dimecres, de juny 25, 2008

Iniciativa critica l’increment del 35% de la taxa de recollida del fem ( basures) a Cabanes. Cada vivenda de caràcter familiar que l’any passat pagav


Mulet creu desproporcionat aquest augment, amb la qualitat del servei.

El regidor d’Iniciativa del Poble Valencià a Cabanes, Carles Mulet, ha afirmat avui, que la proposta d’alcaldia que es pretén dur demà al Ple, per la qual s’incrementarà indiscriminadament el 35% en totes les quotes de les taxes de recollida del fem (basures), és totalment desproporcionat i excessiu.

Segons la proposta d’alcaldia, es justifica aquest increment en base a un estudi tècnic econòmic fet pel propi ajuntament, en base al cost previsible ( que no real), sumant el contracte anual del contracte amb l’empresa de replegada ( quasi 180.000 €), més 57.436,56 € de despeses aproximades del dipòsit en l’abocador, quasi 4000 € de despesa de la gestió de recaptació, i 600 € de despeses indirectes, ocasionen en teoria un cost de 242.00705 €, i segons l’ ajuntament, això produeix un dèficit de més de 70.000 euros respecte a la recaptació de l’any anterior, fet pel qual, es pretén aprovar la nova taxa, per la qual, cada vivenda de caracter familiar que l’any passat cobrava 59,14 € passarà a pagar 79,83 €.

Per al regidor ecosocialista, “ estem davant una nova agressió a les economies familiars, del partit que fa campanya de les promeses de baixar els impostos. Ací, aquest increment és un autèntica barbaritat, i en lloc de buscar mesures des de la corporació per minimitzar les despeses, alegrement es va a incrementar abusivament el preu a tots els veïns, en plena crisi econòmica. “ Hi han alternatives, que van des de municipalitzar la gestió, que de segur costaria menys dels 180.000 € anuals, emprendre campanya de sensibilització per reduir la producció de deixalles, on es podrien retallar la despesa del transport i diposit en l’abocador, que es paga a tant per tona, o buscar altres fórmules de finançament, ací, com es viu en l’alegria inconscient, es tira pel recte, a castigar a la població.

Mulet ha recordat, igualment que són considerades vivendes familiars tots els solars o cases deshabitades, que tinguen con a mínim donat d’alta el subministrament d’aigua o de llum “ per tant, qui tinga una casa vella en desús, o un solar ruïnós on encara està donant d’alta de la llum, pagarà també quasi 80 euros per la replegada dels fems, tot i no produir-ne, això, sumat a un IBI pels immobles, que també s’ha incrementat en el present exercici, fa encara més ofegadora la pressió impositiva de l’ajuntament. En aquest cas, en un servei que no ha millorat. EL propi nom de la “Tasa por la prestación del servicio de recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos”, demostra s’està pagant per un servei que no es dóna; de la recollida domiciliària existent abans, on es replegava el fem porta per porta, s’ha passat al més higiènic sistema de replegada per contenidors per zones, on els veïns han perdut qualitat del servei, a l’haver de desplaçar-se, però el preu, en lloc de fer-se més accessible, s’ha incrementat”

Quadre comparatiu taxa de recollida de fems ( en tots els conceptes s’incrementa igual el 35%)

comparativa

Cost 2007

Proposta cost 2008

Vivenda familiar

59,14

79,83

Immobles sense llum ni aigua(solars)

29.57

39,91

Bars, cafeteries, discoteques, restaurants..etc inferiors 300 m2

197,13

266,12

bars, …superiors a 300 m2

453,40

612,09

Bars… superiors a 1000 m2

887,09

1197,57

etc

1 comentari:

Anònim ha dit...

Que ladrones