dimecres, de setembre 24, 2014

Corrupció en Cabanes: jutjat número 4 cita a declarar com querellats a l’arquitecte municipal i l’alcaldessa.

El jutjat d’Instrucció número 4 de Castelló, ha admès a tràmit la querella presentada pel Ministeri Fiscal contra l’arquitecte municipal de Cabanes, Rubén Bellido Tárrega, i l’alcaldessa del municipi, Estrella Borrás, els quals hauran d’acudir a declarar com querellats el 12 de gener de 2015, a les 12 hores.
            Tècnicament, acudir com querellat és equiparable a la imputació judicial ( a l’admitir-se a tràmit una querella i ser investigat per la comissió de possibles delictes), d’aquesta manera, el jutjat ha vist fonament en l’acusació de la Fiscalia per la comissió d’un delicte continuat de prevaricació, frau continuat i negociacions prohibides.
            Tot aquest cas va començar per una denuncia formulada en fiscalia pel regidor d’Units pel Poble-Compromís, Carles Mulet, contra  Rubén Bellido Tárrega , el qual, des de que va ser nomenat en 20 de desembre de 2007, arquitecte Municipal  l'ajuntament de Cabanes, malgrat comptar amb dos arquitectes en plantilla; Rubén Bellido, i Ricardo Ortega, el l’equip  de govern municipal es va dedicar a contractar a un servei extern d'arquitectura, per a funcions que en teoria podien complir perfectament el personal tècnic en plantilla de l'ajuntament.
L'empresa contractada sempre, va ser la de Juan Antonio Juncos Martínez (tècnic est eque forma amb Rubén Bellido l'empresa “Juncos Redondo Arquitectos” (
.
Des del temps en el qual Rubén Bellido ha sigut designat personal funcionari d'aquest ajuntament, la seua empresa ha sigut la que s'ha beneficiat de la gran majoria de projectes, direccions d'obra, redaccions d'estudis…etc, fins i tot en projectes com la “redacció d'estudi previ de camp de futbol i edifici polifuncional en Torre la Sal” quan aquest projecte segons el conveni signat en el seu moment, corresponia fer-ho a l'empresa urbanitzadora del PAI i no a l'ajuntament.
 A pesar de denunciar-se l’adjudicació possiblement irregular de més de 28 contractes a l’empresa de l’arquitecte, des de l’alcaldia es van negar a obrir una investigació al respecte, per esbrinar si el preu d'aquests projectes era ajustat a mercat ( donades els advertiments de preus molt alts segons experts consultats), si el senyor Bellido va participar en el procediment d'oferta i adjudicació d'aquests contractes, els expedients de cada adjudicació per a veure fins que punt el procediment poguera aquestes viciat ( en demanar pressupost sempre a les mateixes empreses, perquè solament una presentara interès, i adjudicar-li-ho sempre a participada pel senyor Bellido), les possibles incompatibilitats de contactar treballs externs a empreses i socis d'un funcionari de l'ajuntament que podria decidir en aquestes adjudicacions, i la justificació de per què es va cercar contractes externs.
La negativa reiterada de l’alcaldia a investigar aquests extrems i l’adjudicació en el seu mandat també d’alguna d’aquests treballs sota sospita, van ocasionar que el Fiscal es querellara contra tots dos.
            Bellido està imputat per un altre presumpte delicte per falsificar informes per beneficiar a una empresa, i s’ha demanat a l’ajuntament la revocació del seu nomenament com interí per cometre una falta molt greu; estar des de 2007 en una situació reconeguda d’incompatibilitat tal i com tipifica la legislació.
            La imputació tècnica de l’alcaldessa i l’arquitecte, i en especial de la primera, pot ocasionar seriosos mals de caps en període preelectoral a l’hora de confeccionar les candidatures municipals, si es compleix la promesa del PP de no permetre imputats en delictes en les seues llistes.

divendres, de setembre 19, 2014

El Gobierno afirma ahora que el Seprona está investigando los vuelos destrozatormentas en el interior de Castelló.
A pesar del escepticismo con el cual el Gobierno central respondió a anteriores preguntas parlamentarias formuladas por el diputado en el Congreso por Compromís, Joan Baldoví en la última respuesta aportada ( facilitada ahora a pesar de registrarse en agosto), el Gobierno expone ahora a Baldoví, que a principios de mes de junio de 2014, ciudadanos de las localidades de Zucaina y Cortes de Arenoso, (tal y como ya había hecho Compromís y la Chunta Aragonesista a nivel institucional), comunicaron a la Guardia Civil que durante los años 2012,2013 y 2014, se habría divisado en ciertas localidades de las comarcas del Alto Mijares, Gudar, Maestrazgo, Javalabre y L’Alcalatén, varias avionetas que están destruyendo tormentas utilizando yoduro de plata y provocando el incremento de la sequía en las citadas comarcas. Esta información, según el Gobierno, fu puesta en conocimiento del SEPRONA de la comandancia de Castelló.

Según esta respuesta, la información aportada por los ciudadanos no incluía detalle que pudieran identificar las aeronaves, y la Guardia Civil habría practicado diversas investigaciones, que continúan, al objeto de verificar los hechos, sin que hasta el momento, se haya podido constatar la existencia ésta práctica ( pero tampoco la descartan)
Además, según el Gobierno, se ha incorporado esta información entre las funciones de prevención que realiza la Guardia Civil, manteniendo el enlace con los particulares informantes al objeto que, caso de volver a observar vuelos de avionetas, comuniquen de inmediato esta incidencia y obtenga, en la medida de lo posible, el mayor número de datos de las mismas (matrícula, color, rumbo,etc).
Desde Compromís en las comarcas de Castelló, su coportavoz, Carles Mulet, ha aplaudido estas medidas “ por fin, desde el Gobierno prometen medidas y aparentemente se está actuando para clarificar esta supuesta práctica, cuando hasta ahora se había intentado ridiculizar la alarma social achacándolo todo a leyendas “rurales”. Si existe la alarma y la preocupación, es por una serie de coincidencias, de avistamientos de aeronaves justo en el momento de crearse las nubes, las cuales desaparecen con el vuelo de estas. Existen cientos de testimonios y avistamientos, y si por fin se sabe hay un seguimiento del Seprona de la Guardia Civil, esperamos ayude a dar luz a este caso, y aunque solamente la noticia sea disuasoria para el presunto uso actual, bienvenido sea”

El Govern Central afirma que el Seprona està investigant els vols destroça tempestes a l'interior de Castelló.


Malgrat l'escepticisme amb el qual el Govern central va respondre a anteriors preguntes parlamentàries formulades pel diputat en el Congrés per Compromís, Joan Baldoví en l'última resposta aportada ( facilitada ara malgrat registrar-se a l'agost), el Govern exposa ara a Baldoví, que a principis de mes de juny de 2014, ciutadans de les localitats de Sucaina i Cortes d'Arenós, (tal com ja havia fet Compromís i la Chunta Aragonesista a nivell institucional), van comunicar a la Guàrdia Civil que durant els anys 2012,2013 i 2014, s'hauria vist en certes localitats de les comarques de l'Alt Mijares, Gudar, Maestrazgo, Javalabre i L'Alcalatén, diverses avionetes que estan destruint tempestes utilitzant iodur de plata i provocant l'increment de la sequera en les citades comarques. Aquesta informació, segons el Govern, fu posada en coneixement del SEPRONA de la comandància de Castelló.


Segons aquesta resposta, la informació aportada pels ciutadans no incloïa detall que pogueren identificar les aeronaus, i la Guàrdia Civil hauria practicat diverses recerques, que continuen, a fi de verificar els fets, sense que fins al moment, s'haja pogut constatar l'existència aquesta pràctica ( però tampoc la descarten)
A més, segons el Govern, s'ha incorporat aquesta informació entre les funcions de prevenció que realitza la Guàrdia Civil, mantenint l'enllaç amb els particulars informants al objecte que, cas de tornar a observar vols d'avionetes, comuniquen immediatament aquesta incidència i obtinga, en la mesura del possible, el major nombre de dades de les mateixes (matrícula, color, rumb,etc).
Des de Compromís en les comarques de Castelló, la seua coportaveu, Carles Mulet, ha aplaudit aquestes mesures “ per fi, des del Govern prometen mesures i aparentment s'està actuant per a aclarir aquesta suposada pràctica, quan fins ara s'havia intentat ridiculitzar l'alarma social atribuint-ho tot a llegendes “rurals”. Si existeix l'alarma i la preocupació, és per una sèrie de coincidències, d'albiraments d'aeronaus just en el moment de crear-se els núvols, les quals desapareixen amb el vol d'aquestes. Existeixen centenars de testimoniatges i albiraments, i si per fi se sap hi ha un seguiment del Seprona de la Guàrdia Civil, esperem ajude a donar llum a aquest cas, i encara que solament la notícia siga dissuasòria per al presumpte ús actual, benvingut siga” 


dimecres, de setembre 10, 2014

La dimissió forçada de Martínez, arriba anys tard.La dimissió forçada de Francisco Martínez dels seus càrrecs orgànics i de diputat provincial, arriba tard, molts anys tard.
            La seua imputació pel cas dels terrenys de la depuradora de Borriol, és important perquè és el primer cop que la justícia l’acorrala, i potser acabe, tal i com ha demanat el fiscal instructor, sent imputat per altres tripijocs d’empreses compartides amb el seu soci i els seus fills, i les adjudicacions, requalificacions i projectes municipals beneficiats. Però, tot i la importància d’aquesta imputació ( que encara que tècnicament no s’ha materialitzat està a punt de fer-ho), perquè marca el punt d’inflexió, el cas de Martínez és escandalós des de fa dècades.
            Corrupció és emprar les institucions per enriquir-se; i podríem fer un repàs de com el seu municipi, Vall d’Alba, ha assolit, rebut, usurpat, absorbit, atret, furtat, o com es vulga dir, inversions de tot tipus que pertocaven o pertocarien a desenes de pobles distints de diverses comarques, intentant crear per la seua pressió política, una espècie de centre de poder a l’interior del Pla de l’Arc; on, en molts casos, si furgues, pots vore com de reüll o directament sempre ell, o el seus socis, acabaven fent saca.
            Quins negocis familiars i personals tenia en el PAI del Mas de Lluna?, en la remodelació de la placeta del Mas de Roures?, en les zones d’expansió del municipi?. En els terrenys de l’aeroport?.
            I encara que en alguna d’eixes inversions absorbides per al seu municipi ell directament no traguera un benefici directe, ho feia indirectament; blindant-se el seu poder municipal com a l ‘conseguidor de coses per al poble. I això no és un cas d’habilitat política front a alcaldes inútils del seu partit ( que també)  dels pobles del voltant que eren incapaços d’alçar-li la veu o no fer-li genuflexions contínues; eixes decisions polítiques injustes, han estat per silenci o complicitat, secundades per tot el seu partit, per alcaldes que els queia la cara de vergonya en el seu poble no poder defensar el perquè havien perdut un institut, un centre comarcal de salut,...etc, però que de cara a ell, no gosaven tosir-li.
            Durant anys, Martínez ha instaurat el caciquisme, clientelisme i aprofitament personal del poder  més bestial, i tot, perquè durant anys se li ha permès, per tant, el problema no ha estat la gola descomunal de Martínez, sinó el d’un partit que li  ho ha permès. I ací la “culpa” no és sols de Carlos Fabra, que tenia en Martínez un inepte aspirant a aprenent, sinó dels alcaldes de les nostres comarques, i de la gent orgànicament implicada en el partit que ho permetia, fins i tot qui duen les regnes del partit ara, que encara que vulguen marcar distàncies i mostrar-se com autors del seu ostracisme, han estat durant mesos permeten el seu modus operandi.
            Martínez, no el fan dimitir d’alcalde, i podrà mentre, amb menys força potser, instaurar a nivell local el terror de qui se n’ixca de la lloança, sentirà la pressió i persecució contínua, i controlarà el temps per estudiar quan ha de donar pas o no al suposat relleu que es prepara en les municipals, per deixar-ho tot nugat i ben nugat.
            Per tant, benvinguda siga la dimissió, però lamente molt que s’haja permés durant anys aquesta manera bruta d’estar en política, i els que l’han hagut de patir