dijous, de març 28, 2013

Cabanes: l’alcaldia va falsejar documents per intentar implicar a l’oposició en cobraments il·legals.


Estrella Borràs va encetar un expedient on s’afirmava en el primer decret que el cap de l’oposició havia cobrat irregularment, expedient que s’ha vist obligada a arxivar.

El regidor d’Units pel Poble-Compromís a Cabanes, Carles Mulet, va exigir en el plenari del passat 28 de març, que l’alcaldessa del municipi, Estrella Borras es disculpara i assumira la seua responsabilitat per una actuació irregular, reprovable i que frega la prevaricació, en la qual va intentar, sense èxit, implicar al portaveu de l’oposició en cobraments il·legals.

            Mulet va exposar que aquesta agressió gratuïta i salvatge cap a l’oposició per part de l’alcaldessa, emprant els recursos municipals, i l’acció de la secretaria accidental, és l’acte més miserable i fastigós que ha hagut mai de suportar en política “ en els anys que estic participant de la política he vist actuacions de tot tipus, inclòs moltes vegades m’he hagut de disculpar per afirmacions en debats acalorats on he dit coses que no calia, però a sang freda, que una persona empre els recursos de tot el poble intentar atacar amb falsedats manifestes per atribuir-li una actuació irregular, és entrar a nivell personals i d’una baixes moral inacceptable”.
            El passat dia 13 de febrer l’alcaldessa iniciativa un procediment contra Carles Mulet, al·legant aquesta que durant quatre anys el regidor de l’oposició havia estat cobrant de manera irregular per quilometratges de l’ajuntament, i se li exigia el pagament de més 700 euros per haver-los cobrat, segons ella, de manera incorrecta.
La providència d’alcaldia deia textualment “no teniendo derecho (el concejal) a percibir dichos importes (..)  es conveniente e imprescindible impulsar un expediente mediante el cual se proceda a requerir a Cales Mulet Garcia a que proceda a la devolución de las cantidades percibidas indebidamente no prescritas, por lo que : DISPONGO, incoar procedimiento al objeto de requerirle para que proceda a la devolución de la cantidades percibidas indebidamente en concepto de gastos de locomoción. Infórmese  por Secretaria acerca de tal posibilidad y del procedimiento que habría que llevar a cabo y dese cuenta a esta Alcadía”
Aquesta providència fa afirmacions i valoracions fermes i cap d’elles en condicional, o deixant el benefici del dubte, atribuint al regidor un comportament indegut en els cobraments, i per tant, falsejant un document oficial amb mentides.
 El mateix dia que iniciava el procediment amb afirmacions taxatives, se li demanava a la secretària accidental emetera un informe sobre aquest extrem, informe, de sols full i mig que va emetre el mateix dia que li va ser sol·licitat, i incloïa una sèrie d’incongruències per donar-li la raó a l’alcaldessa  fent esment a l’article arts. 105 i 106 LRJAP 30/1992, sobre revocació d’actes administratius, quan no hi ha cap acte que revocar, amb temeràries interpretacions subjectives sobre qui tenia dret o no a cobrar desplaçaments, fet que no estava regulat en cap acord plenari.
            Per un costum de l’ajuntament, als regidors que no resideixen habitualment dins del nucli urbà de Cabanes, se’ls abonava, sense sol·licitar-ho, els desplaçament ocasionats ( cas dels regidors dels nuclis de la Ribera, o dels regidors que resideixen habitualment fora del municipi, com el cas de Mulet), al renunciar Mulet a cobrar aquests desplaçament, no sol·licitats per ell en cap moment durant la present legislatura, ni anteriorment com afirma falsament l’informe de secretaria, des de l’alcaldia s’enceta un procediment per intentar embrutar la correcta actuació del representat de l’oposició, i es deixa 10 dies per fer al·legacions després d’haver fet públic en els decrets d’alcaldia de febrer el cas, i intentar donar-li rellevància pública, fet que a darrera hora es va abstenir de fer per recomanacions de la secretària.
            Ara, després de les al·legacions presentades, la secretària va informar en el ple, que l’expedient s’havia arxivat a l’entendre que les al·legacions presentades donaven la raó a Mulet.
L’informe de la secretària afirma curiosament “ en ningún momento ha habido mala fe por parte de este consistorio”  atribuint a tot el consistori, del qual també forma part el regidor agredit, l’acció en la qual sols han participat l’alcaldessa i la secretària, i fa judicis de valors sobre les intencions de l’acció de la pròpia alcaldessa, fabulós.
            A pesar d’haver exigit en diverses ocasions a l’alcaldessa una disculpa, aquesta ha estat incapaç de disculpar-se, ni d’articular absolutament una resposta coherent i satisfactòria, al·legant que tot el procediment, on es vessaven afirmacions contundents d’actuació irregular, era sols una prova per intentar vore si s’havia actuat de manera irregular o no, les providències d’alcaldia es basaven en afirmacions falses i sense cap raonament, igual que tampoc ha hagut cap disculpa per part de la secretària.
            Mulet ha afirmat que actuacions com aquestes han sobrepassat totes les línies roges acceptables en política, perquè es va utilitzar a la secretària perquè fera un informe a la carta acusant al portaveu de l’oposició d’actuacions irregulars, informe que no tenia per on agarrar-se i que ha quedat invalidat per les al·legacions. “ el més greu és que després d’aquesta actuacions pròpia de feixistes, d’intentar fer mal al contrincant  polític, a un representant del poble, i   no hi haja la més mínima disculpa” .
Tàctica del ventilador.
Per a Mulet, aquesta actuació de tant baix to, ha estat una estratègia per intentar aplicar la tàctica “del ventilador” i intentar escampar porqueria a tots els grups municipals, quan sols el del PP s’ha dedicat durant anys a cobrar de manera irregular, i no ha tornat un sol cèntim “ qui s’ha quedat amb els diners del poble, i no els torna, són els regidors del PP, els regidors de l’oposició tenim les mans ben netes”