dimarts, d’abril 21, 2015

L’ajuntament sanciona a l’arquitecte de Cabanes ( imputat)En 31 de juliol de 2014, el portaveu del Grup Municipal d’Units pel Poble-Compromís a Cabanes, Carles Mulet,  presentava un escrit a l’alcadia explicant la situació de greu incompatibilitat en la qual es trobava l’arquitecte municipal. Això es feia setmanes després de saber que aquest estava imputat junt al cap de l’àrea de secretaria i urbanisme en el jutjat número sis, i setmanes abans de saber-se de la imputació en un altre cas junt a l’alcaldessa del municipi per adjudicacions al soci d’aquest.

A pesar de presentar-se en aquestes dates i el posterior impacte que va comportar la imputació de l’alcaldessa, no és fins octubre de 2014 quan des de l’alcaldia  s’inicia els tràmits per dictaminar si hi ha o no irregularitats.

Ara, a pesar de la imputació de Bellido en dos casos molt greus, i l’haver estat treballant fora de l’ajuntament sense la preceptiva declaració de compatibilitat des de 2008 fins a finals de 2014,a pesar d’estar obligat a saber la normativa, i signar un contracte on se l’obligava a fer aquest tràmit, des de l’alcaldia s’ha optat per la sanció menys quantiosa i l’eximeixen dient que “ desconocia que estaba infringiendo el ordenamiento jurídico”.

La sanció que se li aplica és com a falta greu, i se li imposa el  demèrit consistent en la pèrdua d’un grau en el sistema de carrera horitzontal, passant a ostentar un grau 21 durant un període de dos anys, amb la consegüent reducció del complement de destinació que es farà efectiu a partir de la nòmina d’abril, i la privació del dret de ser avaluat per a l’ascens de grau, en el mateix període”

Tant aquesta sanció com les dos imputacions amb les que compta Bellido, han eixit a la llum gràcies a la funció fiscalitzadora del grup de l’oposició, i des de l’alcaldia sols s’ha actuat tard i malament i després dels requeriments fets; les accions en aquest cas no tenen cap relació amb el cas en el qual està imputat Bellido junt a l’alcaldessa i l’exalcalde Artemio Siurana, en aquell cas, la deixadesa de funcions de l’alcaldia ha estat total.