dijous, de gener 13, 2011

Iniciativa a Cabanes critica la manca de rigor a l’hora dels contractes públics
El regidor d’Iniciativa a Cabanes, Carles Mulet, ha criticat avui la manca d’un criteri objectiu i raonable que ha vingut practicat l’equip de Govern, del PP, a l’hora de practicar les contractacions dels personal laboral de l’ajuntament, així com en les proves selectives per ocupar llocs en l’administració local.

Per a Mulet “ no té cap criteri que tinga més importància l’entrevista amb l’alcalde o el regidor de torn, que la pròpia titulació dels aspirants, la preparació, o inclòs el resultat de les proves quant hi ha”. Per aquest sistema quasi digital, intentant donar imatge de transparència, l’ajuntament s’ha convertit els darrers anys en una paradeta on colocar a gent directament relacionada amb el PP, i no sempre als millor aspirants, tot i honroses excepcions”.

Segons el portaveu ecosocialista “ quan qui te fa l’entrevista és gent sense cap titulació, ni interès intel·lectual, carregada de prejudicis i habituada a l’autoritarisme més absolut, i d’eixa entrevista, que res té a veure amb les aptituds i capacitats, depèn la nota final, s’acaba fent un sedàs al gust partidista”

Segons Iniciativa, el darrer cas d’aquest model de selecció on no s’ha primat la formació dels aspirants ha estat la d’auxiliar de turisme “ no desmereixem ni llevem capacitat a la persona triada, però els criteris no ens semblen ni tècnics ni objectius, i davant d’una manca de prova tècnica ni acadèmica, es fa molt difícil recurrir els nomenaments”