dilluns, de maig 17, 2010

Iniciativa per Cabanes estudia demanar per via judicial la suspensió del conveni inter administratiu de Mundo Ilusión


Segons Mulet, després de la nova desaparició de la societat, la cessió del sòl per a un Parc temàtics que ningú vol fer, ha perdut tota vigència i per tant està fora de la legalitat

Amb la liquidació anunciada ahir pel Conseller d’Economia de la Societat “Mundo Ilusión”, després d’un primer intent de desactivar la societat, intent que va ocasionar l’enfrontament entre Fabra i Gerardo Camps, es demostra que el Consell no té la més mínim intenció de dur endavant a curt ni mig termini aquest projecte. Per eixe sentit, segons el regidor d’Iniciativa a Cabanes, Carles Mulet “ el conveni de col·laboració interadministrativa Mundo Ilusión., està totalment invalidat, i cal que rubriquen la seua extinció, o en cas contrari tenim arguments de pes per dur-lo davant els tribunals que segurament ens donarien la raó.

Mulet ha recordat el 13 d’octubre de 2004, el Conseller d’economia, El President de la Diputació, i els alcaldes de Cabanes i Orpesa, va signar un conveni per desenvolupar el projecte, entre altres arguments perquè la Generalitat el veia com un objectiu prioritari, es deia entre altres coses que “la Generalitat Valenciana entén necessari impulsar este projecte, a fi de dotar el sector turístic de la Comunitat d’una oferta complementària que permeta mantindre i fins i tot incrementar els nivells d’ocupació.”. Per tant, els arguments que van promoure el conveni, avui en dia, ha quedat acreditat per activa i per passiva, han estat abandonats, mancant de sentit eixe acord entre administracions.

Segons el regidor de Cabanes, clàusules com que “ . La Generalitat a través de la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana. SA, redactarà i executarà el projecte del Centre d’Oci Mundo Ilusión “, Ja hem vist no es van a complir, que des de fa anys s’ha deixat el Parc Temàtic a la sort de l’interés que puga tindre alguan empresa privada, però en cap cas execturà ja la Generalitat el projecte.

per tant, la clàusula que diu que “ els ajuntaments de Cabanes i Orpesa, en el cas en què els siguen presentats per a la seua aprovació els corresponents Programes d’Actuació Integrada, es comprometen a exigir, per a la seua aprovació, que estos prevegen la cessió gratuïta, a càrrec de l’actuació, a la Generalitat Valenciana, de la superfície de terrenys sobre els quals s’ubicarà el futur Centre d’Oci Mundo Ilusión.”, no es pot sostindre cap manera.

Segons Mulet “ el que estem dient és que els propietaris del sòl afectat pel PAI Marina d’Or Golf, han de cedir 800.000 metres quadrats, gratuïtament , regalats, sense cap indemnització, sense pagar-los un sòl euros, sense ni tant sols expropiar-los. El PAI s’ha aprovat, amb l’obligació dels propietaris de sòl de respectar el que diu el conveni, tot i que no tinga vigor; han de regalar 800.000 m2 de sòl en ple PAI, al Consell, tot i que el Consell no tinga ja intenció de fer cap parc temàtic. Com a molt, el Consell li ho regalaria a una empresa privada; que no era el que deia el Conveni. A més, no existeix cap garantia que mai es faça cap actuació en la zona destinada al Parc, quant la pròpia empresa promotora del PAI també passa d’ell.

Segons el portaveu del grup municipal ecosocialista “ quan vulguen poden començar amb les reparcel·lacions, cobrar als veïns les taxes que vulguen per les primeres actuacions que ja diuen que com a molt serà un camp de golf. Els veïns poden estar pagant durant dècades com sòl urbà per terres agrícoles que ningú sap si algun dia s’urbanitzaran, i a més, automàticament hauran de cedir, a més de per a dotacions, vials, infraestructures, 800.000 m2 de sòl de gran valor per a no res”.

Per a Mulet, “ el Consell ha trencat unilateralment el conveni, i per tant, l’aprovació i gestió del PAI no es pot basar en les clàusules que marcava un conveni mort. Si no rectifiquen i liquiden automàticament la cessió gratuïta del sòl, tenim arguments per demanar per via judicial la seua suspensió. Si volen 800.000 m2 quadrats, qualsevol empresa, o la Generalitat ( que ja hem vist que no són cap dels dos els casos), que el paguen, i que deixen de robar als veïns de Cabanes”

Per vore el conveni:

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2005/01/21/pdf/doc/2005_232.pdf