divendres, de gener 10, 2014

La fi de Francisco Martínez Capdevila

finca dels Martinez
Després que gràcies a la denúncia que va fer Compromís per Borriol fer públic que l’empresa Franvaltur SL era propietària del sòl on es volia posar la depurada de Borriol , després de la modificació de l’emplaçament, i que haja ocasionat la destitució per de la Moliner del càrrec de vicepresident, des de Compromís s’ha incidit en que almenys des de maig de 2010, Francisco Martínez apareix ja com a propietari d’una tercera part d’aquesta empresa, que conforma junt als seus dos fills, Andrea i Francisco.
Si bé  l’empresa la crea en febrer de 2009 la seua filla junt a una sòcia, aquesta sòcia deixa d’aparèixer ja en les inscripcions a partir de juny de 2009, i després, en totes les ampliacions de capital, apareix ja Francisco Martínez Capdevila, junt als dos fills, com a soci amb una tercera part de les participacions .
Per tant, Martinez era coneixedor de tot el patrimoni de Franvaltur i plenament conscient de  que amb el canvi d’emplaçament es beneficiava una propietat de la seua empresa.


PRECEDENT DE L’AEROPORT

Cal recordar, que ja es van trobar en un cas semblat, quan sent Martinez aleshores qui “gestionava el Pla Especial per a la qualificació de terrenys de reserva dotacional per a la construcció de les instal·lacions aeroportuàries, quan es publica aquest, en el document hi havia una relació de finques i propietaris, i una per una es dóna compte de tots els titulars fins aplegar a la parcel·la 111 del terme de Benlloch. A aquesta li continua la 113, saltant-se la 112. Quant investiguem qui és el propietari d’eixa finca que en un principi, en el primer projecte no estava afectada, es comprova que la parcel·la 112 és Francisco Martínez Ibáñez, pare del vicepresident de la Diputació. És a dir, l’ única persona que ha desaparegut misteriosament de la llista que facilita la Diputació és Francisco Martínez.

Martínez aleshores va negar la noticia i va anunciar accions legals contra mi per denunciar-ho per després haver de rectificar i callar per sempre més quan vaig aportar la nota simple, i mai va explicar com es va modificar substancialment el projecte per acabar afectant a una finca de la seua família