dijous, de juliol 03, 2008

Iniciativa “ el Consell maquilla la despesa de Mundo Ilusión en poc més 400.000 € quant supera de segur el milió i mig”


Oltra considera que les respostes del Conseller oculten bona part de la sangria que està suposat aquest projecte virtual.

El Conseller d’Economia, Hisenda i Ocupació, Gerardo Camps, després de vàries pròrrogues, ha respost a les 17 preguntes parlamentàries formulades per la portaveu d’Iniciativa i Síndica de Compromís, Mònica Oltra, sobre el Parc Temàtic Mundo Ilusión.

Camps es refereix en les seues preguntes a l’empresa Baker Leisure, i obvia tots els altres contractes de consultoria signats amb empreses com “Peonia”, del periodista ultra Jesús Montesinos. El contracte amb Baker el xifren amb 40.000 €, i s’intenta donar aquest com l’única despesa que ha ocasionat aquest Parc Temàtic.

A eixes xifres, segons es desprèn de les respostes, cal sumar les despeses de personal de l’empresa “Sociedad Pública Mundo Ilusión” ( personal que es desconeix qui és i que fa, i altres despeses d’explotació.

Segons les xifres de la Conselleria, en els darrers tres anys


Exercici 2005

Exercici 2006

Exercici 2007

Despeses de Personal

40.225.40

81.184,79

83.821,41

Altres despeses d’explotació

4.616,15

86.156,24

81.086,26

Total per aquest conceptes: 377.090,25 euros, que sumats als 40.000 dòlars ( per fer-lo fàcil, uns 26.000 euros al canvi actual), seria 403090,25 euros gastats fins la data.

Segons Oltra, totes aquestes xifres es queden curtes, i ha fet un repàs d’altres despeses “visibles”, que el Consell oblida intencionadament.

- 2002, es paguen 190.000 euros a TurCastellón.

- 2004, contracta a The Added Value Group per 30.000 euros per la primera fase del pla estratègic.

- Maig de 2005.” Segona fase Pla estratègic. The Added Value Group, per 290.000 euros

- Juny de 2005, contracte de "consultoría y asistencia técnica para la elaboración de un Plan de Comunicación para la presentación y promoción ante organismos nacionales e internacionales" a Lobby Comunicación, SL, per 185.600 euros. (empresa també vinculada a Jesús Montesinos”

- Assessorament per a la "implementación, desarrollo y comunicación", juny de 2006 a Peonia Consulting, SL, per 46.400. ( empresa també de Montesinos)

- 36.000 euros a Mibalia Creatividad, SL

- Contractes de abogados, Gómez-Acebo y Pombo y Garrigues, Abogados y Asesores.

- Estudi de Martínez Ojeda.

Despeses de personal 2005-2007

377.090,25

Consultoria Baker

26.000

Tur Castelló

190.000

The Added Value Group (2 fase)

290.000

The Added Value Group (primera fase)

30.000

Lobby Comunicación

185.600

Peonia Consulting

46.400

a Mibalia Creatividad

36.000

Contractes de abogados, Gómez-Acebo y Pombo y Garrigues, Abogados y Asesores.

¿?

Altres despeses no detallades ( personal d’abans del 2005, etc)

¿?

Estudi de Martínez Ojeda

¿?


1.181.090,25

La suma d’aquesta part visible, de la qual falta per saber encara alguns conceptes, supera ja el milió d’euros, al que sumant altres despeses directes o indirectes, ens pot fer superar fàcilment el milió i mig d’euros.

Segons Oltra, “ abans del contracte a la consultora Baker, ja duien gastats mig milió d’euros, en uns informes, que es retrotrauen a 2002, que mai han estat publicats, i dels quals sempre ens han negat la informació. Ara, volen oblidar-se dels precentes, i es limiten a dir que estan a l’espera de les conclussions de l’informe de la darrera consultora, però no entren a donar cap explicació de cap dels contractes anteriors, com ara els de les empreses vinculades a Jesus Montesinos”.

Per a la portaveu d’Iniciativa “ dur gastats més d’un milió d’euros, dels diners públics, en un projecte totalment virtual, que no ha pogut obtindre cap informe econòmic favorable, que des del fa més de 6 anys no despega, ens fa sospitar massa que aquest servei per finançar altre tipus de coses, com per exemple podria ser, pagar favors a periodistes afins.