divendres, de juliol 27, 2012

Dimiteix l'alcalde de Cabanes 9 dies després que jo ho anunciara

EL Grup Municipal Units pel Poble encara no ha tingut oportunitat de reunir-se i fer la valoració de la dimissió de l’alcalde de Cabanes, però davant la gravetat dels fets, i sols a nivell particular, faig un repàs.

El 17 de juliol anunciava jo la dimissió de l'alcalde de Cabanes:

i el PP m’intentava desacreditar  dient que tot era mentida i que m'aprofitava de la depressió del senyor Artola,


 ahir , 9 dies després, me donen la raó, però no es disculpen per haver-me acusat de mentider: Francisco Artola dimite como alcalde 'por prescripción médica' y Estrella Borrás asumirá su puesto.. un poquet de vergonya no estaria malament

-Primer de res, desitjar-li a Paco Artola una ràpida recuperació.
- Igualment, lamentar que d’un fet com aquest la Corporació ens haguem d’informar per la premsa i no per via oficial..
- Recordar-li al PP que qui escollirà al nou alcalde ha de ser la corporació, i no la Junta Local del PP ( no costa res guardar les formes).

Cabanes ha perdut un any amb un govern municipal inoperant, que no es podien suportar entre ells, que eren capaços de votar una cosa i després presentar a nivell particular al·legacions contra el que ells mateix havien votat.
La fugaç era Artola serà recordada com la qual van aprovar, el PP en solitari i en contra de les mocions de l’oposició, aplicar la nova ponència de valors estratosfèrica al sòl agrícola afectat pel PAI Marina d’Or, que la butxaca dels veïns ja estan notant, o la pujada al cel de la taxa de fems.
            D’un inici prometedor, a uns darrers dies terribles, d’involució democràtica alarmant ( canvi d’horari dels plens , de la periodicitat...etc)

La legislació no permet la celebració d’eleccions municipals anticipades, que hauria de ser en aquest cas el remei; perquè la gent va votar a una persona, que va eixir fallida, i ara tindran un nou màxim representant municipal que no era qui van votar.

De totes maneres, com l’esperança mai s’ha de perdre, i donat el bon caràcter i predisposició de la futurible alcaldessa, Estrella Borràs, confie en que el seu senderi ajude a reconduir les relacions municipals a la senda de la qual mai hauria d’haver-se apartat el PP, pel bé del poble. I per a d’aixó cal que es done l’ordre de qui es dedica a intoxicar les relacions, ho deixe de fer.

C. Otros supuestos de pérdida de la condición de alcalde
El alcalde puede también presentar la renuncia a su condición. Esta deberá ser presentada
por escrito ante el Pleno de la Corporación, y no conlleva necesariamente la renuncia
al cargo de concejal. Esta puede efectuarse en la propia sesión en que se presenta, no
siendo necesario en tal caso convocar nuevo Pleno para tomar conocimiento de la
misma. (Acuerdo de 14.02.96 de la JEC).
Otro supuesto que llevaría a la nueva elección de alcalde sería el de condena por sentencia
firme del anterior a penas de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.
1.1.1.. La sustitución del alcalde
El artículo 198 de la LOREG recoge el procedimiento de sustitución del alcalde cuando
su cese no se haya producido como consecuencia de una moción de censura,
remitiéndose al procedimiento general regulado en el artículo 196, considerándose a
estos efectos que encabeza la lista en que figuraba el alcalde el siguiente de la misma,
a no ser que renuncie a la candidatura.

En la misma sesión de constitución de la Corporación se procede a la elección de Alcalde, de acuerdo con el siguiente procedimiento:
a.       Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas.
b.       Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales es proclamado electo.
c.       Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría es proclamado Alcalde el concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente municipio. En caso de empate se resolverá por sorteo.

dijous, de juliol 19, 2012

sobre la renúncia de l'alcalde de Cabanes
Que certes persones que no gaudeixen de l’estima de quasi ningú , ( infames podria dir, però m’estalviaré de dir-ho)  , t’insulten, això vol dir que vas en la bona direcció, allò preocupant seria que eixe tipus de gent t’aplaudira i lloara, aleshores sí que seria preocupant. La ignorància o la mala fe, ves a saber, és el que té.

Respecte a l’enrenou creat per la renúncia de l’alcalde, vàries puntualitzacions:

-         Units pel Poble, ni com a grup municipal, ni a com col.lectiu ha emès mai cap comunicat al respecte. Els comunicats d’Units pel Poble sempre ixen del correu oficial d’Units pel Poble, amb un format oficial preestablert, amb una estructura de nota de premsa, i després es pengen a la web.

-         Que alguna web virtual haja atribuït a Units pel Poble un escrit enviat per mi personalment, des del correu personal, que era una simple reflexió o comentari si voleu dir, és problema seu, però no meu, en tot cas és una reflexió personal, i en cap cas una nota d'Units pel Poble.

-         Quant es parla de que l’alcalde va presentar la dimissió, però no va ser tramitada; va ser presentada al grup municipal del PP, però no acceptada per aquests, a alguns es veu els conceptes no li queden clars.


-          Respecte a la publicació en el BOP de la primera baixa, en tot moment vaig informar que havia publicat  una baixa, i no la dimissió, alguns tampoc tenen clar ací els conceptes.

Avui dijous  es publica en el BOP
 CABANES
Delegación Funciones Alcalde
Considerando que, desde el día 12 de julio de 2012, me encuentro de baja médica, y de conformidad con lo regulado en el art. 23.3 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 44 y 47 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Corpo­raciones Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, por Decreto de Alcaldía de fecha 12 de julio de 2012, HE RESUELTO:
1º. Delegar las funciones de Alcalde, durante el periodo de mi enfermedad, a favor del Concejal D. JOSE VICENTE PLANELL ALCA­CER.
2º. Proceder a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Edictos de este Ayunta­miento.
-         Cabanes, 12 de julio de 2012.- EL ALCALDE, (firma ilegible).

Que algú veja com normal que l’alcalde, per baixa per depressió, delegue l’alcaldia, no sabem durant quant de temps, en el tinent d’alcalde tercer, Jose Vicente Planell, és per fer-s’ho mirar.


Tota la informació donada en el seu moment, és 100% verídica i contrastada, que el PP isca a la defensiva , parlant de falsedats, demagògia , saben ells primers que ningú, que no és cert, i haurien d’analitzar si val la pena eixa estratègia de negar la major, quant és un fet que ja ningú pot ocultar; la crispació, la falta de confiança, els estranys moviments d’ara me’n vaig, ara me quede. Diuen que no hi ha millor defensa que un atac?, però a vegades pot ser contraproduents, perquè qui queda com mentinder és qui t’acusa de ser-ho.

Sempre, quant llance alguna informació, m’he curat molt de posar la pota, i de dir coses que no puguen ser veritat.

Intentar victimitzar a l’alcalde, en baixa per depressió, com si jo estiguera aprofitant-me de la seu delicada situació, és simplement nauseabund. Desitge sincerament que eixa mala temporada la supere immediatament, no sols pel bé del poble, sinó per ell com a persona. Però no estàvem parlant d’aixó, estàvem parlant de la crisi interna del PP de Cabanes que es poden dedicar a intentar camuflar amb notes de premsa ( pagades per tot i totes els veïns), mentre entre ells es posen a caldo a cada cantó del poble, aprofitar eixa situació seua per part dels seus companys, com arma contra mi, demostra el seu nivell.

Siga com siga, continue en el punt que estava, desitjant s’aclarisquen entre ells, i que es recupere l’encara alcalde, perquè un dels pobles amb els termes municipals més grans de la nostra demarcació provincial, i amb el PAI més gran d’Europa aprovat, no pot permitir-se estar sense secretari i ara també sense alcalde.

I als qui vulguen fer sang, que en facen, les aigües fecals han d’anar per altres canalitzacions a les de l’aigua clara. 

dimarts, de juliol 17, 2012

Andreita

publicat avui al Mediterraneo 


Ja ho estem, Andreíta.

Des de l’Andreita del Jesulín i la Belen Estaban, no hi havia altra que haguera pogut fer córrer tants rius de tinta, i tot gràcies a la seua ja mítica frase “que se jodan”, la qual l’ha feta passar de ser una diputada anònima, a ser una de les notícies més comentades en les xarxes socials mundials, i objecte de noticiaris i tertúlies. Els cinc minuts d’infàmia millor aprofitats.
            I ix ella dient que no insultava als aturats, sinó al PSOE, i que és impropi d’ella això de que la seua boqueta tant ben educada puga soltar eixos exabruptes; tot i que escola de malcriamenta n’ha tingut i de molt bona en la figura del seu pare; tot un mestre.  La vergonya aliena que un personatge com aquest cobre els milers d’euros que costa un diputat, hauria de ser major en els votants del PP de Castelló que la van col·locar al Congrés, realment els representa?, realment sabien que votaven a aquest filla de... papà mal educada.
            I és que els insults, siguen als aturats, o a l’oposició, són igualment de sagnants, ja que les protestes en l’hemicicle que hipotèticament va respondre la filla de Don Carlos, eren també per la indignació generalitzada de tots els partits excepte el PP, per les mesures salvatges i inhumanes. Per tant, eixe “que se jodan”, anara per a qui anara, acaba sent per a tot el poble, per als milions de ciutadans que patiran l’aplicació de tot allò que van dir que no farien i ara fan, per allò que els diputats del PP  aplaudeixen i els provoca tants somriures.
            Andreita, no cal que ens desitges als mortals que “nos jodamos”, ja que ja ho estem prou, cada dia més fotuts. Mentre ton pare s’ha carregat no sols la imatge i credibilitat de la “província” de Castelló, sinó també la seua economia, causant  en primer lloc milers d’aturats, i un forat negre en l’economia pública que ara estem pagant. Amb proeses com les de l’aeroport peatonal, sufragat també gràcies a la banca pública, i l’urbanisme fantasma, ara hem de rescatar els ciutadans a la Bancaixa-Bankia, i per això, hem de tindre retallades en sanitat,repago inclòs, en educació, en els subsidis, en la paga de Nadal dels funcionaris, en el que cobrem, una pujada en l’IRPF, en l’IVA, augmentar l’edat de jubilació. Per tant, no cal que ens foten més, que jo estem prou, Andreita.

dimarts, de juliol 10, 2012

retornar a les Diputacions

columna d'avui en la COPE de Castelló.
Que les diputacions provincials eren una cosa més inútil que la primera llesca del pa de motlle, era una cosa assumida per tots i totes.
            Ara, va i els cervellets del Govern Central, després d’atacar constantment a les autonomies com a les autores de tot el malbaratament, d’haver tirat la casa per la finestra, va i proposen reivindicar el paper de les diputacions, per esborrar d’una plomada competències dels ajuntaments, de les mancomunitats i de qualsevol ens de col·laboració entre municipis que no siga l’ estrictament provincial.
            I tot baix l’excusa de l’austeritat, quant el que hi ha darrere són perversions polítiques gens innocents; el desmantellament de l’Estat divers i plurinacional i la implantació de l’Espanya homogeneïtzada, sense particularitats, una, grande y en crisis.

dimarts, de juliol 03, 2012

polítics piròmans

columna de la COPE d'avui


Sovint me pregunte per a què val la classe política, quant en lloc d’haver-se convertit en servidors de la gent, es dediquen a servir-se de la gent. Quant la política deixa de ser una vocació i es converteix en una professió de per vida.
            La política es transforma en un fi, estar en política per ser polític, per controlar la cosa pública, i això fa por. LA política ha de ser un mitjà, per solucionar els problemes de la gent, per intentar canviar les coses que no ens agraden, però molts semblen obliden aixó.

Foc

publicat avui al Mediterraneo 

El meu País fa olor a cremat, les flames devoren la terra, els boscos, els animals, les vivendes, i les esperances. Abans, els piròmans més perillosos han cremat els diners, els diners que havíem dipositat en la caixa comú i havien d’anar a la política de prevenció d’incendis, a la formació, a la contractació de brigadistes, tot es va fondre en corrupteles, en els robatoris ( presumptes o  no) , que van des dels negocis d’Urdangarin, als de Rafael Blasco, o als de Carlos Fabra , ja que desviar diners públics perquè els teus amics facen negocis a costa d’obres ruïnoses, també pot ser entés com robar.