dimecres, de novembre 21, 2012

Compromís presenta una esmena als Pressupostos autonòmics per potenciar turísticament els BICS de la Ribera

TORRE DELS GATS 

TORRE DEL CARMELET
TORRE DEL CARME 


TORRE DE LA SAL 
ESGLÉSIA FORTALESA D'ALBALAT 

CASTELL D'ALBALAT 

El grup parlamentari de Compromís a les Corts Valencianes ha presentat, entre les nombroses esmenes als comptes autonòmics per a 2013, una per elaborar un pla de dinamització i aprofitament turístic dels Béns d’Interés Cultural  de Ribera de Cabanes ( quatre torres de guaita, Església- fortalesa i Castell d’Albalat).
            En l’actualitat, cap d’aquests BIC es pot visitar per dins ( excepte una de les torres, que està en estat ruïnós, la resta de torres estan tancades, contravenint allò que disposa la llei de patrimoni cultural valencià, i el castell es troba en estat ruïnós. Les torres són propietat privada.
            La única acció de l’ajuntament va ser posar junt a cada immoble un panell informatiu i una exposició dins de l’església, sempre tancada.
            El pla proposa elaborar una estratègia per atraure a visitants, establint horaris d’obertura concrets perquè puguen atraure visitants, o promoure actes culturals dins de l’església fortalesa d’Albalat, i analitzar la possibilitat que aquests immobles puguen ser adquirit com patrimoni públic i per tant, iniciar tasques de restauració.

Totes aquestes edificacions tenen catalogació genèrica com Bé d’Interés Cultural, i en el cas de l’esglèsia, del segle XIII el seu valor arquitectònic és de gran consideració. Les torres de guaita són de mitjans del segle XVI , i tenien com objectiu la defensa i alerta dels atacs de la pirateria barbaresca al litoral valencià.
,Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià.


Article 32. Règim de visites.


1. Per a fer possible l'adequat coneixement i difusió pública dels béns del patrimoni cultural valencià, els propietaris i posseïdors per qualsevol títol de béns immobles declarats d'interès cultural hauran de facilitar la visita pública d'aquests, almenys, durant quatre dies al mes, en dies i horari predeterminats, que es faran públics amb la difusió adequada tant en mitjans de comunicació com en centres d'informació turística i cultural. El règim de visites que s'establisca haurà de garantir degudament el respecte al dret a la intimitat personal i familiar.

Sense perjudici de la contribució pública al règim de visites prevista en l'article 92 d'aquesta Llei, la conselleria competent en matèria de cultura prestarà als titulars dels béns, en la forma que reglamentàriament es determine, l'assistència necessària per al compliment d'aquesta obligació en les adequades condicions.