dimarts, de juny 03, 2008

Iniciativa presenta 53 al·legacions al PGOU de Cabanes


Mulet destaca que el model pel qual s’aposta és desfasat i irreal, i conté múltiples errors i plagis.

El regidor d’Iniciativa a Cabanes, Carles Mulet, ha presentat avui un extens escrit d’al·legacions al Pla General d’Ordenació Urbana del municipi, a exposició al públic fins el proper dia 8 del present mes.

Iniciativa considera que el model de PGOU, a més de ser un plagi d’altres municipis, és un pur tràmit a la carta per uns interessos concrets, que no tenen en compte les realitat del mercat actual immobiliari. “ Justifiquen aquest PGOU dient que n dels principals problemes ha estat que s’ha desbordat les previsions del PGOU del 83, cosa que no és del tot certa. Es veu amb la lectura d’aquesta proposta del PGOU que tot pivota principalment en la formalització del projecte urbanístic Marina d’Or Golf-Mundo Ilusión i, l’antiga proposta de planejament, ja contemplava que la pràctica totalitat del que ha ocupat el PAI Mundo Ilusión, ja estava com urbanitzable. Per tant, al nostre entendre no és un problema d’haver sobrepassat el PGOU del 83, que sí ha quedat superant en quan a normativa urbanística per obvietat temporal, sinó que el Pla General del 83 ja era desproporcionat, igual que les actuacions posteriors que s’han aprovat en els PAI de Torre la Sal i Mundo Ilusión, donat que el creixement del casc urbà o dels nuclis tradicionals de la Ribera no han afectat en gran mesura, més enllà d’allò lògic, del que es pretenia en el document del 83”

Segons Mulet, “ tota la planificació es basa en el suposat desenvolupament al voltant del suposat PARC TEMÀTIC Mundo Ilusión, i es conurba amb Orpesa, vinculant totes les actuacions dels dos pobles, i el seu potencial futur. En el cas hipotètic, i cada dia més probable, que no es dugera a terme aquesta actuació urbanística, que esdevé a hores d’ara la columna vertebral del que ha de ser el PGOU de tots dos pobles, quina planificació alternativa es preveu?, la resposta és obvia, cap. Per tant, al nostre entendre, aquest planejament proposat és arriscat i hipoteca el futur del desenvolupament de tot el poble. Si es preveu passar en poc temps de 2785 habitants a 126371, i aquest creixement es basa quasi en exclusiva en dos PAI exclusius d’una empresa, sense cap garantia hores d’ara de que siguen econòmicament viables en un futur, estem perjudicant el creixement del terme municipal”.

Atenent que la proposa de sòl urbanitzable nou que contempla aquest PGOU és de 14.587.978,40[1] m2, ( el 21% del terme municipal), i que sols amb els dos PAIS referits s’ocupa quasi eixa extensió ( 11.118.391), és a dir, que del 112388,47 habitants nous ( pobre el que li toque ser l’habitant que compte com 0,47), 105795 són els previstos per als dos PAIS. “Vista la fallida del boom immobiliari i especulatiu a l’impuls del qual es van gestar tot dos PAIS, i el sistema de creixement de l’empresa beneficiaria, i les males previsions a curt i mitjà termini sobre aquest model de desenvolupament, sembla un error aquesta aposta, que creiem que hauria de ser rectificada.

Per als ecosocialistes “ El miratge immobiliari dels darrers anys, s’ha demostrar ja no dóna més de sí, no podem tindre, a quasi tots els pobles de les nostres comarques, projectant actuacions urbanístiques per milers de persones, clònics camps de golf a cada passa...etc. La febra ja ha passat, i es preveu, que durant molts anys, el creixement urbanístic torne a les aigües de la racionalitat. Per tant, no té cap sentit aprovar un PGOU per a fer una nova ciutat de més de 126.000; tot el món té clar que ni en dos, ni en cinc, i ni en quinze anys, serà realitat, i possiblement mai, per tant, ¿ què passa amb tota la gent a la qual se li afecta amb la catalogació de prop de 15 milions de m2 com a urbanitzable?, per què hauran de suportar durant anys una càrrega impositiva innecessària?”

Segons Carles Mulet “Si el sòl urbanitzable actual és de 2.588.280,39 m2 , als quals se’ls suma amb aquest nou PGOU 14.597.978.40 m2 nous, ens du a 17.186.258, 79 metres quadrats, per a un poble, recordem, que actualment no aplega als 3000 habitants. Aquest model de creixement no és sostenible”.

1 comentari:

Anònim ha dit...

mándamelas si puedes a borinotx9@hotmail.com, las alegaciones