divendres, d’abril 27, 2012

CABANES: L’OPOSICIÓ (UNITS I PSOE) ABANDONA EN BLOC EL PLE DE CABANES AL CONVOCAR L’ALCALDE UN PLE ORDINARI IRREGULAR.Tots els regidors de l’oposició a Cabanes, conformada pels grups municipals de PSPV-PSOE i Units pel Poble-Compromís Municipal, han abandonat aquest matí el plenari ordinari de l’ajuntament de Cabanes, davant la convocatòria irregular d’aquest.

            La convocatòria d’aquest ple a les 12:30 del matí, és completament irregular i possiblement il•legal al vulnerar allò acordat en el primer ple de l’actual mandat, el de 23 de juny de 2011, on textualment s’acorda per unanimitat, celebrar totes les sessions ordinàries de l’ajuntament ple, el darrer dijous de cada bimestre les 19 hores.
L'article 78 del ROF diu que la decisió del Ple no la pot alterar l'alcalde de forma unilateral sinó que fa falta un altre acord per a la seua vàlida modificació. I l’alcalde estaria impedint que determinats membres de la Corporació puguen assistir a les sessions plenàries per aquest canvi arbitrari, infringeix el que es disposa en l'article 23 de la Constitució Espanyola: 1. "Els ciutadans tenen dret a participar en els assumptes públics directament o per mitjà de representants, lliurement triats en eleccions periòdiques per sufragi universal". Existeixen nombroses sentències que ens donen la raó: La negativa de l'Alcalde o President a celebrar sessió ordinària en la data prefixada lesiona el dret fonamental de participació en els assumptes públics recollit en l'art. 23-CE. ( STS de 9 de Juny de 1988)

Des d’Units pel Poble-Compromís Municipal i el PSPV-PSOE s’ha volgut, abandonant el plenari després de la lectura i aprovació de l’acta anterior, no participar ni ser còmplices d’aquesta imposició irracional per part de l’alcaldia.

 Celebrant els plenaris a les 12:30 del matí es dificulta acudir als regidors de l’oposició que no viuen de l’ajuntament, als veïns que treballen,  i es falta a la paraula donada en el seu dia pel propi alcalde, a més d’estar violant un acord plenari  d’unanimitat.
            L’oposició en bloc de Cabanes ha criticat el comportament autoritari i prepotent i falta de respecte a l’oposició al violar els acords unànimes i canviar i canviar unilateralment les dates dels plenaris”