dimecres, de maig 14, 2014

Presentada denúncia en Fiscalia per possibles delictes greus en l’Escola Taurina de Castelló.


Després d’haver tingut accés una sèrie de documentació que acreditaria la possible comissió de delictes  prevaricació,  falsificació de documents públics i documents privats, de l'abandó de destinació i d' omissió del deure perseguir delictes, de suborn (cohecho) de la malversació, dels fraus i exaccions il·legals i de la desobediència i denegació d'auxili, s’ha presentat davant de la Fiscalia de Castelló una extensa denúncia acompanyada de 61 documents adjunts que acreditarien aquests possibles delictes,  presumptament comesos de manera continuada.

Aquesta denúncia, a més de l’omissió i denegació d’auxili per perseguir delictes presumptament comesa pel president de la Diputació Provincial i el diputat provincial d’afers taurins, i la resta de possibles delictes haurien pogut estar comesos per l’exdirector l’Escola Taurina de Castelló, Rufino Milián.
,
Segons la documentació aportada, presumptament s’haurien pogut cobrar de la caixa fixa de l’Escola Taurina dependent de la Diputació Provincial, tota una sèrie de despeses i honoraris que ja estarien coberts per contractes amb empreses privades, fet que provocaria o una duplicitat en la facturació, o fer-li pagar a l’erari públic despeses que s’era conscient no s’havien de pagar amb diners públics, aquesta manera de facturar s’hauria fet de manera reiterada i s’hauria pogut provocar un greu forat econòmic a les arques públiques, per al presumpte lucre de tercers.
            La denúncia interposada davant de Fiscalia demana investigar si els fets produïts en 2009, ( i que encara no estarien prescrits per tant, al ser un delicte continuat) s’haurien repetit durant altres anualitats.