dijous, de setembre 20, 2012

Iniciativa-Compromís denúncia que l’estàtua de Ripollés d’Hort dels Corders també pateix clars símptomes de deteriorament preocupant

tall de veu:

Iniciativa-Compromís denúncia que l’estàtua de Ripollés d’Hort dels Corders també pateix clars símptomes de deteriorament preocupant
Pedregosa demana explicacions a l’ajuntament sobre la garantia de l’obra i els costos de manteniment.
20 de setembre de 2012 . Després que des d’Iniciativa-Compromís es denunciara que l’estàtua de Ripollés que presideix l’entrada de l’aeroport, mostrara clars símptomes d’oxidació, al qual l’artista ha respost al·legant a que el material emprat ( acer corten) té eixe efecte ( embrutar amb reguers de rovell, no sols l’escultura sinó el terra), des de la formació s’ha volgut mostrar un altre exemple de la mala qualitat de l’obra de l’artista.
            Avui, el portaveu de la formació a la ciutat de Castelló, Jose Pedregosa, ha mostrat un seguit de fotografies de l’estat en el qual es troba l’obra de la plaça dels Horts del Corders “ les cordeliers” segons l’ha batejada l’artista , també coneguda en el seu dia com “ monumento al menaoret”.
            A pesar de comptar amb sols 10 de vida, els desperfectes i necessitats d’actuació, repintat i reparació han estat constants, i a hores d’ara, les figures dels “menaorets” de coure estan també rovellades ( i no són precisament acer corten) i la figura central, de fibra de vidre, es troba en molt mal estat, amb la pintura caient-se, amb fissures i amb una imatge igualment deplorable d’envelliment molt prematur d’un obra tant recent, sols passant el dit per damunt de la figura central, les capes de pintura i altres materials, cauen sense fer cap força.
            Pedregosa ha demanat explicacions a l’equip de govern sobre les condicions que van envoltar aquesta obra pagada amb diners públics “volem saber si aquesta obra té una data de caducitat, i pel que sembla, ja l’hauríem superada. Volem saber si té cap garantia de manteniment per part de l’artista, que expliquen els diners que ha costat l’obra i les posteriors actuacions i reparacions, i qui es fa càrrecs d’aquestes.
            Per als ecosocialistes “ les fotografies mostren la necessitat d’una actuació per restaurar una obra que sols té deu anys, un obra que en teoria era una font, i que no sol funcionar quasi mai amb aigua. Castelló ha pagat per tindre una escultura de primera, i tenim, al cor de la ciutat, una cosa feta malbé, i no tenim per que estar pagant ara contínuament, amb els diners públics, arreglar aquesta. Si el material, com en el cas de l’aeroport, no era l’apropiat, algú ha d’assumir responsabilitats”

Iniciativa-Compromñis  denuncia que la estatua de Ripollés de Hort dels Corders también sufre claros síntomas de deterioro preocupante

Pedregosa pide explicaciones al ayuntamiento sobre la garantía de la obra y los costes de mantenimiento. 

20 de septiembre de 2012 . Después de que desde Iniciativa-Compromis se denunciara que la estatua de Ripollés que preside la entrada del aeropuerto, mostrara claros síntomas de oxidación, a lo cual  el artista ha respondido a alegando  que el material empleado ( acero corten) tiene ese efecto ( ensuciar con regueros de herrumbre, no sólo la escultura sino el suelo), desde la formación se ha querido mostrar otro ejemplo de la mala calidad de la obra del artista.

Hoy, el portavoz de la formación a la ciudad de Castelló, Jose Pedregosa, ha mostrado una serie de fotografías del estado en el cual se encuentra la obra de la plaza de los Huertos del Corderos “ les cordeliers” según la ha bautizado el artista , también conocida en su día como “ monumento al menaoret”.

A pesar de contar con sólo 10 de vida, los desperfectos y necesidades de actuación, repintado y reparación han sido constantes, y a estas alturas, las figuras de los “menaorets” de cobre están también oxidadas ( y no son precisamente acero corten) y la figura central, de fibra de vidrio, se encuentra en muy mal estado, con la pintura cayendose, con fisuras y con una imagen igualmente deplorable de envejecimiento muy prematuro de uno obra tan reciente, sólo pasando el dedo por encima de la figura central, las capas de pintura y otros materiales, caen sin hacer ninguna fuerza.

Pedregosa ha pedido explicaciones al equipo de gobierno sobre las condiciones que rodearon esta obra pagada con dinero público “queremos saber si esta obra tiene una fecha de caducidad, y al parecer, ya la habríamos superado. Queremos saber si tiene ninguna garantía de mantenimiento por parte del artista, que explican el dinero que ha costado la obra y las posteriores actuaciones y reparaciones, y quienes se hace cargos de estas.

Para los ecosocialistas “ las fotografías muestran la necesidad de una actuación para restaurar una obra que sólo tiene diez años, una obra que en teoría era una fuente, y que no suele funcionar casi nunca con agua. Castelló ha pagado para tener una escultura de primera, y tenemos, al corazón de la ciudad, una cosa echada a perder, y no tenemos por que estar pagando ahora continuamente, con el dinero público, arreglar esta. Si el material, como en el caso del aeropuerto, no era el apropiado, alguien tiene que asumir responsabilidades”
Pedregosa demana explicacions a l’ajuntament sobre la garantia de l’obra i els costos de manteniment.
20 de setembre de 2012 . Després que des d’Iniciativa-Compromís es denunciara que l’estàtua de Ripollés que presideix l’entrada de l’aeroport, mostrara clars símptomes d’oxidació, al qual l’artista ha respost al·legant a que el material emprat ( acer corten) té eixe efecte ( embrutar amb reguers de rovell, no sols l’escultura sinó el terra), des de la formació s’ha volgut mostrar un altre exemple de la mala qualitat de l’obra de l’artista.
            Avui, el portaveu de la formació a la ciutat de Castelló, Jose Pedregosa, ha mostrat un seguit de fotografies de l’estat en el qual es troba l’obra de la plaça dels Horts del Corders “ les cordeliers” segons l’ha batejada l’artista , també coneguda en el seu dia com “ monumento al menaoret”.
            A pesar de comptar amb sols 10 de vida, els desperfectes i necessitats d’actuació, repintat i reparació han estat constants, i a hores d’ara, les figures dels “menaorets” de coure estan també rovellades ( i no són precisament acer corten) i la figura central, de fibra de vidre, es troba en molt mal estat, amb la pintura caient-se, amb fissures i amb una imatge igualment deplorable d’envelliment molt prematur d’un obra tant recent, sols passant el dit per damunt de la figura central, les capes de pintura i altres materials, cauen sense fer cap força.
            Pedregosa ha demanat explicacions a l’equip de govern sobre les condicions que van envoltar aquesta obra pagada amb diners públics “volem saber si aquesta obra té una data de caducitat, i pel que sembla, ja l’hauríem superada. Volem saber si té cap garantia de manteniment per part de l’artista, que expliquen els diners que ha costat l’obra i les posteriors actuacions i reparacions, i qui es fa càrrecs d’aquestes.
            Per als ecosocialistes “ les fotografies mostren la necessitat d’una actuació per restaurar una obra que sols té deu anys, un obra que en teoria era una font, i que no sol funcionar quasi mai amb aigua. Castelló ha pagat per tindre una escultura de primera, i tenim, al cor de la ciutat, una cosa feta malbé, i no tenim per que estar pagant ara contínuament, amb els diners públics, arreglar aquesta. Si el material, com en el cas de l’aeroport, no era l’apropiat, algú ha d’assumir responsabilitats”( continua, text en castellà) 


Iniciativa-Compromis  denuncia que la estatua de Ripollés de Hort dels Corders también sufre claros síntomas de deterioro preocupante

Pedregosa pide explicaciones al ayuntamiento sobre la garantía de la obra y los costes de mantenimiento. 

20 de septiembre de 2012 . Después de que desde Iniciativa-Compromis se denunciara que la estatua de Ripollés que preside la entrada del aeropuerto, mostrara claros síntomas de oxidación, a lo cual  el artista ha respondido a alegando  que el material empleado ( acero corten) tiene ese efecto ( ensuciar con regueros de herrumbre, no sólo la escultura sino el suelo), desde la formación se ha querido mostrar otro ejemplo de la mala calidad de la obra del artista.

Hoy, el portavoz de la formación a la ciudad de Castelló, Jose Pedregosa, ha mostrado una serie de fotografías del estado en el cual se encuentra la obra de la plaza de los Huertos del Corderos “ les cordeliers” según la ha bautizado el artista , también conocida en su día como “ monumento al menaoret”.

A pesar de contar con sólo 10 de vida, los desperfectos y necesidades de actuación, repintado y reparación han sido constantes, y a estas alturas, las figuras de los “menaorets” de cobre están también oxidadas ( y no son precisamente acero corten) y la figura central, de fibra de vidrio, se encuentra en muy mal estado, con la pintura cayendose, con fisuras y con una imagen igualmente deplorable de envejecimiento muy prematuro de uno obra tan reciente, sólo pasando el dedo por encima de la figura central, las capas de pintura y otros materiales, caen sin hacer ninguna fuerza.

Pedregosa ha pedido explicaciones al equipo de gobierno sobre las condiciones que rodearon esta obra pagada con dinero público “queremos saber si esta obra tiene una fecha de caducidad, y al parecer, ya la habríamos superado. Queremos saber si tiene ninguna garantía de mantenimiento por parte del artista, que explican el dinero que ha costado la obra y las posteriores actuaciones y reparaciones, y quienes se hace cargos de estas.

Para los ecosocialistas “ las fotografías muestran la necesidad de una actuación para restaurar una obra que sólo tiene diez años, una obra que en teoría era una fuente, y que no suele funcionar casi nunca con agua. Castelló ha pagado para tener una escultura de primera, y tenemos, al corazón de la ciudad, una cosa echada a perder, y no tenemos por que estar pagando ahora continuamente, con el dinero público, arreglar esta. Si el material, como en el caso del aeropuerto, no era el apropiado, alguien tiene que asumir responsabilidades”