divendres, de febrer 18, 2011

Dessaladora Cabanes-Orpesa, el Govern evita explicar a Iniciativa els contratemps tinguts i tampoc dóna una data de posada en funcionament


Les obres no tenen encara ni permisos autonòmics ni autoritzacions ambientals, tot i estar promès el seu funcionament pel segon semestre de 2009

Des d’Iniciativa s’ha qualificat avui d’impresentable la burla que des del Govern es fa al Congrés dels diputats, al no respondre el que es demana en les preguntes escrites adreçades al Govern.

Aixó, la diputada d’Iniciativa al Congrés, Núria Buenaventura, va pregunta exactament “¿En qué fecha estaba previsto tener en funcionamiento la desaladora de Cabanes-Orpesa? I si “¿Ha habido algún contratiempo en su construcción? .

En la resposta del Govern central es diu que “ las obras de la desalinizadora de Cabanes-Oropesa finalizaran en el 2º trimestre de 2011. Por otra parta, se acometen una serie de obras complementarias relacionadas con el suministro eléctrico y con la conducción Oropesa-Benicassim, cuya ejecución se encuentra en diferentes fases. Los plazos citadas, así como las obras complementarias, se refieren a la construcción de las obras, pero la puesta en funcionamiento de la planta, sobre la que versa la pregunta formulada, está condicionada a los protocolos de prueba correspondientes, así como a las autorizaciones ambientales y permisos autonómicos, en su momento solicitados y todavía pendientes de ser obtenidos

És a dir, no es contesta en cap moment al que es pregunta, que és pels contratemps haguts i per la data prevista en el seu origen, que era estar en ple funcionament en el segon semestre de 2009, les obres diuen ara podran acabar-se a finals de 2011, però entrar en funcionament ni ho saben perquè no compta ni amb autoritzacions ambientals, ni permisos autonòmics

El regidor d’Iniciativa a Cabanes, Carles Mulet, ha recordat que les obres es van adjudicar en 2007 i es tenia 18 mesos per concloure-les i posar-lo en funcionament. Primer van prometre entrar en funcionament en 2009, després en 2010, i ara en 2011 la finalització de les obres, però no es sap quan pot entrar a funcionar.

El regidor ha explicat que “ per una banda, que passe el temps és bo per al poble, perquè no hi ha demanda i posar-la en funcionament suposarà una ruina, però per altra, demostra el fracàs i la xapusa permanent de la política hídrica del Govern Central, ja que si estiguérem parlant d’una sequera alarmant i endèmica, estaríem igual.

Aixó doncs, el dia que es pose en funcionament aquesta dessaladora, es pensa generar 68000 m3 al dia per l’horitzó 2012 ( l’any que bé), i arribar a uns 130.000 per l’horitzó 2030, i que el cost que es calculava en un principi era de 55 milions d’euros, ha de ser pagats en 22 anys pels pobles afectats., no explica el Govern si aquests endarreriments, suposaran també un sobre cost que hauran de pagar els pobles

RUINA PER AL POBLE.

El regidor de Cabanes ha explicat com el seu municipi és qui més haurà d’aportar, ja que precisament l’alternativa per ubicar la planta de tractament al terme municipal de Cabanes es va fonamentar en que seria el municipi que més demanda anava a generar. Baix la hipnosi del desenvolupament dels PAI de Torre la Sal (1,2 milions de metres quadrats, totalment paralitzat a hores d’ara, quan hauria d’estar finalitzat, i el Marina d’Or Golf-Mundo Ilusión, de 18 milions), ACUAMED, del Ministeri de Medi Ambient va acceptar posar aquesta dessaladora com a prioritat del programa AGUA, enlloc de procurar abastar la demanda real dels pobles que ara pateixen per manca d’aigua.

Aquestes previsions, eren que en 2012 Torre la Sal estiguera conclosa, i Marina d’Or Golf Mundo Ilusión en marxa, i per tant, amb una població que superaria en la costa els 40.000 habitants, quan ara els districtes marítims de Cabanes tindran com a molt 500 habitants. La fórmula ideada per a fer front a aquesta hipoteca de 55 milions, compartida amb Orpesa ( que era el “soci menor”), es pensava repercutir en els nous ciutadans de les noves urbanitzacions, als quals se’ls tarifaria en els rebuts de l’aigua eixa cànon per pagar la dessaladora”: