dilluns, de gener 13, 2014

A què esperen per destituir fulminantment a Martinez d’EPSAR?--- Martínez va valorar la seu finca per 3.000 euros i la volia expropiar –la per 51.008 euros

 Martinez entrà a formar part d’EPSAR el 23 de març de 2012

continuem  aportant dades sobre la gravetat de les operacions fetes per l’empresa Franvaltur de la qual l’exvicepresident primer del PP, Francisco Martínez era soci a parts iguals amb els seus dos fills.
            La filla de Martínez va aportar a l’empresa, en data 31 de gener de 2012, la finca “ rústica en Borriol, partida Pla de Moro, parcel·la 42 del polígon 11,valorada en 3.000 euros”, feia dos mesos que Francisco Martínez havia entrat a formar part, com vocal del Consell d’administració d’EPSAR ( Entitat Pública de Sanejament d’aigües Residuals de la CV) Martinez ja tenia competències directes en matèria hídrica com la presidència del Consorci d’aigües del Pla de l’Arc . En abril de 2012, Javier Moliner proposava que la Diputació assumira totes les competències relacionades amb l’aigua. Pensava en donar-li-les a Martínez?
            Sent Martínez el responsable de cooperació municipal i infraestructures, el control i gestió de les depuradores li venia per dos bandes; per la responsabilitat dins la Diputació, i per ser vocal d’EPSAR, l’entitat autonòmic ade les aigües residuals.
            Curiosament, el terreny de Martínez, gràcies a una modificació del projecte, entra a estar afectat per la depuradora. I si eixos mateixos terrenys s’havien pagat entre 1,8 i 4 euros en unes recents expropiacions per l’afecció del gasoducte, ara, en el plenari d’octubre de l’ajuntament Borriol, s’acorda per part del PP pagar-li 18,85 euros; per tant, dels 3.000 euros que estava valorada la finca, es passa a 51.008 euros; guanyat Franvaltur és a dir, els Martínez, 48.000 euros.