dissabte, de novembre 06, 2010

Cabanes: el PP es nega a penjar en la web les actes plenàries sense manipularIniciativa afirma que els PP no vol que la gent puga llegir les intervencions deplorables de l’equip de govern en les sessions plenàries.

Quasi un mes li ha costat a l’equip de govern de Cabanes respondre a la petició d’Iniciativa per Cabanes, de que en la pàgina web municipal es penjaren les actes dels plens tal i com són aprovades; on aquestes repleguen resums ( no complet, i no sempre equànimes) de les intervencions dels tres grups municipals”, per a dir que no cap llei els obliga a fer-ho, pensen continuar penjant aquestes mutilades, i que si algú vol vore les oficials i completes, que vaja a vore-les al tauló d’anuncis de l’ajuntament ( en horari d’oficina, òbviament).

Per al regidor d’Iniciativa a Cabanes, Carles Mulet, aquesta és una nova proba de com el PP menysprea als veïns i coarta i manipula la manipulació de tot allò que passa al munici. “ les actes que aproven en cada sessió, ja vénen retocades i les intervencions de l’oposició són retallades i arreglades en excés les eixides de to de l’alcalde, però encara així, són un reflex del continu ridícul que es fa des de l’alcaldia a l’hora de respondre a les intervencions, propostes i observacions que es fan des de l’oposició; la incapacitat dialèctica i intel·lectual de l’alcalde queda sempre en evidència en les pròpies actes. Un cop l’acta és aprovada, és l’oficial”.

El regidor ecosocialista va denunciar que “allò curiós, és que les actes que es pengen en la web, aquelles que pot llegir tot el poble, no són les que s’aproven en el plenari, sinó un resum del mateix, on s’obvien els debats, argumentaris i intervencions; fent fer al funcionari encarregat de la web una doble faena, que és la de mutilar les actes oficials, cosa que no es pot entendre ni compartir; ja que és directament una manipulació de la realitat”.

Mulet s’ha comprés en que si hi ha un canvi de govern municipal en les properes eleccions, les actes es penjaran íntegres, que els plens municipals es tornarà a fer a un horari on la gent puga acudir, i no a les 12 del matí, quan tothom treballa, que es donarà publicitat i s’anunciarà en temps les convocatòries per garantir l’afluència de públic, que es deixarà un torn obert per a que la gent puga preguntar, proposar i fer suggeriments al plenari, i es permetra a les televisions i demés mitjans gravar els plenaris, cosa que ara està prohibida per l’alcalde

Cabanes a 6 de novembre de 2010 Gabinet de premsa