divendres, de juliol 27, 2012

Dimiteix l'alcalde de Cabanes 9 dies després que jo ho anunciara

EL Grup Municipal Units pel Poble encara no ha tingut oportunitat de reunir-se i fer la valoració de la dimissió de l’alcalde de Cabanes, però davant la gravetat dels fets, i sols a nivell particular, faig un repàs.

El 17 de juliol anunciava jo la dimissió de l'alcalde de Cabanes:

i el PP m’intentava desacreditar  dient que tot era mentida i que m'aprofitava de la depressió del senyor Artola,


 ahir , 9 dies després, me donen la raó, però no es disculpen per haver-me acusat de mentider: Francisco Artola dimite como alcalde 'por prescripción médica' y Estrella Borrás asumirá su puesto.. un poquet de vergonya no estaria malament

-Primer de res, desitjar-li a Paco Artola una ràpida recuperació.
- Igualment, lamentar que d’un fet com aquest la Corporació ens haguem d’informar per la premsa i no per via oficial..
- Recordar-li al PP que qui escollirà al nou alcalde ha de ser la corporació, i no la Junta Local del PP ( no costa res guardar les formes).

Cabanes ha perdut un any amb un govern municipal inoperant, que no es podien suportar entre ells, que eren capaços de votar una cosa i després presentar a nivell particular al·legacions contra el que ells mateix havien votat.
La fugaç era Artola serà recordada com la qual van aprovar, el PP en solitari i en contra de les mocions de l’oposició, aplicar la nova ponència de valors estratosfèrica al sòl agrícola afectat pel PAI Marina d’Or, que la butxaca dels veïns ja estan notant, o la pujada al cel de la taxa de fems.
            D’un inici prometedor, a uns darrers dies terribles, d’involució democràtica alarmant ( canvi d’horari dels plens , de la periodicitat...etc)

La legislació no permet la celebració d’eleccions municipals anticipades, que hauria de ser en aquest cas el remei; perquè la gent va votar a una persona, que va eixir fallida, i ara tindran un nou màxim representant municipal que no era qui van votar.

De totes maneres, com l’esperança mai s’ha de perdre, i donat el bon caràcter i predisposició de la futurible alcaldessa, Estrella Borràs, confie en que el seu senderi ajude a reconduir les relacions municipals a la senda de la qual mai hauria d’haver-se apartat el PP, pel bé del poble. I per a d’aixó cal que es done l’ordre de qui es dedica a intoxicar les relacions, ho deixe de fer.

C. Otros supuestos de pérdida de la condición de alcalde
El alcalde puede también presentar la renuncia a su condición. Esta deberá ser presentada
por escrito ante el Pleno de la Corporación, y no conlleva necesariamente la renuncia
al cargo de concejal. Esta puede efectuarse en la propia sesión en que se presenta, no
siendo necesario en tal caso convocar nuevo Pleno para tomar conocimiento de la
misma. (Acuerdo de 14.02.96 de la JEC).
Otro supuesto que llevaría a la nueva elección de alcalde sería el de condena por sentencia
firme del anterior a penas de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.
1.1.1.. La sustitución del alcalde
El artículo 198 de la LOREG recoge el procedimiento de sustitución del alcalde cuando
su cese no se haya producido como consecuencia de una moción de censura,
remitiéndose al procedimiento general regulado en el artículo 196, considerándose a
estos efectos que encabeza la lista en que figuraba el alcalde el siguiente de la misma,
a no ser que renuncie a la candidatura.

En la misma sesión de constitución de la Corporación se procede a la elección de Alcalde, de acuerdo con el siguiente procedimiento:
a.       Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas.
b.       Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales es proclamado electo.
c.       Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría es proclamado Alcalde el concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente municipio. En caso de empate se resolverá por sorteo.