dimarts, de setembre 21, 2010

INICIATIVA I BLOC DE CABANES HAN ARREPLEGAT LES QUEIXES DELS VEÏNS RESPECTE A LA DESCOORDINACIÓ ENTRE POLICIA LOCAL I GUÀRDIA CIVIL
Els dos partits manifesten la necessitat de deixar clares certes competències dins dels municipi.

El regidor d’Iniciativa a Cabanes, Carles Mulet, i la secretària local del BLOC a aquest municipi, Verònica Marsà, han demanat avui conjuntament que des de l’ajuntament s’informe detalladament de les competències dins del terme municipal de la Guàrdia Civil, Rural i de la Policia Municipal.

Ambdós exposen la necessitat d’aclarir a tots els veïns de les funcions i competències concretes ja que existeix una aparent duplicitat que acaba confonent als veïns que moltes vegades no saben a qui acudir en qüestions com ara accidents de trànsit, tant dins del casc urbà com en la resta de nuclis i terme, aparcament davant de guals, vigilància del camp, incendis a les cases o al terme, robatoris, sorolls o denúncies vàries.

Els dos partits apunten que l’actual problemàtica es podria solucionar facilitant una llista que aparegués en el proper número del Butlletí d’Informació Municipal, amb les possibles situacions en que es poden trobar els veïns, horaris i números de telèfon on cridar en cada cas concret i telèfons 24 hores d’emergències.

Actualment, els veïns es queixen de que telefonen i els passen de un cos a l’altre sense solucionar el problema de manera eficaç en hores.