dimecres, de juny 06, 2012

Mulet “el PP ha tornat a deixar en ridícul al sector turístic de Castelló per donar pàbul a una surrealista estratègia publicitària de Marina d’Or”El portaveu ecosocialista afirma que amb fites com aquest o les de l’aeroport, Castelló transmet una imatge de sainet.
Castelló, a 6 de juny de 2012.  El coordinador d’Iniciativa a les comarques de Castelló, Carles Mulet, ha exposat avui que la majoria de dirigents del PP a  nivell autonòmic, començant pel propi president de la Generalitat, Alberto Fabra, i passant per la Consellera de Turisme, o el president de la Diputació, han tornat a fer un monumental ridícul i un dany grandíssim a la credibilitat de Castelló com destí turístic, al donar pàbul a la inversemblant i surrealista estratègia publicitària de l’empresa Marina d’Or, de llençar la proposta d’optar a rebre el projecte d’Eurovegas, quant aquesta no tenia la més mínima opció.

    Ara, la negativa de l’empresa nord-americana a prendre en consideració l’oferiment de l’empresa castellonenca, demostra que tot era una estratègia sense cap ni peus per garantir-se publicitat gratuïta, i que el Consell i la Diputació, es dediquen a alimentar rumors, mentides, i a jugar amb la il·lusió de la gent.
    Mulet ha qualificat de “personatges sense escrúpols”, als directius de Marina d’Or, que han tornat, com solen fer, a jugar amb l’esperança de la gent “ deixant a banda que el model de turisme-putiferi d’un las Vegas no és el que necessita Castelló, hi ha milers de castellonencs que ho estant passant molt malament, i que qualsevol anunci de generació de llocs d’ocupació els sona com cant d’àngels. Ger i la seua tropa ha tornat a jugar amb l’esperança de la gent, tot per fer-se publicitat gratuïta; ja els va enganyar amb el PAI Marina d’Or Golf, mort en els calaixos, i ho torna a fer ara, però amb l’agreujant de que els dirigents polítics va i li fan cas”
El coordinador d’Iniciativa ha recordat que Marina d’Or és responsable en bona mesura d’haver tirat a centenars de treballadors al carrer i haver sumit a Castelló en unes xifres d’atur tremendes, i ara, d’embrutar de nou la imatge de Castelló “ som la província de l’aeroport peatonal, i també, la que no ens volen ni regalats, ens tornen a donar carabassa els inversos estrangers; primer es van inventar que si venien els russos a comprar-nos el sòl, després que si la màfia del petroli de Dubai, ara, que si els nord-americans, imagine la setmana que ve seran els marcians, i mentre, la gent a fer acudits sobre Castelló”
   El portaveu ecosocialista ha exposat que la fantasmada d’optar per Eurovegas, s’ha d’entendre com una estratègia borda per  cobrir campanya d'estiu, fent correr un rumor infundat, i aixó s’enquadra en els intents desesperats de l’empresa per intentar obrir-se a un turisme internacional ara inexistent; l’anunci fantasma es fa justament quant es convida a centenar de tour operadors internacionals, un sector que se li resisteix constantment.

Mulet “el PP ha vuelto a dejar al sector turístico de Castelló en ridículo  al dar pábulo a una surrealista estrategia publicitaria de Marina d’Or” 

El portavoz ecosocialista afirma que con hitos como este o las del aeropuerto, Castelló transmite una imagen de sainete.

Castelló, a 6 de junio de 2012. El coordinador de Iniciativa a las comarcas de Castelló, Carles Mulet, ha expuesto hoy que la mayoría de dirigentes del PP a nivel autonómico, empezando por el propio presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y pasando por la Consejera de Turismo, o el presidente de la Diputación, han vuelto a hacer un monumental ridículo y un daño grandísimo a la credibilidad de Castelló como destino turístico, al dar pábulo a la inverosímil y surrealista estrategia publicitaria de la empresa Marina d’Or, de lanzar la propuesta de optar a recibir el proyecto de Eurovegas, cuándo esta no tenía la más mínima opción.

Ahora, la negativa de la empresa norteamericana a tomar en consideración el ofrecimiento de la empresa castellonense, demuestra que todo era una estrategia sin pies  ni cabeza para garantizarse publicidad gratuita, y que el Consell y la Diputación, se dedican a alimentar rumores, mentiras, y a jugar con la ilusión de la gente.
Mulet ha calificado de “personajes sin escrúpulos”, a los directivos de Marina d’Or, que han vuelto, como suelen hacer, a jugar con la esperanza de la gente “ dejando a un lado  que el modelo de turismo-putiferio de un las Vegas no es lo que necesita Castelló, hay miles de castellonenses que lo estando pasando muy mal, y que cualquier anuncio de generación de lugares de ocupación les suena como canto de ángeles. Ger y su tropa ha vuelto a jugar con la esperanza de la gente, todo para hacerse publicidad gratuita; ya los engañó con el PAI Marina d’Or Golf, muerto en los cajones, y lo vuelve a hacer ahora, pero con el agravante de que los dirigentes políticos van y le hacen caso” 

El coordinador de Iniciativa ha recordado que Marina d’Or es responsable en buena medida de haber echado a centenares de trabajadores a la calle y haber sumido en Castelló en unas cifras de paro tremendas, y ahora, de ensuciar de nuevo la imagen de Castelló “ somos la provincia del aeropuerto peatonal, y también, la que no nos quieren ni regalados, nos vuelven a dar calabaza los inversos extranjeros; primero se inventaron que si venían los rusos a comprarnos el suelo, después de que si la mafia del petróleo de Dubai, ahora, que si los norteamericanos, imagino la semana que viene serán los marcianos, y mientras, la gente a hacer chistes sobre Castelló”
El portavoz ecosocialista ha expuesto que la fantasmada de optar por Eurovegas, se tiene que entender como una estrategia borde para cubrir campaña de verano, haciendo correr un rumor infundado, y eso  se encuadra en los intentos desesperados de la empresa para intentar abrirse a un turismo internacional ahora inexistente; el anuncio fantasma se hace justamente cuándo se invita a centenar de tour operadores internacionales, un sector que se le resiste constantemente.