dimarts, de juliol 14, 2015

El PGOU de Cabanes continua preveient un creixement fins a 126.371 habitants per a un poble que ara en té sols 3.000


Fa pocs dies va concloure el període per presentar  al·legacions als documents del Pla General d’Ordenació Urbana de Cabanes que han estat fins fa pocs dies en exposició pública.
Tot l’estudi en exposició pública conté dades de 2007 no actualitzades; ni la tendència de població és la mateixa, ni les previsions del mercat immobiliari, ni el model de creixement previst. No té cap sentit no adaptar el PGOU als temps i realitats actuals i planificar el futur del poble baix paràmetres desfasats i sense cap rigor. La paràlisi en la tramitació d’aquest PGOU ha fet que a hores d’ara siga completament irreal el que es proposa.
Tota la planificació es basa en el suposat desenvolupament al voltant del suposat PAI Marina d’Or Golf, i es conurba amb Orpesa, vinculant totes les actuacions dels dos pobles, i el seu potencial futur. En el cas hipotètic, i cada dia més probable, que no es dugera a terme aquesta actuació urbanística, que esdevé a hores d’ara la columna vertebral del que ha de ser el PGOU de tots dos pobles, quina planificació alternativa es preveu?, la resposta és obvia, cap. Per tant, al nostre entendre, aquest planejament proposat és arriscat i hipoteca el futur del desenvolupament de tot el poble. Si es preveu passar en poc temps de 3000 habitants a 126371, i aquest creixement es basa quasi en exclusiva en dos PAI exclusius d’una empresa, sense cap garantia hores d’ara de que siguen econòmicament viables en un futur, estem perjudicant el creixement del terme municipal.  I més quan l’empresa promotora del mateix està en situació concursal, els avals del PAI Torre la Sal semblen ser invàlids i el PAI Marina d’or Golf ha estat dos cops anul·lats pels tribunals.
         Atenent que la proposa de sòl urbanitzable nou que contempla aquest PGOU és de 14.587.978,40[1] m2, ( el 21% del terme municipal), i que sols amb els dos PAIS referits s’ocupa quasi eixa extensió ( 11.118.391), és a dir, que del 112388,47 habitants nous ( pobre el que li toque ser l’habitant que compte com 0,47), 105795 són els previstos per als dos PAIS.
         Vista la fallida del boom immobiliari i especulatiu a l’impuls del qual es van gestar tot dos PAIS, i el sistema de creixement de l’empresa beneficiaria, i les males previsions a curt i mitjà termini sobre aquest model de desenvolupament, sembla un error aquesta aposta, que creiem que hauria de ser rectificada.
   El miratge immobiliari dels darrers anys, s’ha demostrar ja no dóna més de sí, no podem tindre, a quasi tots els pobles de les nostres comarques, projectant actuacions urbanístiques per milers de persones, clònics camps de golf a cada passa...etc. La febra ja ha passat, i es preveu, que durant molts anys, el creixement urbanístic torne a les aigües de la racionalitat. Per tant, no té cap sentit aprovar un PGOU per a fer una nova ciutat de més de 126.000; tot el món té clar que ni en dos, ni en cinc, i ni en quinze anys, serà realitat, i possiblement mai, per tant, ¿ què passa amb tota la gent a la qual se li afecta amb la catalogació de  prop de 15 milions de m2 com a urbanitzable?, per què hauran de suportar durant anys una càrrega impositiva innecessària?
Si el sòl urbanitzable actual és de 2.588.280,39 m2, als quals se’ls suma amb aquest nou PGOU 14.597.978.40 m2 nous, ens du a 17.186.258, 79 metres quadrats, per a un poble, recordem, que actualment no ronda als 3000 habitants. Aquest model de creixement no és sostenible.
Entre les prop de 50 al.legacions que he presentat, destacaria la  necessitat protecció d’assentaments tradicionals afectats pels PAIS, en la manca de previsió de creixement dels nuclis urbans de la Ribera ( s’impedeix el més mínim creixement i consolidació), errors greus en els càlculs i plagis del PGOU de Morella que descontextualitzen tot el projecte, i un llarg llistat de qüestions tècniques .