dimecres, de novembre 10, 2010

Iniciativa per Cabanes demana que es retorne als aficionats el camp de futbol de la Ribera.El grup municipal ecosocialista recorda que l’anterior camp va ser destroçat a canvi d’un de nou, que anys després no s’ha fet.

El regidor d’Iniciativa a Cabanes, Carles Mulet, ha recordat avui a l’equip de Govern, que en febrer de 2006 va signar un conveni amb el grup Construcciones Castellón 2000 SAU (Marina d’O), entre les quals, l’empresa, adjudicatària del PAI Torre la Sal es comprometia a dotar a la població d’un camp de futbol “ de mesures reglamentàries amb grades i vestuaris, en la parcela dotacions pública destinada en el planejament com a ús esportiu i recreatiu, de 36.058,19 m2 de superfícies”.

Mulet ha exposat que l’empresa ha incomplit tots els terminis en l’execució del PAI, i per extensió també els compromisos adquirits amb el poble “ el primer que van fer va ser carregar-se el camp de futbol de la Ribera de Cabanes, existent , per a fer un aparcament per als edificis que no s’han fet, des d’aleshores, l’equip de futbol de la Ribera va quedar sense camp, la seua activitat en suspens i condemnats a la diàspora els aficionats. L’ajuntament no va habilitar cap recinte alternatiu ( com haguera pogut estar compartir el camp de futbol de Cabanes), i han passat els anys, el PAI mort, i el camp de futbol desaparegut i sense intenció de fer-se”.

El regidor d’Iniciativa ha exigit a l’equip de govern que siga seriós i deixen d’actuar com a peons de l’empresa, i se li demane construir ja aquest cap de futbol.

Els ecosocialistes recorde que un altres de compromisos oficials, signats per l’empresa i l’alcalde, era que es faria un edifici per la tinença d’alcaldia, dispensari mèdic i centre social per a la tercer edat, reunits en un edifici d’ aproximadament 500 m2 de superfície, dins d’una superfície de 2280,87 m2, de sòl dotacional”.

Mulet ha exposat que s’entén l’actual situació de crisi econòmica com a contratemps, però l’empresa no va complir els seus compromisos des del primer moment, quan les coses aparentment anaven bé “ si no tenien capacitat per fer un camp de futbol nou, no haguera d’haver-se carregat l’existent. La Ribera du massa temps sense el seu recinte esportiu, i el PP encara està per reclamar-lo, tota una mostra de com es preocupen pels seus conveïns”.