dilluns, de juliol 04, 2011

Compromís demana minimitzar l’impacte sobre el Parc Natural del Prat arreglant el camí del “Quartel Vell”.Adjuntem una pregunta parlamentària formulada per la portaveu adjunt de Compromís, Mònica Oltra, arran el mal estat del camí que travessa el Parc Natural de Prat de Cabanes-Torreblanca.

Aquesta platja, d’habitual ús per als banyistes nudistes i naturistes, esdevé un referent en el turisme alternatiu, i la falta d’inversions pot acabar tenint un efecte nociu en el propi entorn. Per eixe motiu, es demana una millora del camí, per evitar la contaminació acústica que actual es pot produir.

A LA MESA DE LES CORTS

Mònica Oltra i Jarque , diputada del grup parlamentari Compromís , a l'empara del que disposa l'article 152 en relació al 157 del RC, té l'honor de formular a l’Honorable Senyora Consellera d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient , la pregunta següent, desitjant contestació escrita:

L’accés a l’anomenada platja del “Quartel Vell” al terme municipal de Cabanes, es fa travessant un camí que creua el Parc Natural del Prat de Cabanes- Torreblanca. Aquest accés, sobre tot en temporada estival és utilitzat per desenes de vehicles motoritzats.

El mal estat del mateix, ple de clots i tolls, no té cap efecte dissuasori en el seu ús, però sí que ocasiona més contaminació acústica o embrutiment de les aigües en contacte amb el camí i els vehicles.

Recordant que aquestes aigües són les que permeten la vida d’espècies de gran valor com el samaruc, o que el soroll pot ser nociu per les espècies d’aus que niuen en aquest indret.

Pensa millorar la Conselleria l’estat d’aquest camí per minimitzar l’impacte actual?