dilluns, de desembre 01, 2014

Apareixen noves proves del presumpte desfalcament de diners en l’Escola Taurina de Castelló, ara també en 2008La denúncia que ara investiga la UDEF era sobre els comptes de 2009

Des de dinarots a 40 euros per a 7 persones, a desenes de factures cobrades per a banderillers, mossos d’espases, despeses d’hotels, tiquets de gasolina, i despeses diverses, que es reflecteixen en la comptabilitat de la caixa fixa de l’Escola Taurina de l’any 2008, i que no haurien d’estar ahí 

Precisament es va posar una denúncia en Fiscalia i el Jutjat, pel cobrament des d’aquesta caixa fixa de l’Escola Taurina de la Diputació Provincial, de conceptes que necessàriament, segons la normativa aplicable, hauria d’haver-se pagat per part de les empreses contractants. Aquella denúncia sols aportava la documentació relativa a l’any 2009. Ara, a l’haver tingut accés als comptes de 2008, es veu que aquesta pràctica s’ha repetit durant altres anys.

El noveller en formació a l’Escola Taurina era contractat per empresaris o empreses per actuar fora de Castelló, i dels contractes, on es pagava l’estipulat per conveni (contractes que hem vist sí que es van materialitzar i signar), ell havia de cobrir totes les despeses com eren el pagament del banderillers i mossos d’espases, el quilometratge, manutenció i hospedatge de tota la quadrilla. En cap cas, eixa despesa s’havia de pagar des de l’Escola Taurina de Castelló.
            La UDEF està investigant aquest cas arran la denúncia presentada per Compromís en els jutjats, i “algú”, ha estat actuant d’esquena a la llei; o les empreses no pagaven el que tocava als novellers ( i ningú reaccionava, ni la direcció de l’Escola Taurina que els tutelava), o bé els novellers es quedaven uns diners que no els corresponia i no pagaven  a la quadrilla, o des de la direcció de l’Escola Taurina es carregaven factures que ja estaven cobertes per altra banda. Fins ara, ningú ha explicat encara què passava, i es demostra, que el desfalcament de diners ha estat una constant durant més anys.