divendres, d’abril 27, 2012

Compromís qualifica d’erràtica i inútil la política de tala de pins al Penyagolosa per lluitar contra el vesc.


ELS ARBRES AFECTATS PEL VESC ( LA TACA GROGA)
L'EFECTE DE LA TALA EN EL BOSC ADULT, I EL REPOBLAMENT


ELS EXEMPLARS SECS I MORTS, PERÒ SENSE VALOR PER AL MERCAT DE LA FUSTA, SÓN DEIXATS
TROCS DELS ARBRES TALLATS
Oltra calcula que s’han eliminat més de 12.000 pins en els darrers anys i aquests dies es continua amb la tala

Castelló, 27 d’abril de 2012.  La diputada autonòmica de Compromís, Mònica Oltra, ha denunciat avui que la política empresa pel Consell de la tala de pins adults  en el Parc Natural del Penyagolosa és totalment erràtica i inútil per lluitar contra aquesta paràsit. La tala es centra sobre tot en exemplars sans, amb dècades de vida, o inclòs centenaris.
Oltra, que ha acompanyat la denúncia amb un seguit de fotografies, ha afirmat que en primer lloc, no té sentit que es talen els arbres infectats dins de la zona de la muntanya pública  de la Generalitat, però al mateix temps no s’actue en els boscos de titularitat privada, que són bona part no sols del Parc Natural del Penyagolosa, sinó de tot el voltant, aplegant fins a Terol “ el vesc no entén de límits administratius, i no té sentit anar talant els arbres infectats en sòl públic però al mateix temps deixar-los tots a la riba o camí del costat”.
            Els ocells propagen aquesta planta d’un arbre a altre, i si existeix en les zones privades del bosc, aquest continua propagant-se igualment.
            La diputada de Compromís ha afirmat que la política aplicada és completament desproporcionada “ el vesc és una planta paràsita que des de sempre ha conviscut en els pins, matar al pi per acabar amb la planta paràsita és una barbaritat, ja que pocs són els exemplars que moren per suportar aquesta espècie a les seues branques, i com estem veient, sols s’eliminen, tallant-los per la soca, els exemplars de pins de major dimensions, aquells que estan en mal estat per poder servir per vendre la fusta es deixen o plantats o tirats al mig del parc, i es van arrossegant amb maquinària pesant els exemplars afectant a espècies protegides com el ginebre, i obrint noves vies d’erosió de la muntanya”
            El repoblament posterior es fa amb exemplars molt menuts, que tardaran dècades a omplir el buit creat, si és que sobreviuen.
            Per a Compromís “ la lluita contra el vesc no es pot fer eliminant el bosc, de segur que quant el Consell acabe amb el bosc, acabarà amb el vesc, però si volem tindre un bosc de les característiques del Penyagolosa, la solució ha de ser més intel·ligent,  i el principal objectiu hauria de ser la poda dels arbres i no la tala, i inclòs incentivar l’aprofitament del vesc com a planta ornamental i donar-li una eixida econòmica ( adornament nadalenc, centres de taula, usos florals..
Oltra ha exposat que es calcula que en els darrers anys s’han eliminat la barbaritat de 12.000 exemplars “ si veiem les muntanyes de pins gegantins arrancats, veiem com  el 95% dels troncs estan en perfecte estat, i els afectats i malalts pel vesc, que sols debilita l’arbre  i ocasiona altres malalties, és pràcticament nul·la”
Compromís durà a les Corts Valencianes una bateria de preguntes i propostes al respecte

Compromís califica de errática e inútil la política de tala de pinos en el Penyagolosa para luchar contra el muérdago.

Oltra calcula que se han eliminado más de 12.000 pinos en los últimos años, y estos días se continua con la tala.


Castelló, 27 de abril de 2012. La diputada autonómica de Compromís, Mònica Oltra, ha denunciado hoy que la política tomada  por el Consell de la tala de pinos adultos en el Parque Natural del Penyagolosa es totalmente errática e inútil para luchar contra esta parásito. La tala se centra sobre todo en ejemplares sanos, con décadas de vida, o incluido centenarios. 

Oltra, que ha acompañado la denuncia con una serie de fotografías, ha afirmado que en primer lugar, no tiene sentido que se talen los árboles infectados dentro de la zona de la montaña pública de la Generalitat, pero al mismo tiempo no se actúe en los bosques de titularidad privada, que son buena parte no sólo del Parque Natural del Penyagolosa, sino de todo el entorno, llegando  hasta Teruel “ el muérdago no entiende de límites administrativos, y no tiene sentido ir talando los árboles infectados en suelo público pero al mismo tiempo dejarlos todos en el ribazo vecino o en el  camino del lado”.

Los pájaros propagan esta plaé continúa propagándose igualmente. 
La diputada de Compromís ha afirmado que la política aplicada es completamente desproporcionada “ el muérdago es una planta parásita que desde siempre ha convivido en los pinos, matar al pino para acabar con la planta parásita es una barbaridad, puesto que pocos son los ejemplares que mueren por soportar esta especie a sus ramas, y cómo estamos viendo, sólo se eliminan, cortándolos por el tronco, los ejemplares de pinos de mayor dimensiones, aquellos que están en mal estado para poder servir para vender la madera se dejan o plantados o echados en medio del parque, y se van arrastrando con maquinaria pesada los ejemplares afectando a especies protegidas como el enebro, y abriendo nuevas vías de erosión de la montaña”
La forestación posterior se hace con ejemplares muy pequeños que tardarán décadas a llenar el vacío creado, si es que sobreviven.

Para Compromís “ la lucha contra el muérdago no se puede hacer eliminando el bosque, de seguro que cuándto el Consell acabe con el bosque, acabará con el muérdago, pero si queremos tener un bosque de las características del Penyagolosa, la solución tiene que ser más inteligente, y el principal objetivo tendría que ser la poda de los árboles y no la tala, e incluiso incentivar el aprovechamiento del muérdago como planta ornamental y darle una salida económica ( adornamiento navideño, centros de mesa, usos florales..).
Oltra ha expuesto que se calcula que en los últimos años se han eliminado la barbaridad de 12.000 ejemplares “ si vemos las montañas de pinos gigantescos arrancados, vemos como el 95% de los troncos están en perfecto estado, y los afectados y enfermos por el muérdago, que sólo debilita el árbol y ocasiona otras enfermedades, es prácticamente nula . Compromís llevará a las Cortes Valencianas una batería de preguntas y propuestas al respeto