dilluns, de maig 31, 2010

Cabanes aprova la proposta d’Iniciativa de declarar Bé de Rellevància Local el poblat de Torre la SalDesprés de la negativa de l’alcalde, gràcies a l’associació de veïns, prospera la petició

Després de les reiterades negatives de l’equip de govern municipal a Cabanes, la moció presentada en març d’aquest any pel grup municipal d’Iniciativa, en la qual es demana declarar al poblat marítim de Torre la Sal, Bé de Rellevància Local, ha estat aprovada, tot i que ha falta una petició expresa de l’associació de veïns.

Des del 2006, el regidor ecosocialista Carles Mulet venia reclamant que davant l’amenaça de l’enderroc del poblat mariner per una injusta i molt qüestionable nova delimitació del domini marítim terrestre, l’ajuntament desplegara totes les seues opcions polítiques per donar a aquest sòl urbà consolidat la màxima protecció possible. Ja la primera moció de 2006 va ser rebutjada pel PP.

Ara, en març, quan molts ajuntaments afectats també per l’amenaça d’enderrocs ( governants tant per PP com PSOE), estaven precisament aplicant aquesta mateixa mesura, des d’Iniciativa es va torna a presentar la mateixa moció, demanant que “El Ple de l’Ajuntament de Cabanes aprova iniciar de manera urgent els tràmits per declarar Bé de Rellevància Local la integritat del poblat marítim de Torre la Sal”.

En el ple de març, des de l’alcaldia es va presentar una moció alternativa, que evitava prendre cap compromís concret, i es limitava a abstraccions inassolibles com exigir un canvi de la llei de costes. La inaudita i mai abans vista eixida de la disciplina imposada pe l’alcalde de regidors del seu grup, va fer que aquest perguera el seu intent de boicot, i es va acordar deixar damunt la taula tant la moció de l’alcaldia, com la d’Iniciativa, i demanar a l’Associació de Veïns que digueren la seua.

Al final, els veïns han demanat exactament el mateix que proposava la moció d’Inicitiva, sense incloure cap dels punts que proposva l’alcaldia, tot i les pressions i intents des d’aquest àmbit.

Avui, la proposta d’Iniciativa, recolçada per una petició explícita de l’Associació de Veïns, ha eixit endavant, i s’encomana als tècnics municipals a que aprofitant el procés de redacció del nou PGOU, s’incloga aquest poblat com Bé de Rellevància Local, per donar-li una major protecció davant les amenaces d’enderroc.

Per a Mulet “ davant la prepotència i irracionalitat, hem donat una mostra de coherència, si totes les mocions que presentem i que el PP rebutja sistemàticament foren abans consultades amb els afectats, totes elles eixirien recolzades per la ciutadania. De nou es demostra un PP aïllat de les necessitats i problemes del poble”

Aquest nucli de població, s'assenta en el municipi des de temps immemorials, si bé les actuals edificacions poden datar les més antigues de les dècades 30 o 40 del segle passat, cal recordar que es tracta d'una zona on hi ha jaciments arqueològics que ens retrotrauen al neolític, seguint per restes de gran importància, ibèrics, romans, àrabs...etc
Les actuals edificacions, es van construir en el seu moment aprofitant el poblat marítim existent, i respectant l'estructura del mateix. Es trobaven, en el seu moment, a una distància més que considerable de la platja, respectant en tot moment la distància exigible, la continua degradació de la platja, devorada pel mar any rere any, junt amb l'absència de mesures per a protegir a aquesta de la seua desaparició, han anat acostant al poblat a la primera línia del mar al cap de les dècades.

De cap manera es poden qualificar les edificacions d'una sola altura majoritàriament, com a pràctica urbanística depredadora, i per tant, no té sentit incloure el poblat marí de Torre La Sal en la pretesa acció contra la degradació de la costa. És més, si El Govern mamprén la promesa regeneració de la platja de Torre La Sal, la distància del poblat de la primera línia de mar serà considerable.

El poblat de Torre La Sal està des del seu inici correctament catalogat com a sòl urbà dins del planejament del municipi de Cabanes, No es pot qualificar totes les construccions d´ irregulars en cap cas; ja que gran part compten amb els permisos municipals des del principi, és tracta d'un nucli assentat, baix l'ordenament urbanístic municipal.