dilluns, d’octubre 22, 2012

En 5 anys, sols els regidors del PP han cobrat almenys 410.422 euros, en part legal i en part il·legal.


per avançar en la transparència 

COBRAT IL:LEGALMENT
COBRAT LEGALMENT
TOTAL LEGAL I IL3¨LEGAL 4 ANYS
Passada legislatura
2007
2008
2009
2010
2011
total


ARTEMIO SUIRANA
  5.280,00 €
   13.290,00 €
   11.810,00 €
   10.080,00 €
  6.060,00 €
   46.520,00 €
1.900  € x 14 pagues per x 4 anys:106.400
152.920 €
J VICENTE PLANELL
     620,00 €
    1.400,00 €
    1.180,00 €
       940,00 €
     540,00 €
    4.680,00 €
910’75x14 per 4= 51002 € 
55.682 €
JORGE CONDE 
  1.690,00 €
    3.930,00 €
    3.550,00 €
    2.910,00 €
  1.780,00 €
   13.860,00 €
14.400
28.260 €
JAVIER LLORENS
  1.280,00 €
    3.060,00 €
    2.910,00 €
    2.450,00 €
  1.530,00 €
   11.230,00 €
14.400
25630 €
VICTORIA AMER
     640,00 €
    1.400,00 €
       880,00 €
       880,00 €
     680,00 €
    4.480,00 €
14.400
18.880 €
MªJESUS MULET
  1.790,00 €
    3.850,00 €
    3.340,00 €
    2.910,00 €
  1.690,00 €
   13.580,00 €
14.400
27980 €
SHEILA SELMA
     800,00 €
    1.460,00 €
       700,00 €
       960,00 €
     840,00 €
    4.760,00 €
14.400
19160 €


Total
   99.110,00 €

328512 €
Actual legislatura
2011
2012

Total cobrar legal i ilegalment en 1 any
PACO ARTOLA
  2.600,00 €
    3.150,00 €    5.750,00 €
2400x14=33.600 €
39350 €
ESTRELLA BORRAS
  1.370,00 €
    1.570,00 €    2.940,00 €
3600€
6540. €
CESAR SIERRA
  1.340,00 €
    1.560,00 €    2.900,00 €
3600 €
6500 €
J. VICENTE PLANELL
  1.400,00 €
    1.560,00 €    2.960,00 €
910,75 x14=12750.5
15710.5€
LUCIA GARCIA
     520,00 €
       680,00 €    1.200,00 €
3600 €
4800 €
CESAR BELLES
     350,00 €
       460,00 €       810,00 €
3600 €
4410 €
JOSE MANUEL NOS
     440,00 €
       560,00 €    1.000,00 €
3600 €
4600 €   17.560,00 €

81.910.5 €
.

-         En 5 anys, sols els regidors del PP han cobrat almenys 410.422 euros, en part legal i en part il·legal. A banda d’aixó, caldria incorporar el cost salarial que aquests cobraments han costat al poble.

-         Aclariments, tant en el cas del salari de 1.900 € mensuals durant 4 anys, com en el de 2400 € , parlem de bruts, ja que són com es va aprovar  pel ple (no sabem el net) . El salari de 910.75 (JV Planell)   és net . I els 300, els hem calculat sols en 12 pagues.


-         Els 300 euros mensuals no va cotitzar a la seguretat social tot i estar obligats.

-         En el cas de la legislatura actual, calculem com si es tractara d’un any sencer ( es va aprovar les quantitats en ple de 23 de juny de 2011 i va dir que renunciaven a cobrar la part il.legal a partir en 28 de juny de 2012)


-         Si Units pel Poble no haguérem denunciat la situació, en quatre anys esta legislatura, el cost total dels 7 regidors del PP haguera estat  327.640 euros com a mínim.  Amb aquests càlculs, i de no haver dimitit, l’alcalde que va començar aquesta legislatura haguera cobrat més que l’anterior alcalde.

-         La part d’alló cobrada il·legalment és la que se’ns ha facilitat pels tècnics municipals, la part cobrada “legalment” és pura matemàtica de multiplicar per mesos allò acordat ( potser en algun cas varien menudes quantitats per no complir-se mesos sencers, és una simple aproximació).


-         De no haver-ho denunciat Units pel Poble, el cost total en 8 anys haguera pogut aplegar a superar els 650.000 euros.

-         Recordar que estem parlant dels cobraments sols dels regidors del PP. Els regidors de l’oposició (Units pel Poble i PSOE), no tenim cap dedicació parcial, no som membres de les Juntes de Govern que són quasi setmanals i és on més es cobrava proporcionalment, i sols cobrem 60 euros per assistir als plenaris ( un cada dos mesos més o menys ) i 40 euros per comissió informativa. Aquest dos últims conceptes també els cobren els membres del PP.

-