dimarts, de maig 14, 2013

Els negocis públics del cosí d'Alberto FabraManuel Gómez cobrava 51.840 euros a l’any pel lloguer d’un àtic en la perifèria, més de 362.880 euros en 7 anys.

Societat Parques Temàtics de la CV (SPTCV), va signar en data 16 de maig de 2005 un contracte d’arrendament amb Manual Gomez Lauterio, cosí de la dona d’Alberto Fabra, ( Cristina Fortanet Gómez), per mitjà el qual arrendava un àtic propietat d’aquest en el perifèric carrer Danubi, per un total de 51840 euros a l’any (sense IVA), és a dir, la gens menyspreable quantitat de 4320 euros al mes, on es van ubicar fins fa pocs mesos les oficines de l’empresa pública AEROCAS.
En aquella època, Alberto Fabra era regidor d’urbanisme i home fort de l’exalcalde Jose Luis Gimeno.
Aquest altíssim lloguer, no especifica els metres quadrats de l’immoble, però té unes condicions més que favorables a l’arrendador, si bé el contracte té una duració inicial de cinc anys a contar des d’eixa data, i en cas de rescindir el contracte l’arrendatari abans de tres anys, SPTCV havia de pagar igualment la integritat de les tres anualitats ( clàusules que mai es donen en aquest tipus de contractes) . Aquest contracte, va estar en vigor com a mínim fins a finals de 2011, i per tant, s’hauria pagat com a mínim 362.880 euros per aquest lloguer. ( en desembre de 2011 es va anunciar el trasllat d’Aerocas a l’aeroport, però en 2012 i 2013 encara hi ha anuncis oficials de contractes d’Aerocas que posen com adreça de contacte la de carrer Danubi)
La renda es va anar actualitzant anualment segons l’IPC, i es va pagar una fiança de 8500 euros. I el més curiós és que SPTCV s’havia de fer càrrec íntegrament de tots els rebuts tant de comunitat de propietaris, i la totalitat d’impostos, taxes, incloent la dels fems, contribucions, i també de l’IBI, i el pagament d’una pòlissa d’assegurament, ( que també seria lògic hauria d’anar a càrrec del propietari.
Aquest altíssim lloguer, es va contractar sense cap tipus de procediment de publicitat, i copsa l’alt preu pagat, per ubicar una empresa pública justament en un immoble d’un familiar directe d’Alberto Fabra, quan existien gran nombre d’immobles i espais de la Generalitat que podrien haver albergat aquestes oficines.
El coportaveu de Compromís a les comarques de Castelló, Carles Mulet, ha afirmat que “ cal que expliquen per què el cosí polític d’Alberto Fabra va estar durant anys cobrant barbaritats per llogar un àtic no gens accessible per a negocis, en la perifèria de Castelló, quan la Generalitat per exemple regalava l’ús, de manera gratuïtat d’edificis ben situats i condicionats, com per exemple la seu de la VIU al carrer Major, o tenia també des de 2006 tot el Palau de Justícia de Plaça Borrull buida.”
Mulet ha afirmat que recentment va poder fer una visita a les instal•lacions i costa creure que realment tinguera eixe preu de lloguer “ no és un edifici apte per a aquest tipus d’activitats. Tot sona massa a xanxullo i un nou cas de familiar de dirigents polític que es beneficien per ser família de qui són, i que fan pagar a les arques públiques. Venim des de fa temps demanant explicacions del procediment que es va seguir, de per què es va ubicar la seu d’una empresa pública en un lloc tan arbitràriament car i objectivament tan poc apte. Volem saber el paper que va jugar el aleshores regidor d’urbanisme de Castelló en la tria digital d’aquest local”