dissabte, de febrer 02, 2019

Cabanes baix les bombes

El 18 de maig del 1938 Cabanes, junt a altres localitats de la Plana ( Orpesa i Benicàssim), són bombardejades per l’aviació feixista , com a anunci que el front de Guerra poc a poc es va apropant a la localitat. Una jove mort per les bombes.

M’agüela Teresa contava que sent ella xiqueta, quan sonava l’alerta pels bombardejos o els passos dels avions franquistes, corrien a amagar-se  a la presó de l’ajuntament, edifici naix el nivell del carrer i resguardat per l’estructura de cúpula de pedra baix l’ajuntament.  Que recordava com a tots els repartien un bastonet i tenia gravada la imatge d’una vella sense dents mossegant amb els llavis una tella.

Desconec si res s’ha publicat o investigat al respecte , jo sols he pogut traure algunes dades .
-         Es destrueix una “fàbrica d’oli” a la plaça dels hostals, propietat de  José Borràs,
-         En 19  agost de 1939 concedien 8 llicències d’obres en cases particular, i segons l’acta “vist que les reformes que es sol·liciten no afecten per a res a les condicions sanitàries de habitabilitat de les vivendes, per tractar-se de simples reparacions d’immobles, la majoria per danys causats pels bombardejos aeris, s’acorda concedir els permisos sol·licitats”
També s’acorda reconstruir la paret de l’ajuntament del carrer Sant Vicent, desfeta pels bombardejos.

El 7 d’octubre 1939  Emilia Dotres demana permís per reconstruir una casa de la seua propietat, al C/La Morera núm. 4, i un altra en C/Sant Vicent 26, que van ser destruïdes pels bombardejos aeris. Cas idèntic del de la casa de Brígida Capdevila a la plaça de la Font Vella.

Desembre 1939 Es dóna una indemnització de 500 pessetes per a l’adquisició d’un aparell ortopèdic per a la veïna d’aquesta localitat Adela Miró Segarra, doncs com a conseqüència del bombardeig aeri va ser ferida i se li van amputar les dos cames.