dimecres, d’abril 27, 2011

Cabanes; el PP guarda silenci a les desenes de recursos de reposició interposats per les contribucions especials del C/carretera de Saragossa ( antigaEl regidor d’’Iniciativa a Cabanes, Carles Mulet, ha lamentat avui que després de més d’un mes de presentats els recursos de reposició per part dels veïns, a l’aplicació d’unes abusives contribucions especials per la remodelació de l’antiga CV-10/ carretera de Saragossa, al seu pas pel cas urbà, es continue guardant silenci sepulcral.

El passat 17 de març, era el darrer dia per presentar aquests recursos, que es van fer per la immensa majoria de les desenes de veïns afectats, i es continua callant, com donant a entendre que sols es pensa deixa l’opció d’acudir a un contenciós administratiu, i que l’alcalde al qual sols li queda un mes de mandat, li pensa deixa damunt la taula a la nova corporació un trenclosques de complicada solució.

Per a Mulet “ tal i com venien criticant, i recordant que van ser l’únic grup municipal que vam votar en contra, la única solució ha de ser buscar una nova via de finançament, en una actuació arbitrària i no prioritària per al poble, que esdevé un caprici personal que costarà massa als veïns, concretament el 14´55%, pels veïns afectats, hi hauran veins, que per simplement quitranar un carrer que ja està quitranat, i posar vorera, hauran de pagar 3 milions de les antigues pessetes”.

Per al portaveu ecosocialista “ aquesta és la manera de governar que cal desterrar, la de les imposicions, si aquesta obra calia fer-se, primer, calia aconseguir finançament extern, i no endeutar a tot el poble amb 2 milions d’euros, i després, i no menys important, demanar opinió al poble i als veïns afectats, que s’han assabentat de l’ensurt, quan han vist en casa la carta anunciant-los el pagament.

Els 2.089.961, 88 euros es repartiran d’aquesta manera:

- menys d’un 10% d’aportacions d’altres administracions,

- 304.267,33 € (114,55 % ) s’hauran de pagar per mitjà de contribucions especials a pagar exclusivament pels propietaris afectats de la vessant est del vial , a 332.35 euros el metre lineal de façana, i recordant que molts propietaris tenen vivendes i garatges junts, magatzem i façanes de gran llargària, a la majoria els tocarà pagar més de 3.000 euros per quitranar el carrer,

- 1.318.398,12 (63%) s’ha hagut de demanar un crèdit al Institut de Crèdit Oficial, diners que hauran de tornar els veïns a pocs, endeutat a futures corporacions municipals

- La resta, (12%) la pagarà tot el poble de la venta de patrimoni municipal del sòl ( “les joies de l’àvia, de les quals ja ens hem gastat fins la darrera, tot el patrimoni del poble malgastat en obres ordinàries)