divendres, de juny 25, 2010

Cabanes; el PP veta la proposta d’Iniciativa de pagar als propietaris afectats pel Parc Temàtic Mundo IlusiónLa il·legítima majoria absoluta del PP evita s’aprove la moció que demanava suspendre el Conveni de Colaboració interadministrativa.

En el ple d’ahir, la majoria il·legítima del PP (aconseguida amb el cens fraudulent) va impedir prosperar la moció d’Iniciativa que demana suspendre el Conveni signat amb la Generalitat, referent al Parc Temàtic Mundo Ilusión. Amb l’argument que el PP estava a favor del PAI i del Parc Temàtic (¿?), han votat en contra.

Des d’Iniciativa, s’ha lamentat que la dreta extrema del PP continue sense posar els peus a terra en tot el referent a l’urbanisme “ l’època del tot val ha passat, i cada dia hi ha més preocupació entre la ciutadania pels efectes reals de tots els desoris que han aprovat PP i PSOE a l’ajuntament, i ací, el PP mira cap a un altre lloc de nou”

Carles Mulet i Garcia, regidor portaveu del Grup Municipal d’Iniciativa, presenta la següent moció per a que siga debatuda en el proper ple ordinari

SUSPENSIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIO INTERADMINISTRATIVA MUNDO ILUSION

El Conveni firma en 13 d’octubre per l’alcalde del municipi, junt al seu homoleg d’Orpesa, la Generalitat i la Diputació de Castelló, esdevenia ja un tracte injust i discriminatori.

Mentre es va expropiar als propietaris del sòl afectat per Parc Temàtic Terra Mítica a Benidorm, ací, amb Mundo Ilusión el que es planteja és que els propietaris li regalen, sense res a canvi, a l’administració 800.000 m2 quadrats.

Aquest conveni es justifica en el suposat interés de totes quatre administracions per promoure el Parc Temàtic. La Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, segons de l’Acord del Consell de la Generalitat Valenciana de data 30 de juliol de 2002, aposta pel projecte impulsat per la Generalitat, consistent en la implantació en la província de Castelló d’un centre d’oci dedicat al món de la màgia i el circ.

Així, doncs, en 2004 es va firmar el conveni amb el compromís que la Generalitat a través de la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana. SA, redactarà i executara el projecte del Centre d’Oci Mundo Ilusión .

Des d’aleshores, el Consell s’ha dedicat a paralitzar, congelar, contradir-se, condicionar el projecte a la inciativa privada i ja no a la pública; és a dir, ha estat el Consell qui ha trencat el conveni i l’ha deixat de facte sense valor.

Per tant, mantenir aquest acord, per a que no hi haja cap garantia que si es desenvolupa el PAI, i els propietaris hagen de cedir els 800.000 al Consell, per a que després no es sàpiga si es va a fer un Parc Temàtic o no, és furtar-li la propietat als veïns per a uns fins que ni es coneixen.

Per això, es proposa elevar al ple el següent acord:

Primer. El ple de l’ajuntament de Cabanes proposa la suspensió temporal del Conveni interadministratiu mentre no hi hagen garanties de que el Consell vaja a impulsar realment el Parc Temàtic.

Segon. L’ajuntament de Cabanes insta a la revisió de les clàusules d’aquest Conveni, i proposa que el sòl a aportar per al Parc Temàtic siga adquirit o bé pel Consell, o bé pel capital privat que tinga interés en desenvolupar-lo, pagant als seus propietaris el valor del sòl actualitzat.

CAbanes , a 25 de juny de 2010 Gabinet de premsa d’Iniciativa,