dimecres, de febrer 16, 2011

Iniciativa per Cabanes demana una ordenança per regular la recol·lecció de caragols i evitar els abusos.


Mulet afirma que els recol·lectors furtius estan ocasionant la destroça de ribes, reguers i danys importants en terrenys agrícoles

El regidor d’Iniciativa a Cabanes, Carles Mulet, ha explicat avui com la formació ha proposat en la darrera reunió del Consell Agrari Municipal, òrgan del qual forma part el grup municipal ecosocialista, la necessitat de dotar al municipi d’una ordenança que regule i normalitze la recol·lecció de caragols, davant els danys que produeix aquesta activitat per part d’alguns furtius.

Segons Mulet “ de la mateixa manera que ajuntaments de l’interior han aprovat i posar en funcionament ordenances per controlar la recol·lecció de rovellons i bolets, pensem que toca posar fre als abusos que es vénen produint en els camps”.

Des d’Iniciativa s’ha alertat que darrerament s’ha incrementa el fet de quadrilles de recol·lectors que passegen tot el terme, i es dediquen a rebentar ribes de bancals, reguers i fer pols per on passen “parets de pedra en sec, que han estat inalterables durant generacions, després d’un treball laboriós i pesat, poden quedar totalment desfetes quan irrompen en elles desaprensius, amb barres de metàl·liques que es dediquen a fer palanca i destroçar-les, afectant inclòs a reguers per on circula l’aigua en les zones de tarongeral. Els danys són incalculables en molts de casos.

Aquests exemplars “caçats” són després venuts al mercat negre per a la restauració. Mulet ha exposat la necessitat de que els tècnics municipals elaboren una ordenança que sancione exemplarment a qui cause qualsevol dany o desperfecte en el terme per aquesta activitat, i que es prohibeixca el moviments de terres,el trencament de branques, o qualsevol dany en els arbrers o hortalisses, i sobre tot que impedisca qualsevol forma de recol·lecció que no siga estrictament manual, i sense cap tipus de ferramenta ni utensili. Igualment, que s’estudie la possibilitat d’impedir l’accés a certes propietats si es posa en risc els conreus.

Mulet ha remarcat que és vital tornar a dotar al municipi de Guàrdies Rurals, retirats de les seues funcions per l’equip de govern del PP