dimarts, d’abril 19, 2011

Units pel poble aposta per millorar el servei de l’escola infantil a Cabanes i dotar de servei de guarderia a la Ribera.


La candidatura “Units pel poble” de Cabanes i la Ribera, defensa entre les seues prioritats programàtiques, una major implicació de l’ajuntament en millorar el servei escolar a tot el terme municipal

Units pel poble proposa ampliar l’horari de l’escola infantil dotant-la de menjador ( a migdia tanca en l’actualitat), com a una fita important per ajudar a conciliar la vida familiar i la laboral, i igualment, ampliar les places escolars, que en l’actualitat són inferiors al nombre de sol·licituds rebudes ( hi ha menys de 30 places de 0 a 3 anys).

Igualment, es defensa la necessitat de que l’ajuntament es faça càrrec, com fan altres ajuntaments, de la part del cost d’aquest servei que no cobreix la subvenció de la Conselleria ( 75 euros mensuals en l’actualitat). La defensa d’un sistema públic escolar de 0 a 3 anys, està clar l’hauria d’assumir la Conselleria d’Educació, però davant la inactivitat autonòmica, són molts els ajuntaments, de pobles veïns, que es fan càrrec d’aquest cost.

Igualment, respecte a col·legi públic, es proposa implantar el servei d’escola matinera, ja que l'horari d'entrada al col.legi és les 09:30 i si els 2 pares treballen és molt difícil que eixe horari siga compatible amb l’activitat laboral.

Un altra de les mancances és la necessitat de disposar d’un zona coberta o teulada a l'entrada de l'aulari d'infantil, però a l'exterior de l'escola (quan plou han d'obrir les portes per a que la gent espere dins on es tenen que formar les cues i on només tenen que entrar els xiquets, amb tota la confusió que això comporta).

La Ribera: Igualment, als nuclis de la Ribera no es disposa en l’actualitat amb cap servei d’escola infantil ni de guarderia, fet que caldria solucionar; si tots els veïns paguen els mateixos impostos, han de tindre la mateixa qualitat de vida”

http://unitspelpoble.tk/