diumenge, de maig 02, 2010

Oltra demana al Consell que explique ara el futur del Parc Temàtic Mundo Ilusión un cop aprovat el PAI


Iniciativa reclama al PP canvi el model urbanístic després del nou estiró d’orelles d’Europa

Iniciativa presenta una bateria de preguntes al Consell sobre la macro urbanització i el PAI de Cabanes-Orpesa

La portaveu adjunta de Compromís, i diputada d’Iniciativa, Mònica Oltra, ha enregistrat avui una bateria de preguntes al Consell perquè explique el futur tant del PAI Marina d’Or Golf com el Parc Temàtic Mundo Ilusión,després de la seua aprovació per part del Consell.

Per a Oltra ‘ és difícil d’entendre que tant el Consell, com els ajuntaments de Cabanes i Orpesa, com la pròpia empresa, es creguen a hores d’ara que és viable el projecte per construir del no-res una ciutat de més de 100.000 habitants. Hem vist estupefactes com totes les correccions que s’han fet al projecte, s’han basat simplement en aspectes tècnics, que tot i reduir el nombre de vivendes, acceptaven un model de creixement inassolible i insostenible, i que pot convertir-se en un erm absolut de milers de metres quadrats de sòl agrícola’”.

Segons Oltra ‘ el Consell ha d’explicar, ja que no ho fan els ajuntaments, què passarà als els centenars propietaris del sòl afectats (algunes fonts calculen que uns 700) , si hauran de pagar una reparcel·lació, perdre sòl en infraestructures, dotacions i el regal al parc temàtic, per a tindre després les seues propietats desfets i inservibles, esperant un PAI que ningú es creu que es puga fer’”.

La portaveu ecosocialista ha recordat que ‘reparcel·lar, encara que siga per fases el PAI, de 17 milions de metres quadrats, sense que hi haja cap garantia del seu posterior desenvolupament, pot arruïnar a moltes famílies; pagar unes obres d’urbanització, que trencaran tota la infraestructura hidràulica que permet el rec dels horts, per a després ningú sap què’”. Per eixe motiu, Oltra exigeix al Consell claredat a l’hora de concretar en quin termini de temps es preveu executar eixes fases, quines mesures es pensa prendre per no perdre el valor i explotació agrícola d’aquests mentre no comencen les obres d’urbanització, i sobre tot, que s’explique sense mentides a partir de quant aquest sòl passarà a pagar l’impost de Béns Immobles ‘IBI’”.

Sobre aquest darrer aspecte, des d’Iniciativa es ve advertit que l’aprovació del PAI per a assegurar a l’empresa la reserva i congelació del seu projecte, pot ser un autèntica bomba de rellotgeria ‘ en el moment que a l’oficina del cadastre se li comunique que a efectes legals aquest sòl, abans agrícola o urbanitzable no programat, està dins d’un PAI aprovat, i per tant, s’enten que és urbà, des dels serveis centralitzats de la Diputació es poden començar a enviar indiscriminadament rebuts d’IBI; i que els bancals i horts que abans no pagaven, estiguen pagant durant molts anys, sense cap garantia, com a sòl urbà ’”.

Oltra ha demanat igual claredat a l’hora de gestionar els 800.000 m2 que els propietaris han de cedir gratuïtament al Consell per al suposat parc temàtic ‘Mundo Ilusión’”, ‘ es fa als veïns cedir un sòl urbà de gran valor, per no es sap quin ús. Quan es va aprovar l’abusiva clàusula, es pensava en la viabilitat d’un parc temàtic impulsat per l’administració. Després de la desfeta de Terra Mítica, el Consell no pot aventurar-se en nous desastres econòmics, i ho deixa tot a l’empresa privada, a la qual se li regala sòl que té uns amos, als quals no se’ls compensa de cap manera. Ara, encara que no es faça el Parc perquè a ningú li interesse, el Consell es queda en un sòl de molt valor, castigant encara més als propietaris afectats’”.

Per a Iniciativa ‘després de l’esclafit de la crisi immobiliària, Consell, ajuntaments i empresa haurien d’haver entrar en raó i deixar en suspens el PAI, o redimensionar-lo a les possibilitats reals, vist la complicada situació de l’empresa promotora, per contra, veiem com es continua en una bogeria que no es pot comprendre’”