diumenge, de juliol 04, 2010

Iniciativa per Cabanes criticar el retard de cinc anys en començar la urbanització del sector S10Mulet afirma que tot i la inactivitat en la urbanització, els propietaris estan pagant l’IBI des de 2005

El regidor d’Iniciativa a Cabanes, Carles Mulet, ha criticat avui un nou efecte de la paràlisi a la qual l’equip de govern municipal està sotmeten al municipi, i que es demostra en el sector S10 (Bassa Nova).

Segons Mulet “ a principis de 2004, l’empresa Augimar presentava l’alternativa tècnica per a la seua tramitació conjunta amb el programa d’actuació integrada, un pla parcial que té com a objectiu l’ordenació detallada de l’esmentat sector S10 i la delimitació en l’àmbit d’una unitat d’execució denominada UE-1, la qual comprèn tota la superfície del sector”, i en 2005 s’aprovava definitivament el PAI, avui, cinc anys després, no s’ha fet absolutament res”

Des del grup ecosocialista es recorda que des de 2005, molts propietaris han començat a tributar a l’ajuntament l’IBI pels seus terrenys afectats pel PAI com a sòl urbà, tot i que continua sent a efectes reals sòl d’explotació agrícola.

Aquest PAI afecta a 122.674 m2, que són tota la vessant nord de l’actual cas urbà. D’aquest sòl que pretén crear 610 vivendes, 12.657 m2 de zona verda i 8.635 m2 d’equipaments “ Han estat cinc anys guardant silenci, sense donar cap explicacions als propietaris del sòl que se’ls ha deixat en la total incertesa. Només quan des d’Iniciativa hem dut el tema al plenari, es dediquen a repartir cartes que no al final no expliquen res”.

Per al portaveu ecosocialista “ la situació de l’empresa Augimar, en fase sembla ser de pre concurs de creditors, ha fet saltar totes les alarmes de que efectivament tinga capacitat de fer les obres que li han estat adjudicades, per això vam demanar a l’equip de Govern que fera les gestions per garantir la solvència de l’empresa, i perquè es feren complir els terminis establerts en la urbanització, o per contra, que es renegociara, amb el consens dels veïns, com i de quina manera dur a terme aquesta urbanització, donada la crisi immobiliaria actual, per contra, l’equip de govern va dir que tot estava anat perfectament; mentre la realitat ha estat cinc anys de silenci, paràlisi, però indecent afany recaptatori al fer pagar l’IBI als afectats”.

Mulet ha recordat que l’ampla zona verda que ve parella amb aquest PAI es vorà afectada amb la urbanització i remodelació de l’antiga carretera Saragossa, un cop consolidada la variat de la CV10 per fora del municipi, i caldrà anar compaginant els temps. Igualment, les preteses actuacions per fer un nou edifici per alberga l’ajuntament, també està pendent, a banda dels problemes de finançament, de la cessió d’aquest sòl dotacional “

Cabanes, a 4 de juliol de 2010 . Gabinet de Premsa d´Iniciativa del Poble Valencià