or, en el terme municipal de Cabanes, va a més amb el pas dels dies. Ara l’ajuntament de Cabanes s’ha vist obligat a modificar el pressupost per a l’any 2007, i incrementar en 70.000 euros la partida destinada a la defensa jurídica de l’ajuntament.
Segons ha fet públic avui el grup municipal d’Esquerra Unida, només durant el mes de Juny de 2007, ha hagut de comparèixer a un total de 7 contenciosos administratius interposats per distints veïns de la localitat, ocasionant una despesa elevada a les arques municipals al haver de designar per a la defensa a un advocat, i un total de 8 procuradors repartits en els partits judicials de Castelló, València i Madrid.
El regidor d’Esquerra Unida en el municipi, Carles Mulet, ha recordat que a aquests nous contenciosos pel PAI, cal sumar altres ja en marxa oberts per altres afectats, i distints recursos de reposició en marxa que poden transformar-se també en breu en nous contenciosos “ els contenciosos repartits en els Jutjats Contenciós Administratiu núm 1 i núm 2 de Castelló; 253/2007 , 298/2007 ,246/2007, 252/2007, 254/2007 1/289/2007 i 1/288/2007, són simplement el nou a episodi lamentable de com cada cop són més els veïns perjudicats per un ajuntament al servei d’una sola empresa, i d’esquenes a la població, i una empresa que darrere de les bones paraules i les promeses en abstracte, es dedica a l’assetjament i persecució dels propietaris del terreny que han optat per no sotmetres als interessos d’ella” .
Mulet ha remarcat que la defensa jurídica de l’ajuntament suposarà de nou una ofensa a tota la població “ es van a gastar grans quantitats dels nostres impostos, en advocats i procuradors, per anar contra els interessos legítims dels veïns del poble que es veuen greument afectats pels despropòsits i manca total de consideració vers a desatesos veïns, que han de gastar-se per la seua banda importants quantitats de diners de la seua butxaca front a l’agressió als seus interessos que suposa aquest PAI”.
El regidor ecosocialista ha responsabilitzat directament a l’equip de govern i a la connivència del PSOE a l’hora d’atorgar un PAI a una empresa de reconegudes males formes d’actuar “ tots estàvem a favor d’una urbanització i ordenació del territori, però aquesta no ha de ser l’excusa per a la barra lliure imposada per l’empresa, on pot fer i desfer al seu lliure albir, passant per sobre la voluntat dels veïns i del patrimoni cultural i ambiental, tot gràcies al paper d’un ajuntament completament rehen d’eixos mateixos interessos privats”
Mulet ha mostrat el suport i solidaritat del col·lectiu local d’Esquerra Unida a Cabanes i la Ribera a tots els propietaris afectats , i ha afirmat que aquestes despeses a les arques municipals haurien de ser assumides de manera exclusiva pels autors materials de les decisions que ara provoquen el greuge en els veïns; els regidors del PP i PSOE que van aprovar el PAI, i que després van aprovar una reparcel·lació abusiva “l’ajuntament som tots, i nosaltres,com ajuntament, estem amb els veïns i en contra de l’abús urbanístic”

Internet fa por.


publicat dimarts passat en opinió de mediterraneo

Internet fa molt de mal, aquest nou invent del qual fa pocs anys a tots ens sonava a sèrie de ficció, ara forma part de la nostra vida; i ara a l’Agost que per les vacances estem fora de casa, i encara no gaudim del sistema eixe que anuncien totes les companyies telefòniques, de poder connectar-se amb el portàtil a la xarxa en qualsevol lloc, fins i tot a primera línia de platja; tenim la continua sensació de què estem passant estos dies a més de suats, desconnectats de la realitat virtual que ja supera a la mundana.

Tot es mou per la xarxa, al·lucine quan aquest dies penge en internet opinions sobre temes locals i certes actuacions empresarials, i se’m conteste en un publi rreportatge en al·lusions a la meua persona, tot un honor i mostra de consideració a la meua tasca.

I diem que fa molt de mal açò de les noves tecnologies, perquè tens un accés il·limitat a tot tipus d’informació ( o de deformació informativa); la gent s’avorreix; ( us conte) : dissabte passat, en un sopar amb els amics a un recomanable restaurant de la Barona, Elena em va insistir molt en que aprofitara aquestes línies per fer-vos partícips del seu gran descobriment en internet; les increïbles propietats de la ceba; segons ella ( i segons afirmava ho ve provant des de fa temps), el millor remei per a fer créixer de manera frondosa i exuberant el cabell, és posar a macerar una ceba picada a trocets, dins de la botella habitual de xampú; i després, gastar aquest preparat com si res, no sé, fins ara havia vist xampús d’oloreta de totes les fruites del mercat, però si es comence a estrendre l’aroma a ceba...l’exotisme ens desbordarà.

La xarxa ha entrat en les nostres vides de manera impensable, cal aprendre ara l’art de navegar profitosament.

Carles Mulet

Regidor d’esquerra Unida a Cabanes

diumenge, d’agost 05, 2007

EU-CABANES DENÚNCIA QUE ELS ABOCADORS JUNT AL PRAT DE CABANES-TORREBLANCA SÓN COMPLETAMENT IL·LEGALS


L’Alcadia informa que no ha concedit cap permís a Marina d’Or per vesar incontroladament centenars de totes de tot tipus de deixalles en el perímetre del Parc Natural

Després d’insistir davant del silenci absolut per part de l’alcaldia de Cabanes sobre si s’havia concedit cap llicència per a emprar grans extensions de terra fèrtil en les immediacions de la zona humida, (LIC, ZEPA...etc) del Parc Natural de Cabanes-Torreblanca, com a improvisat abocador incontrolat on diàriament van a parar milers de tones d’escombreries de tot tipus de les generades per l’empresa Marina d’OR-Construcciones Castellón, ara l’alcaldia respont que l’ajuntament no ha atorgar cap llicència respecte a aquest tema.

Segons el regidor d’Esquerra Unida a l’ajuntament, Carles Mulet, de la resposta es després que tot i haver estat informat l’ajuntament d’aquesta activitat, que ara es presenta segons el propi ajuntament com a il·legal, no es pensa emprendre cap acció al respecte, actuant de nou a com a còmplice d’aquestes activitats.

EU ja ha informat a la Conselleria de Medi Ambient d’aquest fet, on l’empresa Marina d’OR està emprant finques del perímetre del Prat com a abocador on el continu viatge dels seus camions estan desfent literalment la via pecuària del camí de l’Atall, on no es permet la circulació de camions que excedeixen en desenes de tones el màxim permès, i abocant, junt a les restes d’escombreries d’obres, tot tipus de deixalles com ara plàstics, o bidons dels quals no es sap el contingut, tal i com venen denunciant veïns de la zona i es pot comprovar en les fotografies.

Mulet ha afirmat que aquesta nova actuació irresponsable de l’empresa i la connivència de l’ajuntament és una nova mostra de la total impunitat en la qual s’està agredint al territori pel lucre d’una sola empresa, en contra de l’interés general “estem parlat d’abocadors gegantins a escassos metres de la zona humida de més valor de la província, on el nivell freàtic està a no-res, i qualsevol contaminació per vessament incontrolat o producte tòxic afectaria directament a la zona humida i a totes les espècies protegides”.

El regidor ecosocialista ha lamentat també que en plena temporada estival, estiga afectant-se i desfent-se una de les principals vies de circulació per a agricultors i veïns de la Ribera de Cabanes, posant en perill als usuaris per un ferm del camí totalment deformat, i per la continua circulació de grans vehicles.

EU confia que la denuncia davant de la Conselleria obligue a clausurar aquests abocadors, i que el SEPRONA prenga d’ofici cartes en l’assumpte.

+ info sobre el tema: http://carlesmulet.blogspot.com/2007/07/abocadors-gegantins-junt-al-parc.html

MARINA D’OR SÍ ESTAFA

MARINA D’OR SÍ ESTAFA

Després de donar llum al requeriment de la Conselleria per paralitzar el PAI Torre la Sal de Marina d’Or, l’empresa es despatxava amb una nota de premsa, donant la seua versió del fets, i dedicant-me un comunicat de premsa que seguidament copie i pegue. En alguna premsa escrita, fins i tot es van permetre el luxe i l’honor per a mi, d’incloure el text íntegre com a publireportatge.

En primer lloc, afirmar de nou, que el suposat informe al qual fa l’empresa, pel qual la Conselleria de Medi Ambient canvia de criteri, en cap moment ha estat facilitat al Grup Municipal d’Esquerra Unida a Cabanes, i per tant, desconeixem si existeix o no aquest, però ens reiterem que efectivament l’empresa Marina d’OR, entre altres actuacions criticables sí ha estafat als compradors; estaven a la venta els propis apartaments molt abans de l’aprovació definitiva del PAI, i per tant, donant opció de compra a una actuació de la qual no es sabia si es podia dur endavant o no. Estafa perquè està venent per mitjà de propaganda falsejada un producte que no es correspon en la realitat (¿parlem només del fotomuntatge que ensenya una platja idílica?, i després veiem un pedregal), estafa perqué oculta informació als compardors; com que per exemple, no es podran donar cèdules d’habitabilitat fins a que tot el PAI no estiga acabat. O què no s’han respectant els condicionants previst establerts per la pròpia DIA, sense atendre a interpretacions subjectiuves d’un text que és clar i taxatiu.

En segon lloc, resulta quan menys al·lucinant, i també afalagador que l’empresa vaja de víctima d’una espècie persecución y continuado acoso desde hace años” ¿tant de poder tinc per perseguir i assetjar a aquest monstre empresarial? . Quan la simple gestió d’aquest regidor s’ha basat en donar llum i denunciar públicament totes les agressions al territori, a l’ordenament legal, i a l’entorn que sistemàticament ha dut a terme l’empresa; amb el beneplàcit del PP i PSOE local; els ha molestat que no tots estiguem en venta i els aplaudim els seus plans. Ara quan tinga un poc de temps contarem en pels i senyals com ha estat precisament l’empresa qui no ha complit mai la seua paraula quan hem intentat acordar res; les mostres de bona voluntat, concessions innecessàries i flexibilitat per part del grup municipal d’EU s’ha respost en incompliments per part de l’empresa, permetent tot tipus de calumnies contra la persona i la família del regidor d’EU, sense permetre el dret a rèplica, i després, sense tindre cap problema acudir l’empresa a tocar la porta sempre que han tingut algun problema.

Precisament per l’interés pel futur del poble, ens veiem empentats a denunciar totes les agressions de l’empresa, i continuarem fent-ho, i contarem tot el que fins ara no hem contat, i els resultats electorals municipals, on vam doblar els vots obtesos, és un bon indicador. Precisament, algun dia haurà d’explicar el senyor Jesus Ger quina relació ha tingut personalment ell en el frau dels empadronaments en Cabanes, on l’home de la seua filla, Ximo Talamantes, es veu ha estat un dels principals ideolegs, a l’empadronar a la seua pròpia família en domicilis de Cabanes.

Anem a parlar, a partir d’ara, sense tindre cap problema. Obviament jo no tinc ni mitjans de comunicació propis, ni vaig a amenaçar a cap mitjà en retirar la propaganda diària, ni vaig a pagar cap publireportatge dient les veritats... però anem a continuar sense callar.

CARLES MULET MIENTE

Al tener conocimiento de la resolución de la directora general de Ordenación del Territorio, Construcciones Castellón 2000 SA, además de manifestar su satisfacción, ha denunciado “la actitud del concejal de Esquerra Unida en Cabanes, que en el espacio de tiempo entre ambas resoluciones (12 de junio y 31 de julio) hizo unas declaraciones en las que afirmó que Marina d´Or había estafado a todos los compradores de viviendas en el sector de Torre La Sal. Una vez más, los hechos demuestran que el concejal Carles Mulet miente, puesto que nadie ha sido estafado”.

El Grupo Marina d´Or, al que pertenece Construcciones Castellón 2000 SA denuncia “la sistemática persecución y continuado acoso que la empresa sufre por parte del concejal Carles Mulet, no sólo ahora, sino desde hace años, hasta el punto de haber convertido las campañas contra Marina d´Or, plagadas de falsedades y verdades a medias, en el eje de su actuación municipal, sin importarle en absoluto los perjuicios que su actitud pueda provocar a la empresa que más se está preocupando por el desarrollo turístico de Cabanes”.

“La actitud de Carles Mulet, que es un político que no mide el alcance de sus acciones y palabras, sobre todo cuando se trata de ir contra Marina d´Or, como ocurre en este caso, en el que llegó a afirmar que estafábamos a los compradores de viviendas, lo cual, como se ha visto, es una falsedad, no debería merecer el respaldo de una agrupación política seria como es Esquerra Unida”, afirma el comunicado de Construcciones Castellón 2000 SA (Grupo Marina d´Or”.