divendres, d’abril 05, 2013

Cabanes: l’equip de govern actual continua obstruint a l’aclariment del cas de la manipulació dels censos


Es continua pagant a un advocat i una procuradora que s’oposen sistemàticament a que es practiquen qualsevol diligència que ajude el cas a avançar.
            Des de que a finals de 2006 esclatar el cas de la trama de manipulació del cens electoral de Cabanes, per part de persones vinculades amb el PP, el cas continua en els tribunals, havent tingut el darrer el episodi el dia 25 de febrer amb una nova cal·ligràfica a un dels funcionari de l’ajuntament.
            Es dóna el cas que l’ajuntament es va personar en la causa des del principi, amb un advocat i procuradora, que s’han dedicat sistemàticament a demanar tancar en fals el cas, oposant-se a qualsevol prova pericial, i obstruint avançar les diligències, prenent per tant, part en contra de resoldre el cas. Aixó s’ha fet pagant-ho tot el poble, durant anys, i sempre actuant en contra del criteri de l’acusació, que ha tingut a l’ajuntament com el principal obstructor de les proves demanades.

            Eixa pràctica s’ha repetit tant durant l’alcaldia d’Artemio Siurana (que va empronar en el seu domicili al seu germà i cunyada, residents a Benicàssim), com en el cas de l’anterior alcalde del PP i també durant el mandat actual d’Estrella Borras. De fet, al recurs de reforma contra l’arxiu presentant en 29 d’octubre de 2012, presentat per l’acusació, el regidor d’Units pel Poble-Compromís Carles Mulet, els representants legals  “ de l’ajuntament “ es van oposar i vam demanar tancar el cas de nou.
            En cap ple ni comissió informativa s’ha volgut mai per part del PP abordar l’assumpte, i en el darrer ple ordinari, quan es va traure aquesta connivència de l’actual equip de govern amb l’obstrucció del cas, tampoc es va respondre. De moment es va demanar totes les factures pagades a l’advocat i procuradora que duen el cas, perquè tot el poble siga coneixedor de com l’actual PP continua intentant salvar a persones com el seu president Alberto Martí, el qual va empadronar en el seu domicili a desenes de persones