divendres, de març 30, 2012

Cabanes: L’alcalde falta a la seua paraula, i convoca el plenari a les 12:30 del matí.


30 de març de 2012. Des de sempre, els plenaris de l’ajuntament de Cabanes s’havien celebrat per la vesprada i fora de l’horari laboral, per facilitar a la població treballadora poder assistir i presenciar els debats i deliberacions del govern local.
            A pesar d’això, durant la passada legislatura, el PP de manera unilateral va canviar l’hora dels plens, per passar a fer-los a les12:30, un horari que va provocar que els veïns deixaren d’assistir.
            A l’inici d’aquesta nova legislatura, la petició per tornar a fer els horaris com sempre, va ser una de les primeres peticions dels grups de l’oposició, i l’alcalde es va comprometre a tornar a fer-los per les vesprades, i així ha estat en tots els plens ordinaris i extraordinaris, fins, avui, on l’alcalde, ha convocat el plenari a les 12:30, trencat d’aquesta manera amb el seu compromís i deixant sense valor la seua paraula.
            L’excusa donada en la passada comissió informativa prèvia, és que la mesura s’aplica per estalviar “ pagar hores” ( al secretari i a l’agutzil, s’entén, ja que són els únics treballadors de l’ajuntament que han d’estar en el plenari). Aquesta excusa, no té raó de ser, ja que allò que ha de primar és el dret dels veïns a poder acudir als plens de l’ajuntament.
            Ahir, ja van haver veïns que van mostrar a Units pel Poble la seua sorpresa i indignació per aquest canvi .
            Units pel Poble ha lamentat la involució i les males maneres que està adquirint l’equip de govern; a més del canvi d’hora ara provocat, han desaparegut pràcticament les abans habituals comissions informatives d’urbanisme, i tant en aquestes, com en les d’Hisenda, han eliminat el darrer punt de l’ordre del dia que estava destinat a preguntes de l’oposició. Igualment, després d’un any  de creada, no s’ha convocat la comissió informativa de festes.
            Des d’Units pel Poble s’espera una rectificació pel bé del poble