dimecres, de setembre 24, 2014

Corrupció en Cabanes: jutjat número 4 cita a declarar com querellats a l’arquitecte municipal i l’alcaldessa.

El jutjat d’Instrucció número 4 de Castelló, ha admès a tràmit la querella presentada pel Ministeri Fiscal contra l’arquitecte municipal de Cabanes, Rubén Bellido Tárrega, i l’alcaldessa del municipi, Estrella Borrás, els quals hauran d’acudir a declarar com querellats el 12 de gener de 2015, a les 12 hores.
            Tècnicament, acudir com querellat és equiparable a la imputació judicial ( a l’admitir-se a tràmit una querella i ser investigat per la comissió de possibles delictes), d’aquesta manera, el jutjat ha vist fonament en l’acusació de la Fiscalia per la comissió d’un delicte continuat de prevaricació, frau continuat i negociacions prohibides.
            Tot aquest cas va començar per una denuncia formulada en fiscalia pel regidor d’Units pel Poble-Compromís, Carles Mulet, contra  Rubén Bellido Tárrega , el qual, des de que va ser nomenat en 20 de desembre de 2007, arquitecte Municipal  l'ajuntament de Cabanes, malgrat comptar amb dos arquitectes en plantilla; Rubén Bellido, i Ricardo Ortega, el l’equip  de govern municipal es va dedicar a contractar a un servei extern d'arquitectura, per a funcions que en teoria podien complir perfectament el personal tècnic en plantilla de l'ajuntament.
L'empresa contractada sempre, va ser la de Juan Antonio Juncos Martínez (tècnic est eque forma amb Rubén Bellido l'empresa “Juncos Redondo Arquitectos” (
.
Des del temps en el qual Rubén Bellido ha sigut designat personal funcionari d'aquest ajuntament, la seua empresa ha sigut la que s'ha beneficiat de la gran majoria de projectes, direccions d'obra, redaccions d'estudis…etc, fins i tot en projectes com la “redacció d'estudi previ de camp de futbol i edifici polifuncional en Torre la Sal” quan aquest projecte segons el conveni signat en el seu moment, corresponia fer-ho a l'empresa urbanitzadora del PAI i no a l'ajuntament.
 A pesar de denunciar-se l’adjudicació possiblement irregular de més de 28 contractes a l’empresa de l’arquitecte, des de l’alcaldia es van negar a obrir una investigació al respecte, per esbrinar si el preu d'aquests projectes era ajustat a mercat ( donades els advertiments de preus molt alts segons experts consultats), si el senyor Bellido va participar en el procediment d'oferta i adjudicació d'aquests contractes, els expedients de cada adjudicació per a veure fins que punt el procediment poguera aquestes viciat ( en demanar pressupost sempre a les mateixes empreses, perquè solament una presentara interès, i adjudicar-li-ho sempre a participada pel senyor Bellido), les possibles incompatibilitats de contactar treballs externs a empreses i socis d'un funcionari de l'ajuntament que podria decidir en aquestes adjudicacions, i la justificació de per què es va cercar contractes externs.
La negativa reiterada de l’alcaldia a investigar aquests extrems i l’adjudicació en el seu mandat també d’alguna d’aquests treballs sota sospita, van ocasionar que el Fiscal es querellara contra tots dos.
            Bellido està imputat per un altre presumpte delicte per falsificar informes per beneficiar a una empresa, i s’ha demanat a l’ajuntament la revocació del seu nomenament com interí per cometre una falta molt greu; estar des de 2007 en una situació reconeguda d’incompatibilitat tal i com tipifica la legislació.
            La imputació tècnica de l’alcaldessa i l’arquitecte, i en especial de la primera, pot ocasionar seriosos mals de caps en període preelectoral a l’hora de confeccionar les candidatures municipals, si es compleix la promesa del PP de no permetre imputats en delictes en les seues llistes.