dijous, de setembre 29, 2011

IBI MARINA D’OR GOLF. L’equip de Govern aconsegueix el seu objectiu i en un temps rècord s’aprova la nova ponència de valors del sòl afectat pel PAI.

.29 de setembre de 2011. Mirar els dos primers anuncis del BOP d’avui La sorprenent rapidesa de l’administració per aprovar la nova ponència de Valors del PAI Marina d’Or Golf ( Mundo Ilusión) sorprèn, l’efectivitat burocràtica bat tots els rècords. Si l’equip de govern es donava totes les presses del món en emetre un informe favorable de la nova ponència, canviant el dia de la Junta de Govern per poder complir amb els tràmits, la resposta de la Delegació d’Economia i Hisenda no és menys espectacular.

A contrarellotge, ja que si el dia 1 d’octubre no està conclòs el tràmit no es pot aplicar la nova ponència de valors, i per tant, els 15 milions de metres quadrats de terreny agrícola afectat pel PAI no podien començar a tributar l’IBI, el divendres passat era el darrer dia per poder presentar al·legacions, ( el dia 23), i tenim constància que molts veïns les van presentar en lloc oficials i no en la pròpia Delegació d’Hisenda, per tant, aquestes no van aplegar als tècnics el mateix dia 23 per poder ser resoltes.

A pesar d’aixó, el dia 26, dilluns, des de Cadastre s’aprovava la nova ponència de valors, sense haver contestar a les al·legacions presentades, ja que moltes d’elles de segur ni han estat llegides i possiblement ni hagen aplegat a Cadastre el propi dia 26, tot i complir els temps legal. Avui era el únic dia possible per publicar en el BOP abans del dia 1 d’octubre, i forçant els temps al màxim gràcies a la connivència del PP i Cadastre, ja ho tenim ací.

Cal felicitar a l’equip de govern per haver estat capaç d’aquesta fita històrica, i per poder cobrar a partir de l’any que ve l’IBI als propietaris afectats. De moment, per part d’Units pel Poble s’espera una valoració tècnica dels passos legals a fer contra aquestes decisions.

https://bop.dipcas.es/PortalBOP/boletin.do

CABANES 28 DE SETEMBRE. PROVINCIA DE CASTELLÓN DE LA PLANA - 1 -

Ministerio de Economía y Hacienda

09144-2011-U

DELEGACIÓN DE ECONOMIA Y HACIENDA DE CASTELLÓN

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE CASTELLÓN

Por Resolución de 26 de septiembre de 2011, la Gerente Territorial del Catastro de Castellón ha adoptado el siguiente acuerdo:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto legislativo 1/2004, de 5 de marzo (BOE núm. 58, de 8 de marzo) y en el artículo 5 del Real Decreto 1127/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Economía y Hacienda, (BOE núm. 165, de 9 de julio), y del apartado d) del artículo

12.1 de la Orden de 18 de noviembre de 1999, por la que se desarrolla el Real Decreto 390/1998, de 13 de marzo, que regula las funciones y la estructura orgánica de las Delegaciones de Economía y Hacienda ( BOE núm. 63, de 14 de marzo), esta Gerencia Territorial acuerda aprobar las Ponencias de valores de carácter parcial de los municipios de Cabanes y Oropesa del Mar”

Dicho acuerdo supone la iniciación del procedimiento de valoración colectiva parcial en los citados municipios.

Las ponencias de valores parciales a que se hace referencia, estarán expuestas al público en la Gerencia Territorial del Catastro de Castellón, Paseo Ribalta, 12-14 de Castellón de la Plana, durante el plazo de quince días hábiles (excluidos los sábados) contados a partir del siguiente a la publicación de este Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Contra el mencionado acuerdo podrá interponerse reclamación económico-administrativa, ante el Tribunal Económico Administrativo

Regional en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que finalice el período de exposición pública. No obstante, se podrá interponer directamente ante el Tribunal Económico Administrativo Central. Con carácter potestativo y previo a dicha reclamación, podrá interponerse recurso de reposición en el mismo plazo ante la Gerente Territorial del Catastro, no siendo posible la interposición simultánea de ambos recursos.

La reclamación económico-administrativa o el recurso de reposición indicados deberán dirigirse en todo caso a la Gerencia Territorial

del Catastro.

Castellón de la Plana, 26 de septiembre de 2011.— LA GERENTE TERRITORIAL, Mercedes Marco Cuenca.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

PROVINCIA DE CASTELLÓN DE LA PLANA - 1 -

Ministerio de Economía y Hacienda

09145-2011-U

DELEGACION DE ECONOMIA Y HACIENDA DE CASTELLON

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE CASTELLÓN

De conformidad con lo establecido en el artículo 26.2 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004 de 5 de marzo, por el presente anuncio se pone en conocimiento de los titulares catastrales la apertura del trámite de audiencia correspondiente a los procedimientos de valoración colectiva de carácter parcial de los bienes inmuebles urbanos de los términos municipales de Cabanes y Oropesa del Mar, durante el plazo de 10 días hábiles (excluidos los sábados) contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, en la Gerencia Territorial del Catastro de Castellón, sita en Paseo Ribalta, 12-14 de Castellón de la Plana, a fin de que puedan formular las alegaciones y presentar

las pruebas que estimen pertinentes.

Castellón de la Plana, 26 de septiembre de 2011.— LA GERENTE TERRITORIAL DE CASTELLÓN, Mercedes Marco Cuenca.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

BOP 119 - 29 de septiembre de 2011

BOP 119 - 29 de septiembre de 2011

dimarts, de setembre 27, 2011

Tardor de 2011


http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/opinion/tardor-de-2011_687416.html
columna quinzenal del Mediterraneo

Tardor de 2011.

L’alcalde Castelló i el president de la Generalitat, obrin avui l’informatiu de Canal 9, els dos parlant en un perfecte valencià, i es mostren contents perquè han aconseguit en un temps rècord que tots els xiquets de 0 a 3 anys tinguen una plaça en una escoleta pública. Després, en un clar exemple de pluralitat democràtica de l’ens públic, tots els grups polítics amb representació parlamentària tenen el seu espai proporcional dins d’uns informatius amb rigor, transparència, equitat i pluralitat, per fi dóna gust vore esta televisió.

El soroll ininterromput dels avions que aterren i s’enlairen cada pocs minuts des de l’aeroport internacional de Castelló, que fa 10 anys tal com van prometre està en funcionament, forma part del dia a dia dels resignats ciutadans de la comarca, que han entès que el progrés era això. Afortunadament, en cada família hi ha almenys un pilot d’avions que ha pogut formar-se aquests anys i guanyar una pasta.

L’AVE directe Vilanova d’Alcolea-París és una clara competència de la infraestructura aeronàutica, però gràcies els 20 nous camps de golf en ple funcionament, els turistes de mig món omplin diàriament els nous hotels creats al llarg i ample del litoral, i no ens falta gent. Els PAIS dissenyats per milers de residents i estiuejant s’estan fent a bon ritme, i per això Castelló ja és la província amb més població de tota la península.

El parc temàtic de la Màgia i el circ, ha hagut de fer ja tres ampliacions per vore desbordada l’afluència, i per l’autovia de la Plana, que connecta des de la ciutat de València fins a la província de Tarragona, els autocars de jubilats d’alt poder adquisitiu fan circuits que primer paren en aquest parc temàtic, i després en l’impressionant ciudad de las Lenguas, complex d’alt nivell, que compta també cal recordar-ho, amb una parada que transport als estudiants des d’aquest centre de cervellets fins la UJI, que ja té facultat pròpia de ciències de la Salut; per fi un ciutadà de Borriana, la Vall d’Uixó o Vila-real pot gastar el TRAM per anar de sa casa a estudiar. Afortunadament, els del Baix Maestrat i els pobles de la Plana Alta, estan a punt de tindre el TRAM en funcionament, però serà un luxe perquè els trens de rodalies cada 20 minuts fan que s’estiga perfectament connectats. Quin gust viure en un lloc on les promeses es compleixen i on els nostres diners són gastats amb senderi.

Carles Mulet

Portaveu d’Iniciativa comarques de Castelló


De retalls i “recortadores”


radio columna radiada per la Cope de Castelló avui

4000 alumnes de l’Escola Oficial d’Idiomes es queden enguany a les comarques de Castelló sense plaça per poder estudiar en el proper curs, la UJI arrossega un deute important, i no pot fer front a totes les seues metes acadèmiques. Centenars de xiquets i xiquetes de les nostres comarques no coneixen altra aula que els barracons prefabricats, que costen una important suma mensualment per llogar. Les escoles dels pobles interiors es plantegen ser tancades per falta de xiquets.

Els pares dels xiquets de 0 a 3 anys hem de deixar-nos una bona part del jornal, els que tenim la sort de tindre treball, per poder deixar als xiquets en les escoletes infantils privades o privatitzades, ja que la xarxa pública és insuficient quan no inexistent.

Es redueixen com sabem la contractació de mestres i professors, i es saturen les aules, l’excusa és la crisi. I és clar, quan hi ha menys gent treballant, aquesta té més temps per poder estudiar i formar-se, formació és en el que ens recomanen que invertim el nostre temps.

Quina és l’aposta de la Diputació provincial front tot açò?, en què ha apostat el president Moliner gastar els nostres diners per contribuir en la formació dels ciutadans de la província?, Doncs, ni en res relacionat en el turisme, en l’agricultura, ni en la indústria ceràmica, els quatre principals sectors econòmics que mouen aquest territori, el senyor Moliner aposta per fer una escola de “recortadores”, sí, radio oients, per formar, instruir i ensenyar als xiquelos eixos que es dediquen a torejar als bous en les places dels pobles i en les soltes de bous per la vila.

Eixa magna instrucció, serà l’ampliació de l’oferta acadèmica de l’Escola Taurina de la Diputació, que ens consta un mínim de 100.000 euros a l’any. Aixó sí que és invertir en formació i en el futur acadèmic i laborals dels castellonencs i castellonenques, on els aficionats a maltractar animals o simplement a torejar-los, no siga cas que s’ofenguen, podran ser instruïts en eixes arts, imaginem que amb la pràctica també rebran classes de física quàntica, història de la filosofia occidental, matemàtiques pures, llatí i grec, anglès i xinés mandarin que tant agrada al PP, i un llarg etcètera de matèries imprescindibles per als que volen aprendre a matar bous en les places, o fer-se el xulet en les soltes dels pobles.

Quina manera més útil d’invertir en educació, ja ha dit Moliner que va adreçada a ensenyar a xiquets i joves aquestes arts, apanyats anem. En definitiva, cope oient, si no tens plaça en l’escola d’idiomes, matriculat en l’escola de recortadores, que tot te farà currículum

dimarts, de setembre 20, 2011

Aigua que ve campanya!

columna radiofònica emesa avui per COPE Castelló.

Entrem ja en campanya electoral , si és que en algun moment hem deixat d’estar-ho. Mentre la gent les estem passat de tots colors per la crisi que ens assota, i PP i PSOE es posen d’acord en que la recepta ha de ser retallar, però retallar sempre pel mateix costat; a pagar els plats trencats els de sempre, el ciutadà de a peu, pebrereta.

Així és com, si a nivell econòmic, que és el que ens preocupa, PP i PSOE diuen i volen fer el mateix, en alguna cosa s’han de fer vore com a diferents, i , senyores i senyors, va el PP a la Diputació i desenterra la vella Guerra de l’Aigua, que pensàvem havien superat; ja s’han carregat l’agricultura, els camps de golf i urbanitzacions formen part del passat i CiU pot ser necessari per a un hipotètic nou govern del PP.

Doncs no, de nou la cançoneta de l’agua para todos, no sabem si el president de la Diputació, Javier Moliner, tornarà a traure les pancartes als balcons de l’edifici de la Plaça les Aules, però la fanfàrria està ja muntada.

I què demanen?, 90 hectòmetres cúbics d’aigua que diu que li sobra a l’Ebre. I radio oients, quanta ens sobra a Castelló?, 40 hectòmetres cúbics diuen que són les que tirem directament al mar després de depurar, aigua que valdria per regar sense cap problema.

Quanta tirem en drenar les zones humides, des d’Almenara fins a Peníscola?, desenes d’hectòmetres cúbics a l’any.

Les pròpies companyies de distribució de l’aigua calculen que un mínim del 30% de l’aigua es perd per canonades i canalitzacions en mal estat

Per no parlar de les aigües fecals, estes sense depurar, que es tiren a les nostres platges en prou pobles grans del Baix Maestrat.

També es podria parlar de les dessaladores que prompte s’acabaran a Cabanes i Moncofa, que podrien generar si el vol més de 40 hm3 a l’any, i ara que els projectes urbanístics que van promoure estes dessaladores estan criogenitzats, alguna cosa hem de fer en l’aigua.

Per tant, si fem comptes, encara podem fer el transvasament a la inversa i aportar al Delta el nostre excedent d’aigua, que ara tirem directament al mar; les platges del Nord de Castelló, la pesca, i com no, el plat estrella, el llagostí, es nodreixen també d’eixe aigua ara tornen a dir que li sobra a l’Ebre.

Senyors, un poc de senderi, primera no tirem la nostra aigua, si volem demanar la del veí. Estarem atent a com baixen les aigües de la demagògia

dimarts, de setembre 13, 2011

Cabanes: Units pel Poble alerta que el nou IBI del PAI Marina d’or Golf serà la ruïna del molts propietaris, i lamenta l’actitud del PPCABANES i RIBERA 13 DE SETEMBRE. Ahir dilluns des del Grup Municipal d’Units pel Poble:Compromís Municipal, ens informàvem que dissabte passat el BOP publicava la nova ponència de valors dels terrenys afectats pel PAI Marina d’Or Gol ( conegut pel parc temàtic annexe Mundo Ilusión), veïns acudien a preguntar a l’ajuntament i allí ningú deia saber res.
De les promeses expressades en Ple d’informar puntualment a l’oposició dels passos i novetats d’aquesta nova ponència, tampoc ni rastre; això després de que el PP s’oposara a crear una Comissió especial per intentar defensar els interessos dels veïns.
Ara, l’alcalde es mostra satisfet perquè els veïns van a pagar l’IBI per uns terrenys agrícoles que no tenen cap viabilitat real d’urbanitzar-se i tindre per tant el valor que cadastralment se’l ha donat, ja que allò important no és si abans es volia fer pagar 13 i ara tindran un valor de 4,63 euros el metre quadrat, sinó que es comence a pagar, per una cosa que ara no es pagava a ser rústic.
Des d’Units pel Poble es recorda que s’estan parlant de finques, moltes d’elles de secà o improductives i on aplicar un valor cadastral de 4,63 euros m2 automàticament farà pagar al seu propietari una impost de béns immobles altíssim cada any, durant anys i anys; quan l’empresa adjudicatària anunciava que tenia la previsió de fer el PAI en 25 anys.
Respecte al paper de l’ajuntament, es recorda que la única al•legació que es va fer, ocultant tota la informació a la corporació, era que “ l’àmbit descrit en la documentació gràfica aportada, no s’ajusta a la delimitació definitivament aprovada”, no alegant en cap moment que els terrenys no eren susceptibles d’una variació cadastral, tal i com demanàvem nosaltres, per tindre encara pendent d’aprovar el Programa, i per tant mantindre realment el mateix valor cadastral de sòl rústic.
El grup majoritari de l’oposició ve lamentant-se de la falta de reacció de l’equipo de govern, que ara es sembla es dóna per satisfet perquè es podrà recaptar milers d’euros a centenars de propietaris. “ Els responsables directes d’aquesta situació són els grups municipals del PP i el PSOE que van votar i aprovar un PAI de 18 milions de m2, que ja sabien que seria inviable i que anava a comportar a aquests problemes als veïns. I després, uns equips de govern municipals paralitzats, no sabem si per voluntat pròpia o per incapacitat, als quals des de juny de 2010 els estem demanant articulen una defensa dels interessos dels veïns i no l’han feta”.
Units pel poble presentarà les seues pròpies al•legacions com a Grup Municipal, les quals demanar que s’escloga a aquest sòl d’una nova valoració cadastral, al no ser a efectes reals sòl que haja incrementat cap valor com urbà. Allò que s’ha de defensar és que no es pague l’IBI, no aquest siga més alt o baix.
Cabanes: Units pel Poble alerta que el nuevo IBI del PAI Marina d’Or Golf será la ruina del muchos propietarios, y lamenta la actitud del PP

CABANES y RIBERA 13 DE SEPTIEMBRE. Ayer lunes desde el Grupo Municipal de Units pel Poble:Compromis Municipal, nos informábamos que el pasado sábado el BOP publicaba la nueva ponencia de valores de los terrenos afectados por el PAI Marina d’Or Gol ( conocido por el parque temático anexo Mundo Ilusión), vecinos acudían a preguntar en el ayuntamiento y allí nadie decía saber nada.

De las promesas expresadas en Pleno de informar puntualmente a la oposición de los pasos y novedades de esta nueva ponencia, tampoco ni rastro; esto después de que el PP se opusiera a crear una Comisión especial para intentar defender los intereses de los vecinos.
Ahora, el alcalde se muestra satisfecho porque los vecinos van a pagar el IBI por unos terrenos agrícolas que no tienen ninguna viabilidad real de urbanizarse y tener por lo tanto el valor que catastralmente se lo ha dado, puesto que aquello importante no es si antes se quería hacer pagar 13 y ahora tendrán un valor de 4,63 euros el metro cuadrado, sino que se empiece a pagar, por una cosa que ahora no se pagaba al ser rústico.

Desde Units pel Poble se recuerda que se están hablando de fincas, muchas de ellas de secano o improductivas y donde aplicar un valor catastral de 4,63 euros m2 automáticamente hará pagar a su propietario una impuesto de bienes inmuebles altísimo cada año, durante años y años; cuando la empresa adjudicataria anunciaba que tenía la previsión de hacer el PAI en 25 años.

Respecto al papel del ayuntamiento, se recuerda que la única a alegación que se hizo, ocultando toda la información a la corporación, era que “ el ámbito descrito en la documentación gráfica aportada, no se ajusta a la delimitación definitivamente aprobada”, no alegando en ningún momento que los terrenos no eran susceptibles de una variación catastral, tal y como pedíamos nosotros, para tener todavía pendiente de aprobar el Programa, y por lo tanto mantener realmente el mismo valor catastral de suelo rústico.

El grupo mayoritario de la oposición viene lamentándose de la falta de reacción del equipo de gobierno, que ahora se parece se da por satisfecho porque se podrá recaudar miles de euros a centenares de propietarios. “ Los responsables directos de esta situación son los grupos municipales del PP y el PSOE que votaron y aprovaron un PAI de 18 millones de m2, que ya sabían que sería inviable y que iba a comportar a estos problemas a los vecinos. Y después, unos equipos de gobierno municipales paralizados, no sabemos si por voluntad propia o por incapacidad, a los cuales desde junio de 2010 los estamos pidiendo articulan una defensa de los intereses de los vecinos y no la han hecho”.
Units pel Poble presentará sus propias a alegaciones como Grupo Municipal, las cuales pedir que se escluia a este suelo de una nueva valoración catastral, al no ser a efectos reales suelo que haya incrementado ningún valor como urbano. Aquello que se tiene que defender es que no se pago el IBI, no este sea más alto o bajo.

https://bop.dipcas.es/PortalBOP/boletin.do
En el BOP del dissabte
PROVINCIA DE CASTELLÓN DE LA PLANA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

08657-2011-U
DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE CASTELLÓN

Valores parciales bienes inmuebles urbanos Cabanes y Oropesa del Mar
De conformidad con lo establecido en el artículo 26.2 del Real Decreto 417/20O6 de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto refundido
de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el presente anuncio se pone en conocimiento de todos los interesados la apertura del trámite de audiencia previa correspondiente al procedimiento de aprobación de las ponencias de valores parciales de los bienes inmuebles urbanos de los términos municipales de CABANES Y OROPESA DEL MAR.
Los expedientes de aprobación de las referidas ponencias pueden ser consultados, junto con los textos de las mismas, durante el plazo de diez días hábiles, (excluidos los sábados), contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, en la Gerencia Territorial del Catastro de Castellón, Paseo Ribalta número 12 14, de Castellón de la Plana, a fin de que, en ese mismo plazo, Los interesados
puedan formular las alegaciones y presentar las pruebas que estimen pertinentes.
Castellón, 8 de septiembre de 2011.— LA GERENTE TERRITORIAL DE CASTELLÓN.— Fdo: Mercedes Marco Cuenca.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
BOP 111 - 10 de septiembre de 2011
- + info 605440283 http://unitspelpoble.tk/ unitspelpoble@gmail.com


--

Faraons i formigó.


publicat avui al Mediterraneo

La solució de que l’Estat invertisca en obra pública per generar ocupació i eixir de la crisi, que es puga endeutar per reactivar l’economia, no ve de Keynes, sinó que segurament el duem en l’imaginari col·lectiu almenys des dels faraons d’Egipte.

Les grans obres, la monumentalitat i fastuositat , que ens fa sentir admiració, als mortals, ha estat un recurs emprat fins la sacietat, tant per donar un pàtina de magnificència i alimentar l’ego del faraó de torn ( tant del passat com actual), i per embobar-nos i projectar-nos com a part integrant d’eixa “grandesa” en la qual dipositem els nostres anhels. Ens val per competir amb l’altre, i demostrar que nosaltres la tenim més gran ( la piràmide, no malpenseu).

De fet, entre les primeres mesures que va adoptar el Govern Central per fer front a la crisi, abans d’entrar embogits a retallar l’Estat de Benestar i els drets socials, van ser els famosos Plans E, que era més del mateix, buidar les arques de l’Estat perquè tots els ajuntaments es posaren a contractar obra pública, per quitranar, formigonar i cimentar, perquè les empreses constructores i les que sols viuen de les contractes públiques; tingueren un baló d’oxigen, de nou pagat amb diners de tots, perquè algunes d’eixes empreses condemnades algunes per defraudar a Hisenda, i també investigades per finançar il·legalment al PP, pogueren continuar omplint la saca. Però, després dels diners gastats, va servir per alguna cosa per generar ocupació estable i de qualitat?.

Com veiem, el concepte de progrés va sempre junt al del formigó en moltes mentalitats, i malauradament en la majoria de la classe política, i en eixa mentalitat les grans infraestructures, poder fer-les, inaugurar-les, i fer-se les fotos junt a elles, s’ha convertit en el fi, i no el mitjà per al suposat desenvolupament; allò important no és fer un AVE per a connectar a la població i que l’usen, allò important és dir que es va a fer l’AVE, encara que després, com hem vist en el de Madrid València, siga deficitari ( i que més dóna si els mortals no poden emprar les rodalies si el faraó passarà a la posteritat com el que ha dut l’AVE, quasi com si l’haguera pagat de la seua butxaca). Allò important no és que l’aeroport funcione i siga un revulsiu per al turisme, allò important, com hem vist, era inaugurar les obres, i posar una estàtua per recorda “qui l’ha fet”, com si en un acte de generositat l’haguera costeja ell les obres, ell, que no paga ni a Hisenda. Eixa visió del progrés és potser la que ens ha dut al forat en el qual estem.

Carles Mulet

Portaveu d’Iniciativa a les comarques de Castelló

dijous, de setembre 01, 2011

Mundo Ilusiónpublicat al Mediterraneo

Cabanes 2011, m’estava traient la teòrica per saber dur gòndoles veient el futur del meu poble amb canals venecians, i alguns coneguts estaven especialitzant-se en l’esquí entre ametlers, que el que se’ns havia explicat amb maquetes del PAI que envoltava aquell màgic Parc Temàtic Mundo Ilusión, dedicat a la màgia i el circ, abracadabra, nada por aquí, nada por allà, i s’ha esfumat, ara sols ha quedat el circ, quan va i diuen que com a molt prompte d’ací 25 anys podria ser realitat el gran PAI de 18 milions de metres quadrats, per sort Zapatero va i ens pega un bufetada i ens diu que ens jubilarem quan tinguem una cama ací i l’altra quasi a l’altre món, per tant, mentre hi ha vida, hi ha esperança.

Com sol passar en estos casos, s’aprova un PAI, i es requalifica el sòl, es comencen o no les obres, automàticament des de Cadastre es fa una nova ponència de valors i cadastralment el que encara són terrenys agrícoles, passen a ser entesos com urbans a efectes fiscals, i els ajuntaments comencen a cobrar la contribució com urbana. En aquest cas penseu 25 anys pagant la contribució de bancals molts d’ells de pobre secà.

Veníem advertint a l’anterior equip de govern però la cera els taponava els oïts. Ara, amb un alcalde dialogant, que ens escolta i ens parla com a persones, li van advertir des del primer dia; quan vinga la petició de cadastre, ens posem tots a una a treballar per aprofitant la redacció tant interpretable de la legislació de referència, poder explicar-los que fins que no s’acabe la tramitació, encara no s’ha de cobrar l’IBI ( el govern municipal té paralitzat l’aprovació definitiva del Programa, sense donar explicació, per tant, ens podíem agarrar ahí).

Dos mesos després de les peticions, no ens diuen res, i presentem una moció al Ple per demanar remar tots en eixe sentit, mentre, ens assabentem per terceres persones que la petició de cadastre aplega a l’ajuntament, que l’alcalde respon al·legant errors de forma ( i no de fons) i ens oculta aquesta informació. En el ple, els demanem, casi supliquem, transparència, informació, que no es donen per vençuts i batallen pels interessos dels veïns i ens voten en contra, deixant la sort del poble al que interprete urbanísticament cadastre. L’ajuntament podrà cobrar ara l’IBI i tindre diners per gastar-se’ls, però a més d’un el faran un desgraciat, i sense canals venecians.

Carles Mulet

Regidor d’Units pel Poble a Cabanes